Search

Results for tag Communication in the supply chain
Showing 19 results.
Most relevant Last modified
Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice (3,422.9k)
Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice BEZPEČNOSTNÍ LISTY Oddíly SCÉNÁŘE EXPOZICE Oddíly BEZPEČNOSTNÍ LISTY Úvod SCÉNÁŘE EXPOZICE Úvod ...
Similar Results Similar Results
02/07/18
nástroje distributora při komunikaci v dodavatelském řetězci nástroje distributora při komunikaci v dodavatelském řetězci
Prostřednictvím harmonogramu pro zprávu o chemické bezpečnosti / scénář expozice (CSR/ES Roadmap) vytvořili partneři řadu nástrojů, které podporují komunikaci v dodavatelském...
Similar Results Similar Results
15/01/18
povinnosti distributora při komunikaci v dodavatelském řetězci povinnosti distributora při komunikaci v dodavatelském řetězci
Jako distributor nesete především odpovědnost za předávání informací v obou směrech dodavatelského řetězce, mezi výrobci, formulátory a uživateli chemických látek. To je zásadní...
Similar Results Similar Results
15/01/18
komunikace v dodavatelském řetězci, distributor – záložky komunikace v dodavatelském řetězci, distributor – záložky
Kdo jsou a co musejí udělat? Povinnosti při komunikaci v dodavatelském řetězci Nástroje a informace týkající se komunikace v dodavatelském řetězci
Similar Results Similar Results
15/01/18
Nástroje výhradního zástupce při komunikaci v dodavatelském řetězci Nástroje výhradního zástupce při komunikaci v dodavatelském řetězci
Prostřednictvím harmonogramu pro zprávu o chemické bezpečnosti / scénář expozice (CSR/ES Roadmap) vytvořili partneři řadu nástrojů, které podporují komunikaci v dodavatelském...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Povinnosti distributorů při komunikaci v dodavatelském řetězci Povinnosti distributorů při komunikaci v dodavatelském řetězci
Jako výhradní zástupce máte povinnost poskytovat informace dovozcům – svým následným uživatelům, aby mohli vypracovat bezpečnostní listy. Komunikace proti směru dodavatelského...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Kdo je výhradní zástupce při komunikaci v dodavatelském řetězci Kdo je výhradní zástupce při komunikaci v dodavatelském řetězci
Jste výhradním zástupcem, pokud: přebíráte úkoly a povinnosti dovozce látky podle nařízení REACH, za podnik usazený mimo EHP. Více informací se dozvíte i na stránce Začínáme...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Nástroje dovozce při komunikaci v dodavatelském řetězci Nástroje dovozce při komunikaci v dodavatelském řetězci
Prostřednictvím harmonogramu pro zprávu o chemické bezpečnosti / scénář expozice (CSR/ES Roadmap) vytvořili partneři řadu nástrojů, které podporují komunikaci v dodavatelském...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Kdo je dovozce při komunikaci v dodavatelském řetězci Kdo je dovozce při komunikaci v dodavatelském řetězci
Dovozcem jste, pokud: nakupujete chemický výrobek přímo od dodavatele usazeného mimo EHP a dovážíte ho na území EHP. Dovozcem nejste, pokud: váš dodavatel usazený mimo EHP...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Nástroje výrobce při komunikaci v dodavatelském řetězci Nástroje výrobce při komunikaci v dodavatelském řetězci
Prostřednictvím harmonogramu pro zprávu o chemické bezpečnosti / scénář expozice (CSR/ES Roadmap) vytvořili partneři řadu nástrojů, které podporují komunikaci v dodavatelském...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Povinnosti výrobce při komunikaci v dodavatelském řetězci Povinnosti výrobce při komunikaci v dodavatelském řetězci
Jako výrobce jste povinni doporučit svým zákazníkům, jak používat vaše chemické látky bezpečně. Hlavním způsobem, jak to provést, je použít rozšířený bezpečnostní list. Nařízení...
Similar Results Similar Results
15/01/18
kdo je výrobce v dodavatelském řetězci kdo je výrobce v dodavatelském řetězci
Podle nařízení REACH jste výrobce, pokud jako fyzická osoba nebo podnik: máte sídlo v EHP a vyrábíte nebo získáváte (extrakcí) chemickou látku. Výrobcem nejste, pokud: pouze...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Komunikace v dodavatelském řetězci Komunikace v dodavatelském řetězci Komunikace v dodavatelském řetězci
Účastníci dodavatelského řetězce mohou mít celou řadu rolí, a případně i několik rolí. V závislosti na své roli máte různé povinnosti a můžete využít různé nástroje a informace,...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Bezpečnostní listy Bezpečnostní listy
Bezpečnostní listy Bezpečnostní listy obsahují informace o vlastnostech látky nebo směsi a o její nebezpečnosti a pokyny pro manipulaci, odstraňování a přepravu a rovněž...
Similar Results Similar Results
29/11/17
Elektronický průvodce k bezpečnostním listům a scénářům expozice Elektronický průvodce k bezpečnostním listům a scénářům expozice
Cílem tohoto průvodce je pomoci dodavatelům a příjemcům bezpečnostních listů snadněji sestavit informace o látce a jejích použitích a lépe je pochopit. Ať již hledáte stručný...
Similar Results Similar Results
07/03/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Informační list REACH Informační list KLÍČOVÉ INFORMACE PRO NÁSLEDNÉ UŽIVATELE Bezpečnostní...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P. O. Box 400, FI-00121 Helsinky, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Jak mohou následní uživatelé zpracovávat scénáře...
Similar Results Similar Results
06/07/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,752.4k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů (1,606.3k)
P O K Y N Y Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Verze 3.1 listopad 2015 2 Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Verze 3.1,...
Similar Results Similar Results
13/11/15
Showing 19 results.

Categories Display