Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
Att förstå Reach Att förstå Reach Att förstå Reach
Reach är en förordning som har tagits fram för att stärka skyddet av människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan utgöra och för att öka kemikalieindustrins...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Stöd – ansök om tillstånd – inled Stöd – ansök om tillstånd – inled Delta aktivt under utarbetandet av yttrandet
Samrådet inleds när Echa på sin webbplats publicerar den översiktliga informationen om användningar som du har sökt tillstånd för. Intresserade parter uppmanas att lämna in...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Tillståndsprocessen syftar till att säkerställa att ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) successivt ersätts av mindre farliga ämnen eller mindre farlig teknik i...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Ansöka om tillstånd – steg 7 Ansöka om tillstånd – steg 7 Hur man söker tillstånd
7. Delta aktivt under utarbetandet av yttrandet Bevaka hanteringen av din ansökan i de olika skedena från samråd till färdigställandet av kommittéernas yttranden.
Similar Results Similar Results
31/03/20
Ansökning om godkännande – Antagna yttranden Ansökning om godkännande – Antagna yttranden Ansökningar om tillstånd
Tidigare samråd och yttranden Sidan innehåller ansökningarna, de synpunkter som mottagits under samråden och de sökandes svar. Mer
Similar Results Similar Results
31/03/20
Lämna in tillståndsansökningar – Betala senast det datum som anges på fakturan Lämna in tillståndsansökningar – Betala senast det datum som anges på fakturan Lämna in ansökan
Steg 6. Betala senast det datum som anges på fakturan.
Similar Results Similar Results
30/01/20
Ansökningar om tillstånd – underrätta Echa och be om ett informationsmöte inför inlämningen Ansökningar om tillstånd – underrätta Echa och be om ett informationsmöte inför inlämningen Underrätta Echa och be om ett informationsmöte inför inlämningen
Meddela Echa senast åtta månader innan du tänker lämna in en tillståndsansökan. När du underrättar Echa om din kommande ansökan ska du även ange vilket ämne ansökan gäller och...
Similar Results Similar Results
08/01/20
Ämnen som inger mycket stora betänkligheter Rekommendation för tillståndsförteckningen Ansökningar om tillstånd
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Färdigställ din ansökan
6. Lämna in din ansökan
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Förbered din ansökan
4. Underrätta Echa och be om ett informationsmöte inför inlämningen
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Ta fram en ansökningsstrategi
3. Förbered din ansökan
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Omfattas du av krav på tillstånd?
2. Ta fram en ansökningsstrategi
Similar Results Similar Results
05/03/19
För alla tillståndsbeslut gäller en tidsbegränsad omprövningsperiod. Under omprövningsperioden måste tillståndsinnehavaren försöka hitta ett lämpligt alternativt ämne eller en...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Stöd- ansöka om tillstånd-uppfylla Stöd- ansöka om tillstånd-uppfylla Uppfyll dina skyldigheter
Europeiska kommissionen utarbetar ett utkast till beslut inom tre månader från det att yttrandena har tagits emot från Echa. Efter utkastet till beslut tar det minst tre månader...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Kartor och översikter Register över anmälningar
Similar Results Similar Results
16/08/18
Annegatan 18, box 400, FI–00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu Ansökningar om tillstånd enligt Reach ECHA-17-B-08-SV Tillstånd utgör ett av förfarandena enligt...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Fråga Echa om ansökningar om godkännande Fråga Echa om ansökningar om godkännande Fråga Echa om tillståndsansökningar
Har du ett litet eller medelstort företag och planerar att skicka in en tillståndsansökan för att använda ett ämne som inger mycket stora betänkligheter? Har du frågor om...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Partnertjänster för sökande
Anmäl ditt intresse Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 18 results.

Categories Display