Search

Results for tag Applications for Authorisation
Most relevant Last modified
Mapy i wykresy Rejestr zgłoszeń
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu Wnioski o udzielenie zezwolenia na mocy rozporządzenia REACH ECHA-17-B-08-PL Udzielanie...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Udzielanie zezwoleń - zakładki Udzielanie zezwoleń - zakładki Wnioski o udzielenie zezwolenia
Identyfikacja substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie Zalecenia dotyczące wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Wnioski o udzielenie...
Similar Results Similar Results
22/01/18
Proces uzyskiwania zezwoleń ma zapewnić, że substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC) są stopniowo zastępowane mniej niebezpiecznymi substancjami lub technologiami, o...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Wnioski o udzielenie zezwolenia Wnioski o udzielenie zezwolenia Wnioski o udzielenie zezwolenia w skrócie
Producenci, importerzy, wyłączni przedstawiciele lub dalsi użytkownicy mogą ubiegać się o zezwolenie na wprowadzanie do obrotu lub stosowanie substancji umieszczonej w wykazie...
Similar Results Similar Results
27/11/17
REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Etapy Etapy Etapy
Proces składania wniosków o udzielenie zezwolenia i podejmowania decyzji dotyczącej udzielenia zezwolenia na wprowadzenie substancji na rynek lub zastosowanie substancji z listy...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Zadaj ECHA pytanie na temat wniosku o zezwolenie Zadaj ECHA pytanie na temat wniosku o zezwolenie Zadaj ECHA pytanie na temat wniosku o zezwolenie
Czy reprezentują Państwo małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) i mają Państwo zamiar złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na wykorzystanie substancji stanowiących bardzo...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Podmioty Podmioty Podmioty
Najważniejszymi uczestnikami procesu udzielania zezwoleń są: 1. Wnioskodawca Wnioskodawcą może być wytwórca, importer lub dalszy użytkownik substancji wymagającej zezwolenia...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Serwis partnerów dla wnioskodawców
Wyraź zainteresowanie Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 10 results.

Categories Display