Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Udzielanie zezwoleń - zakładki Udzielanie zezwoleń - zakładki Wnioski o udzielenie zezwolenia
Identyfikacja substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie Zalecenia dotyczące wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Wnioski o udzielenie...
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Ukończ wniosek
6. Złóż wniosek
Similar Results Similar Results
05/03/19
5. Zakończ wniosek
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Rozpocznij przygotowywanie wniosku
4. Zgłoś się do ECHA i poproś o sesję informacyjną poprzedzającą złożenie wniosku
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Opracuj strategię składania wniosku
3. Rozpocznij przygotowywanie wniosku
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Jaki wpływ ma na Ciebie zezwolenie
2. Opracuj strategię składania wniosku
Similar Results Similar Results
05/03/19
Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Złóż wniosek
Opłać fakturę we wskazanym na niej terminie
Similar Results Similar Results
08/02/19
Wszystkie decyzje w sprawie udzielenia zezwolenia podlegają przeglądowi w określonym okresie. W tym okresie posiadacze zezwolenia muszą kontynuować poszukiwanie alternatywnej...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Pomoc – składanie wniosku o zezwolenie - zaangażuj się Pomoc – składanie wniosku o zezwolenie - zaangażuj się Zaangażuj się w przygotowanie opinii
Konsultacje publiczne rozpoczynają się po tym, jak ECHA opublikuje na swojej stronie internetowej szeroki zakres informacji dotyczących zastosowań, dla których zostały złożone...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Pomoc – składanie wniosku o zezwolenie – wypełnij obowiązki Pomoc – składanie wniosku o zezwolenie – wypełnij obowiązki Wywiąż się ze swoich zobowiązań
Komisja Europejska sporządza projekt decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia w ciągu trzech miesięcy od otrzymania opinii od ECHA. Po sporządzeniu projektu decyzji potrzebne są...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Złóż sprawozdanie z przeglądu Złóż sprawozdanie z przeglądu Jak ubiegać się o przyznanie zezwolenia
9. Złóż sprawozdanie z przeglądu, jeżeli nadal chcesz stosować tę substancję Jeżeli potrzebujesz nadal stosować tę substancję po okresie przeglądu, musisz złożyć sprawozdanie z...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Mapy i wykresy Rejestr zgłoszeń
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu Wnioski o udzielenie zezwolenia na mocy rozporządzenia REACH ECHA-17-B-08-PL Udzielanie...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Proces uzyskiwania zezwoleń ma zapewnić, że substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC) są stopniowo zastępowane mniej niebezpiecznymi substancjami lub technologiami, o...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Wnioski o udzielenie zezwolenia Wnioski o udzielenie zezwolenia Wnioski o udzielenie zezwolenia w skrócie
Producenci, importerzy, wyłączni przedstawiciele lub dalsi użytkownicy mogą ubiegać się o zezwolenie na wprowadzanie do obrotu lub stosowanie substancji umieszczonej w wykazie...
Similar Results Similar Results
27/11/17
REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Etapy Etapy Etapy
Proces składania wniosków o udzielenie zezwolenia i podejmowania decyzji dotyczącej udzielenia zezwolenia na wprowadzenie substancji na rynek lub zastosowanie substancji z listy...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Zadaj ECHA pytanie na temat wniosku o zezwolenie Zadaj ECHA pytanie na temat wniosku o zezwolenie Zadaj ECHA pytanie na temat wniosku o zezwolenie
Czy reprezentują Państwo małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) i mają Państwo zamiar złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na wykorzystanie substancji stanowiących bardzo...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Podmioty Podmioty Podmioty
Najważniejszymi uczestnikami procesu udzielania zezwoleń są: 1. Wnioskodawca Wnioskodawcą może być wytwórca, importer lub dalszy użytkownik substancji wymagającej zezwolenia...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Serwis partnerów dla wnioskodawców
Wyraź zainteresowanie Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 20 results.

Categories Display