Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Autorisatie - tabs Autorisatie - tabs Aanvragen voor autorisatie
Identificatie van zeer zorgwekkende stoffen Aanbeveling voor opname in de autorisatielijst Autorisatieaanvragen
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Uw aanvraag voltooien
6. Uw aanvraag indienen
Similar Results Similar Results
05/03/19
5. Uw aanvraag voltooien
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Uw aanvraag voorbereiden
4. Kennisgeving aan ECHA en verzoek om een informatiesessie vóór indiening
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Een aanvraagstrategie opzetten
3. Uw aanvraag voorbereiden
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Moet u autorisatie aanvragen?
2. Een aanvraagstrategie opzetten
Similar Results Similar Results
05/03/19
Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Uw aanvraag indienen
De factuur moet uiterlijk op de in de factuur vermelde datum worden betaald
Similar Results Similar Results
08/02/19
Voor alle autorisatiebesluiten geldt een in de tijd beperkte herbeoordelingstermijn. Tijdens deze periode moeten de autorisatiehouders blijven zoeken naar een geschikte...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Ondersteuning bij de autorisatie-aanvraag - actie Ondersteuning bij de autorisatie-aanvraag - actie Actie tijdens de meningsvorming
De openbare raadpleging begint wanneer ECHA de uitgebreide informatie over het gebruik waarvoor een aanvraag wordt ingediend op zijn website publiceert, met de uitnodiging aan...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Ondersteuning bij de autorisatie-aanvraag - voldoen Ondersteuning bij de autorisatie-aanvraag - voldoen Aan uw verplichtingen voldoen
De Europese Commissie stelt binnen drie maanden na ontvangst van de adviezen van ECHA een ontwerp-beschikking op. Na het ontwerpbesluit is een periode van minimaal drie maanden...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Een herbeoordelingsrapport indienen Een herbeoordelingsrapport indienen Een autorisatie aanvragen
9. Een herbeoordelingsrapport indienen als u nog steeds gebruik moet maken van de stof Indien u de stof na de herbeoordelingstermijn nog steeds moet gebruiken, moet u ten minste...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Kaarten en grafieken Register van kennisgevingen
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu Autorisatieaanvragen onder REACH ECHA-17-B-08-NL Autorisatie is een van de REACH- processen voor...
Similar Results Similar Results
24/01/18
De autorisatieprocedure is bedoeld om er zeker van te zijn dat zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) geleidelijk worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen of technologieën...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Fabrikanten, importeurs, enige vertegenwoordigers of downstreamgebruikers kunnen toestemming vragen voor het gebruiken of in de handel brengen van een stof die op de...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Understanding REACH Understanding REACH REACH begrijpen
REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Stappen Stappen Stappen
Hieronder worden de verschillende stappen beschreven van de indiening van een autorisatieaanvraag en van de daaropvolgende besluitvormingsprocedure voor de verlening van een...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Event - Ask ECHA about authorisation applications Event - Ask ECHA about authorisation applications Stel vragen over autorisatieaanvragen aan ECHA
Bent u een kleine of middelgrote onderneming (KMO)? En bent u van plan een autorisatie aan te vragen voor het gebruik van een zeer zorgwekkende stof? Hebt u nog vragen over hoe...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Actoren Actoren Actoren
De voornaamste actoren in de autorisatieaanvraagprocedure zijn: 1. De aanvrager De aanvrager kan een fabrikant, een importeur of een downstreamgebruiker zijn van een stof...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Partnersdienst voor aanvragers
Toon uw belangstelling Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 20 results.

Categories Display