Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
Porozumění nařízení REACH Porozumění nařízení REACH Porozumět nařízení REACH
REACH je nařízení Evropské unie, které bylo přijato s cílem zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí v souvislosti s riziky, která mohou představovat chemické...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Podpora – žádost o povolení – zapojení se Podpora – žádost o povolení – zapojení se Zapojte se do přípravy stanoviska
Konzultace začíná v okamžiku, kdy agentura ECHA zveřejní podrobné informace o použitích, o něž se žádá, na svých internetových stránkách a vyzve zúčastněné strany k předložení...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Postup povolování má za cíl zajistit, aby látky vzbuzující mimořádné obavy byly postupně nahrazeny méně nebezpečnými látkami nebo technologiemi, jsou-li k dispozici alternativy,...
Similar Results Similar Results
31/03/20
7. Zapojte se do přípravy stanovisek Sledujte zpracování své žádosti od veřejné konzultace po vypracování stanovisek výborů.
Similar Results Similar Results
31/03/20
Žádosti o povolení – přijatá stanoviska Žádosti o povolení – přijatá stanoviska Žádosti o povolení
Předchozí konzultace a stanoviska Stránka obsahuje žádosti, připomínky obdržené během veřejných konzultací a odpovědi žadatelů. Více
Similar Results Similar Results
31/03/20
Podání žádosti o povolení – uhraďte fakturu do data uvedeného na faktuře Podání žádosti o povolení – uhraďte fakturu do data uvedeného na faktuře Podejte žádost
Krok 6. Uhraďte fakturu do data, které je na ní uvedeno.
Similar Results Similar Results
30/01/20
Žádosti o povolení – oznámení a informační schůzky před podáním žádosti Žádosti o povolení – oznámení a informační schůzky před podáním žádosti Uvědomte agenturu ECHA a požádejte o informační schůzku před podáním žádosti
Oznamte agentuře ECHA alespoň osm měsíců předem, že hodláte předložit žádost o povolení. Při zaslání oznámení byste měli uvést danou látku a uvést obecný popis použití, pro...
Similar Results Similar Results
08/01/20
Identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy Doporučení pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení Žádosti povolení
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Dokončete žádost
6. Podejte žádost
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Začněte připravovat svou žádost
4. Uvědomte agenturu ECHA a požádejte o informační schůzku před podáním žádosti
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Připravte strategii podání žádosti
3. Začněte připravovat svou žádost
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Týká se vás povolování?
2. Připravte strategii podání žádosti
Similar Results Similar Results
05/03/19
U všech rozhodnutí o povolení je přezkum časově omezen. Během období vymezeného pro přezkum musí držitelé povolení i nadále hledat vhodnou alternativní látku nebo technologii,...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Podpora – žádost o povolení – splnění podmínek Podpora – žádost o povolení – splnění podmínek Splňte své povinnosti
Evropská komise vypracuje návrh rozhodnutí o povolení do tří měsíců od obdržení stanovisek od agentury ECHA. Po vypracování návrhu rozhodnutí je třeba nejméně tří měsíců, během...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Mapy a grafy Rejstřík hlášení
Similar Results Similar Results
16/08/18
Annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finsko | echa.europa.eu Žádosti o povolení podle nařízení REACH ECHA-17-B-08-CS Povolování je podle nařízení REACH jedním...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Event - Ask ECHA about authorisation applications Event - Ask ECHA about authorisation applications Zeptejte se agentury ECHA na žádosti o povolení
Jste malý nebo střední podnik (MSP) a hodláte požádat o povolení používat látku vzbuzující mimořádné obavy? Máte k tomuto postupu ještě nějaké dotazy? Proč se nezeptat agentury...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Služby partnerů pro žadatele
Vyjádřete svůj zájem Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 18 results.

Categories Display