Search

Results for tag Testing proposal
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Utvärdering Utvärdering Utvärdering
Echa och medlemsstaterna utvärderar den information som lämnats av företag i syfte att granska kvaliteten på registreringsunderlagen och testningsförslagen. Syftet är att...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Granskning av testningsförslag Granskning av testningsförslag Granskning av testningsförslag
Registranter måste lämna in ett testningsförslag om de avser att genomföra ett nytt test enligt bilagorna IX och X till Reach. Echa granskar (enligt artikel 40 i Reach) alla...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Djurförsök enligt Reach Djurförsök enligt Reach Djurförsök enligt Reach
Syftet med Reach är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för miljön mot effekterna av farliga kemikalier. Genom Reach strävar man efter en balans mellan...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Utvärdering enligt Reach – lägesrapport 2016 Sammanfattning och rekommendationer till registranter 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 (831.1k)
Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Ökad kunskap ger ökad säkerhet För att göra Europa hälsosammare, säkrare och mer välmående vill vi veta mer om de kemikalier...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 (465.8k)
en kvalitativ bedömning kvalitativ bedömning Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Mer kunskap ger större säkerhet Vi vill veta mer om kemikalier för...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet (1,240.6k)
Annegatan 18, p.b. box 400 fi-00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu FAKTA OCH SIFFROR ECHA-14-A-02-SV Årsrapporten beskriver Echas utvärdering under 2013 och...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 (929.9k)
Annegatan 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 2...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin (308.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Om ditt företag förbereder sig för nästa tidsfrist för registrering kan du använda analysen och ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Utvärdering enligt Reach 2011 Utvärdering enligt Reach 2011 Utvärdering enligt Reach 2011 (501.5k)
1 Utvärderingsrapporter 2011 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Utvärdering...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG (47.2k)
ECHA-FS-12-05-SV Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Företag som ska registrera ämnen före ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Rapport 2009 över utvärdering av framsteg Rapport 2009 över utvärdering av framsteg Rapport 2009 över utvärdering av framsteg (418.5k)
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Lägesrapport 2010 rörande utvärdering enligt REACH Lägesrapport 2010 rörande utvärdering enligt REACH Lägesrapport 2010 rörande utvärdering enligt REACH (487.5k)
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2010 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Denna rapport innehåller rekommendationer till...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 13 results.

Categories Display