Search

Results for tag Test methods
Most relevant Last modified
Pagalba - Bandymų metodai ir alternatyvos Pagalba - Bandymų metodai ir alternatyvos Bandymų metodai ir alternatyvos
EBPO ir ES bandymų rekomendacijos Paprastai tyrimai dėl REACH reglamente numatytų informacijai apie ekotoksiškumą, toksiškumą ir fizines-chemines savybes keliamų reikalavimų...
Similar Results Similar Results
22/08/18
Bandymai su gyvūnais pagal REACH reglamentą Bandymai su gyvūnais pagal REACH reglamentą Bandymai su gyvūnais pagal REACH
REACH reglamentu siekiama užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą nuo pavojingų cheminių medžiagų poveikio. Reglamentu siekiama pusiausvyros: didinti mūsų...
Similar Results Similar Results
27/02/18
EBPO QSAR priemonių rinkinio iliustraciniai pavyzdžiai EBPO QSAR priemonių rinkinio iliustraciniai pavyzdžiai QSAR priemonių rinkinys
EBPO QSAR priemonių rinkinio pavyzdžiai Iliustraciniais pavyzdžiais siekiama paskatinti naudoti EBPO QSAR priemonių rinkinį 2018 m. registracijos terminui. 1 dalyje, įvade,...
Similar Results Similar Results
19/12/16
EBPO bandymų rekomendacijos. Įvadinė informacija EBPO bandymų rekomendacijos. Įvadinė informacija EBPO ir ES bandymų rekomendacijos
Paprastai tyrimai dėl REACH reglamente informacijai apie ekotoksiškumą, toksiškumą ir fizines-chemines savybes keliamų reikalavimų rengiami vadovaujantis bandymų...
Similar Results Similar Results
10/12/14
Showing 4 results.

Categories Display