Search

Results for tag Test methods
Most relevant Last modified
Abimaterjal – Katsemeetodid ja alternatiivid Abimaterjal – Katsemeetodid ja alternatiivid Katsemeetodid ja alternatiivid
OECD ja Euroopa Liidu katsesuunised Tavaliselt koostatakse REACH-määruse teabenõuete kohased uuringud ökotoksilisuse, toksilisuse ja füüsikalis-keemiliste omaduste kohta...
Similar Results Similar Results
22/08/18
Loomkatsed REACH-määruse alusel Loomkatsed REACH-määruse alusel Loomkatsed REACH-määruse alusel
REACH-määruse eesmärk on tagada inimtervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse ohtlike kemikaalide mõju eest. Määruses püüeldakse tasakaalu poole: sellega soovitakse parandada...
Similar Results Similar Results
27/02/18
OECD QSAR Toolbox'i kasutamist selgitavad näited OECD QSAR Toolbox'i kasutamist selgitavad näited
OECD QSAR Toolbox'i kasutamise näited Selgitavate näidete varal saab nüüd õppida kasutama vahendit OECD QSAR Toolbox enne 2018. aasta tähtaega. 1. osas (sissejuhatus) antakse...
Similar Results Similar Results
19/12/16
OECD katsesuunised - sissejuhatus OECD katsesuunised - sissejuhatus OECD ja ELi katsesuunised
Tavaliselt koostatakse REACH-määruse teabenõuete kohased uuringud ökotoksilisuse, toksilisuse ja füüsikalis-keemiliste omaduste kohta ametlike katsesuuniste alusel, mille on...
Similar Results Similar Results
10/12/14
Showing 4 results.

Categories Display