Search

Results for tag Technical equivalence
Most relevant Last modified
Teknisk ekvivalens - Ansöknings- och bedömningsförfarande Teknisk ekvivalens - Ansöknings- och bedömningsförfarande Ansöknings- och bedömningsförfarande
Företag kommer att använda elektroniska inlämningsverktyg för att ansöka om teknisk ekvivalens. Ansökningar lämnas in till ECHA genom R4BP 3 i form av en IUCLID-fil. Detta är en...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Teknisk ekvivalens Teknisk ekvivalens Teknisk ekvivalens
Syftet med teknisk ekvivalens är att fastställa likheten i fråga om kemisk sammansättning och riskprofil mellan ämnen som producerats från en annan framställningskälla än...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 2 results.

Categories Display