Search

Results for tag Substance of very high concern identification
Most relevant Last modified
Udzielanie zezwoleń - zakładki Udzielanie zezwoleń - zakładki Wnioski o udzielenie zezwolenia
Identyfikacja substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie Zalecenia dotyczące wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Wnioski o udzielenie...
Similar Results Similar Results
11/06/19
Podsumowanie obowiązków wynikających z umieszczenia substancji SVHC na liście kandydackiej Podsumowanie obowiązków wynikających z umieszczenia substancji SVHC na liście kandydackiej Obowiązki wynikające z umieszczenia na liście kandydackiej
Przedsiębiorstwa mogą posiadać zobowiązania prawne wynikające z umieszczenia substancji na liście kandydackiej. Zobowiązania te, które wchodzą w życie od daty umieszczenia na...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Tabela z listą kandydacką Tabela z listą kandydacką Lista kandydacka
Uwagi: Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Proces uzyskiwania zezwoleń ma zapewnić, że substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC) są stopniowo zastępowane mniej niebezpiecznymi substancjami lub technologiami, o...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Showing 4 results.

Categories Display