Search

Results for tag Substance of very high concern identification
Most relevant Last modified
De autorisatieprocedure is bedoeld om er zeker van te zijn dat zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) geleidelijk worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen of technologieën...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Identificatie van zeer zorgwekkende stoffen Aanbeveling voor opname in de autorisatielijst Autorisatieaanvragen
Similar Results Similar Results
11/06/19
Samenvatting van de verplichtingen die voortvloeien uit opname van SVHC's in de Kandidatenlijst Samenvatting van de verplichtingen die voortvloeien uit opname van SVHC's in de Kandidatenlijst Verplichtingen in het kader van de kandidaatslijst
Bedrijven hebben mogelijk wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de opname van stoffen in de Kandidatenlijst. Deze verplichtingen, die gelden vanaf de datum van opname,...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Tabel kandidaatslijst Tabel kandidaatslijst Kandidatenlijst
Opmerkingen: Originele versie: Enkel de op deze website gepubliceerde lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatslijst) wordt als...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Showing 4 results.

Categories Display