Search

Results for tag Substance of very high concern identification
Most relevant Last modified
Autorizacijos proceso paskirtis – užtikrinti, kad labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC) būtų palaipsniui pakeistos mažiau pavojingomis medžiagomis ar...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų nustatymas Rekomendacija įtraukti į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą Paraiškos autorizacijai gauti
Similar Results Similar Results
11/06/19
Prievolių, kurias reikia vykdyti labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) įtraukus į kandidatinį sąrašą, santrauka Prievolių, kurias reikia vykdyti labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) įtraukus į kandidatinį sąrašą, santrauka Reikalavimai kandidatinio sąrašo medžiagoms
Medžiagas įtraukus į kandidatinį sąrašą, įmonėms gali tekti vykdyti tam tikras juridines prievoles. Šios prievolės, kurios pradedamos taikyti nuo medžiagos įtraukimo į sąrašą...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Kandidatinio sąrašo lentelė Kandidatinio sąrašo lentelė Kandidatinis sąrašas
Pastabos Autentiška versija: autentišku laikomas tik šioje svetainėje paskelbtas kandidatinis sąrašas. Įtraukus cheminę medžiagą į šioje svetainėje paskelbtą kandidatinį sąrašą,...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Showing 4 results.

Categories Display