Search

Results for tag Substance identification
Showing 15 results.
Most relevant Last modified
Vad är inte ett ämne? Vad är inte ett ämne? Vad är inte ett ämne?
Blandningar En blandning är en mix eller lösning av två eller flera ämnen. Enligt EU:s kemikalielagstiftning är en blandning inte ett ämne. Om ett kemiskt ämne A och B blandas...
Similar Results Similar Results
10/02/20
Ämnesidentifiering är ett förfarande genom vilket ämnets identitet blir fastställt. En exakt identifiering av ett ämne är en förutsättning för de flesta förfaranden för Reach,...
Similar Results Similar Results
24/10/19
Komplexa oorganiska pigment Komplexa oorganiska pigment
Komplexa oorganiska pigment är vanligen kristaller av blandade metalloxider som produceras genom en glödgningsprocess vid hög temperatur. Komplexa oorganiska pigment har en...
Similar Results Similar Results
09/04/19
Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP (1,748.4k)
Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP Version 2.1 – Maj 2017 1 V Ä G L E D N I N G Vägledning om identifiering och namngivning av...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Varför är det så viktigt att det blir rätt? Varför är det så viktigt att det blir rätt? Varför är det så viktigt att det blir rätt?
Du behöver veta vilket ämne det är för att veta om det omfattas av EU:s kemikalielagstiftning. Om det gör det, kan du behöva uppfylla vissa rättsliga skyldigheter för att få...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Fem steg till en lyckad ämnesidentifiering Fem steg till en lyckad ämnesidentifiering Fyra steg till en lyckad ämnesidentifiering
Echa har tagit fram en metod i fyra steg för att ämnesidentifieringen ska bli lyckosam. Genom att följa dessa steg och råd får du hjälp att utföra ämnesidentifieringen på rätt...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Ämnesidentifiering – introduktion Ämnesidentifiering – introduktion Ämnesidentifiering
Reachförordningen, klassificerings-, märknings- och förpackningsförordningen (CLP) och biocidförordningen fokuserar på ämnen. Det krävs till exempel enligt Reach att du lämnar...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Sector-specific support for substance identification Sector-specific support for substance identification Sektorspecifikt stöd för ämnesidentifiering
Echa arbetar i nära samverkan med vissa sektorer inom den kemiska industrin för att ta fram riktlinjer om hur man identifierar ämnen för tillsynsändamål. I relevanta sammanhang...
Similar Results Similar Results
31/03/17
Oljekemikalier tillverkas av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter och/eller oljeråvara. Den viktigaste processen för omvandling av oljor och fetter av animaliskt och...
Similar Results Similar Results
29/07/16
How to characterise and identify your substance How to characterise and identify your substance Hur du beskriver och identifierar ditt ämne
För de flesta Reach-, CLP- och biocidprocesser måste du inkludera följande information i registreringsunderlaget för en tydlig identifiering av ämnet: Ämnets namn och liknande...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Kolvätelösningsmedel Kolvätelösningsmedel
Kolvätelösningsmedel erhålls vanligen från oljeråvara och innehåller en eller flera klasser av kolväten (t.ex. ogrenade, grenade eller cykliska alkaner och aromatiska...
Similar Results Similar Results
13/01/16
om eteriska oljor om eteriska oljor
Sektorspecifik vägledning om eteriska oljor Branschorganisationerna European Federation of Essential Oils (EFEO) och International Fragrance Association (IFRA) har gett ut en...
Similar Results Similar Results
05/11/15
Kemikaliesäkerhet i din verksamhet Introduktion för små och medelstora företag (SMF) Kemikaliesäkerhet i din verksamhet Introduktion för små och medelstora företag (SMF) Kemikaliesäkerhet i din verksamhet Introduktion för små och medelstora företag (SMF) (1,063.9k)
Kemikaliesäkerhet i din verksamhet Introduktion för små och medelstora företag (SMF) ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Oljeprodukter Oljeprodukter
Oljeprodukter såsom bensin, fotogen (flygbränsle), dieselbränsle, smörjmedel, paraffinvax och bitumen tillverkas av råolja med ett antal raffineringsprocesser, bland annat...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Metaller Metaller
För vissa metallföreningar är det särskilt problematiskt med såväl identifiering som faro- och riskbedömning. Några exempel på metaller är aluminium, koppar, platina och zink....
Similar Results Similar Results
16/07/15
Showing 15 results.

Categories Display