Search

Results for tag Substance identification
Showing 15 results.
Most relevant Last modified
Wat is geen stof? Wat is geen stof? Wat is geen stof?
Mengsels Een mengsel is een mix of oplossing bestaande uit twee of meer stoffen. Volgens de EU-wetgeving over chemische stoffen worden mengsels niet als stoffen beschouwd....
Similar Results Similar Results
10/02/20
Stofidentiteit Stofidentiteit Stofidentificatie
Stofidentificatie is een proces waarmee de identiteit van de stof wordt vastgesteld. Een nauwkeurige identificatie van een stof is een eerste vereiste voor de meeste procedures...
Similar Results Similar Results
24/10/19
Complexe anorganische pigmenten Complexe anorganische pigmenten
Complexe anorganische pigmenten (complex inorganic pigments – CIP's) zijn doorgaans kristallen van gemengde metaaloxiden die via een calcinatieproces bij hoge temperatuur worden...
Similar Results Similar Results
09/04/19
Richtsnoer voor identificatie en naamgeving van stoffen volgens REACH en CLP Richtsnoer voor identificatie en naamgeving van stoffen volgens REACH en CLP Richtsnoer voor identificatie en naamgeving van stoffen volgens REACH en CLP (1,713.8k)
Richtsnoer voor identificatie en naamgeving van stoffen volgens REACH en CLP Versie 2.1 - mei 2017 1 R I C H T S N O E R Richtsnoer voor identificatie en naamgeving...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Waarom is het belangrijk om dit goed te doen? Waarom is het belangrijk om dit goed te doen? Waarom is het belangrijk dit goed te doen?
U moet uw stof goed kennen om te kunnen bepalen of hij onder EU-wetgeving over chemische stoffen valt. Als dat zo is, moet u wellicht bepaalde wettelijke verplichtingen nakomen...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Vijf stappen voor een geslaagde identificatie van uw stof Vijf stappen voor een geslaagde identificatie van uw stof Vier stappen voor een goede identificatie van uw stof
ECHA heeft een benadering in vier hoofdstappen voor een geslaagde stofidentificatie ontwikkeld. Volg deze stappen en ons advies voor een juiste identificatie van uw stof. 1....
Similar Results Similar Results
06/02/18
Stofidentificatie - inleiding Stofidentificatie - inleiding Identificatie van de stof
De REACH-verordening, de verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking (CLP) en de biocidenverordening richten zich op chemische stoffen. Krachtens REACH moet u...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Sector-specific support for substance identification Sector-specific support for substance identification Sectorspecifieke ondersteuning bij de identificatie van stoffen
ECHA werkt nauw samen met bepaalde sectoren van de chemische industrie om aanwijzingen op te stellen voor het identificeren van stoffen voor regelgevingsdoeleinden. Waar van...
Similar Results Similar Results
31/03/17
Oleochemicaliën worden gemaakt uit plantaardige en dierlijke oliën en vetten en/of petrochemische grondstoffen. Het voornaamste proces waarmee dierlijke en plantaardige oliën en...
Similar Results Similar Results
29/07/16
How to characterise and identify your substance How to characterise and identify your substance Het karakteriseren en identificeren van uw stof
Voor de meeste REACH-, CLP- en biocidenprocedures moet u de volgende informatie opnemen in uw dossier om de stof duidelijk te identificeren: de naam van de stof en bijbehorende...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Koolwaterstofoplosmiddelen Koolwaterstofoplosmiddelen
Koolwaterstofoplosmiddelen worden in het algemeen verkregen uit aardolie en bevatten een of meer koolwaterstofklassen (bv. lineaire, vertakte of cyclische alkanen en aromaten)....
Similar Results Similar Results
13/01/16
betreft etherische oliën betreft etherische oliën
Sectorspecifiek richtsnoer voor etherische oliën De European Federation of Essential Oils (EFEO) en de International Fragrance Association (IFRA) hebben een richtsnoer...
Similar Results Similar Results
05/11/15
Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijf Inleiding voor kmo's Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijf Inleiding voor kmo's Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijf Inleiding voor kmo's (1,021.9k)
Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijf Inleiding voor kmo's ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Aardolieproducten Aardolieproducten
Aardolieproducten zoals benzine, kerosine (vliegtuigbrandstof), diesel, smeerolie, paraffinewas en bitumen worden vervaardigd uit ruwe olie via een scala aan raffinageprocessen,...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Metalen Metalen
Bepaalde metallische verbindingen brengen unieke uitdagingen mee in termen van identificatie en gevaren- en risicobeoordeling. Enkele voorbeelden van metalen zijn aluminium,...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Showing 15 results.

Categories Display