Search

Results for tag Substance identification
Showing 15 results.
Most relevant Last modified
Mis ei ole aine? Mis ei ole aine? Mis ei ole aine?
Segud Segu on kahest või enamast ainest koosnev segu või lahus. Euroopa Liidu kemikaaliõigusaktide kohaselt ei loeta segusid aineteks. Kui kokku viiakse keemilised ühendid A ja...
Similar Results Similar Results
10/02/20
Aine identifitseerimine Aine identifitseerimine Aine identifitseerimine
Aine identifitseerimine tähendab aine olemuse kindlaksmääramist. Aine täpsed identifitseerimisandmed on enamiku REACH-, CLP- ja biotsiidimääruse menetluste eeltingimus. Eelkõige...
Similar Results Similar Results
24/10/19
Keerulised anorgaanilised pigmendid Keerulised anorgaanilised pigmendid
Keerulised anorgaanilised pigmendid on tavaliselt eri metalloksiidide kristallid, mis saadakse kõrgel temperatuuril kaltsineerimise teel. Keerulistel anorgaanilistel pigmentidel...
Similar Results Similar Results
09/04/19
Ainete REACH- ja CLPmääruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend Ainete REACH- ja CLPmääruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend Ainete REACH- ja CLPmääruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend (1,731.9k)
J U H E N D I D Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend Mai 2017 Versioon 2.1 2 Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase ...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Miks peab see teave olema õige? Miks peab see teave olema õige? Miks peab see teave olema õige?
Selleks et teada, kas teie ainele kohalduvad Euroopa Liidu kemikaaliõigusaktid, peab olema selge, mis aine teil on. Kui te ainele kohalduvad ELi kemikaaliõigusaktid, peate aine...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Aine edukas identifitseerimine neljas etapis Aine edukas identifitseerimine neljas etapis Aine edukas identifitseerimine neljas etapis
ECHA on aine identifitseerimiseks koostanud juhise, mis koosneb neljast etapist. Nende etappide ja nõuannete järgimine aitab aine õigesti identifitseerida. 1. Analüüsige ainet...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Aine identifitseerimine – sissejuhatus Aine identifitseerimine – sissejuhatus Aine identifitseerimine
REACH-, CLP- ja biotsiidimäärus keskenduvad ainetele. Näiteks nõuab REACH-määrus, et esitaksite registreerimistoimiku iga keemilise aine kohta, mida toodate või impordite....
Similar Results Similar Results
06/02/18
Sector-specific support for substance identification Sector-specific support for substance identification Sektorisisene tugi aine identifitseerimisel
ECHA teeb tihedat koostööd keemiatööstuse teatud sektoritega, et regulatiiveesmärkidel välja töötada ainete identifitseerimise juhendeid. Vajaduse korral teeb ECHA koostööd OECD...
Similar Results Similar Results
31/03/17
Õlikeemiatooteid valmistatakse taimsetest ja loomsetest õlidest ja rasvadest ning/või naftakeemilistest lähteainetest. Peamine loomsete ja taimsete õlide ja rasvade...
Similar Results Similar Results
29/07/16
How to characterise and identify your substance How to characterise and identify your substance Aine iseloomustamine ja identifitseerimine
Enamikus REACH-, CLP- ja biotsiidimääruse menetlustes peab toimikus aine üheseks tuvastamiseks olema järgmine teave. Aine nimetus ja sellega seotud identifitseerimisandmed,...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Süsivesinik-lahustid Süsivesinik-lahustid
Süsivesinik-lahustid on ained, mida toodetakse tavaliselt naftast saadud lähteainetest ja mis sisaldavad üht või mitut süsivesinike rühma (nt lineaarsed, hargnenud ahelaga või...
Similar Results Similar Results
13/01/16
Eeterlikud õlid Eeterlikud õlid
Eeterlike õlide tootjate avaldatud juhendid Euroopa eeterlike õlide tootjate föderatsioon (EFEO) ja rahvusvaheline lõhnaainete assotsiatsioon (IFRA) on avaldanud eeterlike õlide...
Similar Results Similar Results
05/11/15
Kemikaaliohutus teie ettevõttes Sissejuhatus VKEdele Kemikaaliohutus teie ettevõttes Sissejuhatus VKEdele Kemikaaliohutus teie ettevõttes Sissejuhatus VKEdele (1,048.4k)
Kemikaaliohutus teie ettevõttes Sissejuhatus VKEdele Vastutuse välistamine /...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Naftatooted Naftatooted
Naftatooteid (nt bensiin, petrooleum (lennukikütus), diislikütus, määrdeained, parafiinvaha ja bituumen) toodetakse toornaftast, kasutades eri rafineerimisviise (sh...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Metallid Metallid
Teatud metalliühendid on identifitseerimise, ohtude hindamise ja riskianalüüsi seisukohast probleemsed. Mõned sellised metallid on näiteks alumiinium, vask, plaatina ja tsink....
Similar Results Similar Results
16/07/15
Showing 15 results.

Categories Display