Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 23 results.
Most relevant Last modified
Ocena substancji Ocena substancji Ocena substancji
Państwa członkowskie poddają ocenie substancje wymienione we wspólnotowym kroczącym planie działań w celu wyjaśnienia, czy ich stosowanie stwarza zagrożenie dla zdrowia...
Similar Results Similar Results
26/11/19
Ocena Ocena Ocena
ECHA i państwa członkowskie oceniają informacje przedłożone przez przedsiębiorstwa, aby przeanalizować jakość dokumentacji rejestracyjnej i propozycji przeprowadzenia badań....
Similar Results Similar Results
25/11/19
Proces oceny: Podmioty Proces oceny: Podmioty Podmioty
Najważniejszymi podmiotami w procesie oceny są: Rejestrujący Osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) produkująca lub...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Co dzieje się po ocenie substancji? Co dzieje się po ocenie substancji? Co się dzieje po ocenie substancji?
W przypadku, gdy państwo członkowskie dokonujące oceny stwierdzi w następstwie przeglądu dostępnych i nowych danych, że stosowanie substancji stanowi ryzyko, może następnie...
Similar Results Similar Results
07/10/19
Zalecenia - ocena substancji - panele Zalecenia - ocena substancji - panele Decyzja w sprawie oceny substancji
Ocena substancji przeprowadzana jest przez państwa członkowskie UE. Ma ona na celu wyjaśnienie obaw związanych z bezpiecznym stosowaniem substancji. Właściwy organ oceniający...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2017 r. Streszczenie i zalecenia dla rejestrujących 2 Ocena na podstawie rozporządzenia REACH –...
Similar Results Similar Results
03/05/18
REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2016 r. Streszczenie i zalecenia dla rejestrujących 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r. Zalecenia dla rejestrujących Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r. Zalecenia dla rejestrujących Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r. Zalecenia dla rejestrujących (294.7k)
Zalecenia dla rejestrujących Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r. ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Wspólnotowy kroczący plan działań Wspólnotowy kroczący plan działań Wspólnotowy kroczący plan działań
Wspólnotowy kroczący plan działań (CoRAP) określa substancje, które mają zostać poddane ocenie w okresie trzech lat. Po upływie pierwszego roku plan zostanie zaktualizowany w...
Similar Results Similar Results
21/03/16
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. (942.6k)
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. Wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Aby Europa była zdrowsza, bezpieczniejsza i bogatsza,...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Kontakty między prowadzącym ocenę państwem członkowskim a rejestrującymi w ramach oceny substancji – Zalecenia Kontakty między prowadzącym ocenę państwem członkowskim a rejestrującymi w ramach oceny substancji – Zalecenia Kontakty między prowadzącym ocenę państwem członkowskim a rejestrującymi w ramach oceny substancji – Zalecenia (226.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kontakty między prowadzącym ocenę państwem ...
Similar Results Similar Results
13/08/14
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2013 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2013 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2013 r. (586.6k)
Wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Aby Europa była zdrowsza, bezpieczniejsza i bogatsza, chcemy wiedzieć więcej o używanych przez nas chemikaliach. W ten sposób...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Sprawozdanie z oceny za 2013 r.: wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Sprawozdanie z oceny za 2013 r.: wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Sprawozdanie z oceny za 2013 r.: wiedzieć więcej, działać bezpieczniej (1,237.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTY I DANE LICZBOWE ECHA-14-A-02-PL W sprawozdaniu rocznym są przedstawione działania ECHA w ...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2012 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2012 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2012 r. (1,029.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Evaluation Procedure Evaluation Procedure Proces oceny
Na wykresie przedstawiono ogólny schemat procesu oceny. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu, proszę zapoznać się ze stronami „Uczestnicy" i „Etapy". Szczegółowy...
Similar Results Similar Results
22/03/13
Sprawozdanie z oceny za 2012 r. – Główne wyniki i najważniejsze zalecenia dla przemysłu Sprawozdanie z oceny za 2012 r. – Główne wyniki i najważniejsze zalecenia dla przemysłu Sprawozdanie z oceny za 2012 r. – Główne wyniki i najważniejsze zalecenia dla przemysłu (308.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo przygotowuje się do kolejnego terminu rejestracji, możesz skorzystać...
Similar Results Similar Results
19/03/13
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Czy Państwa przedsiębiorstwo wytwarza, importuje lub stosuje...
Similar Results Similar Results
01/02/13
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH 2011 Ocena na podstawie rozporządzenia REACH 2011 Ocena na podstawie rozporządzenia REACH 2011 (670.4k)
Sprawozdanie z oceny 2011 1 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ocena na podstawie ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Podsumowanie sprawozdania z oceny za 2011 r. OCENA ZESTAWÓW DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ REACH Podsumowanie sprawozdania z oceny za 2011 r. OCENA ZESTAWÓW DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ REACH Podsumowanie sprawozdania z oceny za 2011 r. OCENA ZESTAWÓW DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ REACH (117.7k)
ECHA-FS-12-05-PL Podsumowanie sprawozdania z oceny za 2011 r. OCENA ZESTAWÓW DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ REACH Przedsiębiorstwom, które muszą ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Factsheet - Ocena substancji Factsheet - Ocena substancji Factsheet - Ocena substancji (87.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet reach Rozporządzenie REACH zawiera opis szczególnego procesu oceny substancji....
Similar Results Similar Results
29/02/12
Sprawozdanie oceniające postępy za 2009 r. Sprawozdanie oceniające postępy za 2009 r. Sprawozdanie oceniające postępy za 2009 r. (494.3k)
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2009 r. ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Sprawozdanie oceniające postępy w ocenie na mocy REACH za 2010 r. Sprawozdanie oceniające postępy w ocenie na mocy REACH za 2010 r. Sprawozdanie oceniające postępy w ocenie na mocy REACH za 2010 r. (639.0k)
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2010 r. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsze...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 23 results.

Categories Display