Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 21 results.
Most relevant Last modified
Aanbevelingen – stoffenbeoordeling – panels Aanbevelingen – stoffenbeoordeling – panels Besluit in het kader van stofbeoordeling
De beoordeling van stoffen wordt door de EU-lidstaten uitgevoerd. De bedoeling is om potentiële risico’s met betrekking tot het veilig gebruik van een stof te verduidelijken. De...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Hoe werkt REACH? Hoe werkt REACH? REACH begrijpen
REACH is een verordening van de Europese Unie die werd vastgesteld om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen gevaren die van chemische stoffen uitgaan en om...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Evaluation process Evaluation process Beoordelingsproces
Fasen Overzicht Beoordelingsproces Fase 1 Beoordeling Fase 2 Besluitvorming Fase 3 Follow-up van het besluit van ECHA REACH heeft tot doel de gezondheid van de mens en het...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Communautair voortschrijdend actieplan Communautair voortschrijdend actieplan Communautair voortschrijdend actieplan
Het communautair voortschrijdend actieplan (CoRAP) prioriteert de stoffen die gedurende een periode van drie jaar moeten worden beoordeeld. De beoordeling heeft ten doel...
Similar Results Similar Results
27/11/19
Stoffenbeoordeling Stoffenbeoordeling Beoordeling van een stof
De lidstaten beoordelen de stoffen die in het CoRAP zijn genoemd, om na te gaan of het gebruik van de stoffen een risico vormt voor de menselijke gezondheid of het milieu. Doel...
Similar Results Similar Results
26/11/19
Beoordeling Beoordeling Beoordeling
ECHA en de lidstaten beoordelen de door ondernemingen ingediende informatie om de kwaliteit van de registratiedossiers en van de testvoorstellen te onderzoeken. Het doel hiervan...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Beoordelingsprocedure: actoren Beoordelingsprocedure: actoren Actoren
De belangrijkste deelnemers aan de beoordelingsprocedure zijn: Registranten Een natuurlijke of rechtspersoon die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) is gevestigd en...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Wat gebeurt er na de beoordeling van een stof? Wat gebeurt er na de beoordeling van een stof? Wat gebeurt er na de beoordeling van een stof?
Indien de beoordelende lidstaat na beoordeling van de beschikbare en nieuwe gegevens van mening is dat het gebruik van de stof risico's inhoudt, kan deze passende maatregelen...
Similar Results Similar Results
07/10/19
Beoordeling in het kader van REACH: voortgangsverslag 2017 Samenvatting en aanbevelingen aan registranten 2 Beoordeling in het kader van REACH: voortgangsverslag 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Beoordeling in het kader van REACH - voortgangsverslag 2016 Samenvatting en aanbevelingen aan registranten 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Aanbevelingen aan registranten Beoordeling in het kader van REACH – voortgangsverslag 2015 Rapport ta' ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 (802.7k)
Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 Meer weten om veiliger te worden Om Europa gezonder, veiliger en welvarender te maken, willen we meer weten over...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Interactie tussen de beoordelende lidstaat en de registranten in het kader van stoffenbeoordeling – aanbevelingen Interactie tussen de beoordelende lidstaat en de registranten in het kader van stoffenbeoordeling – aanbevelingen Interactie tussen de beoordelende lidstaat en de registranten in het kader van stoffenbeoordeling – aanbevelingen (157.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Interactie tussen de beoordelende lidstaat en de...
Similar Results Similar Results
13/08/14
Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2013 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2013 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2013 (479.4k)
Meer weten om veiliger te worden Om Europa gezonder, veiliger en welvarender te maken, willen we meer weten over de chemische stoffen die we gebruiken. Hier laten...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Evaluatieverslag 2013: meer kennis, meer veiligheid Evaluatieverslag 2013: meer kennis, meer veiligheid Evaluatieverslag 2013: meer kennis, meer veiligheid (1,228.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu FEITEN EN CIJFERS ECHA-14-A-02-NL In het jaarverslag worden de evaluatieactiviteiten van ECHA in...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 (892.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu l Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 ...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Beoordelingsrapport 2012 - Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven Beoordelingsrapport 2012 - Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven Beoordelingsrapport 2012 - Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven (302.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Als uw bedrijf zich voorbereidt op de volgende registratietermijn, kunt u de analyses en ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Beoordeling volgens REACH 2011 Beoordeling volgens REACH 2011 Beoordeling volgens REACH 2011 (555.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS (63.9k)
ECHA-FS-12-05-NL Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS Ondernemingen die voor de volgende ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Voortgangsrapport beoordeling 2009 Voortgangsrapport beoordeling 2009 Voortgangsrapport beoordeling 2009 (447.2k)
Beoordeling volgens REACH Voortgangsrapport 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Voortgangsverslag 2010 over beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2010 over beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2010 over beoordeling in het kader van REACH (379.3k)
Beoordeling volgens REACH Voortgangsrapport 2010 DISCLAIMER Het rapport bevat aanbevelingen aan potentiële registranten...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 21 results.

Categories Display