Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 22 results.
Most relevant Last modified
Rekomendacijos – cheminės medžiagos vertinimas – grupės Rekomendacijos – cheminės medžiagos vertinimas – grupės Sprendimas, susijęs su cheminės medžiagos vertinimu
Cheminės medžiagos vertinimą atlieka ES valstybės narės. Jo tikslas – išaiškinti susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su saugiu cheminės medžiagos naudojimu....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Vertinimas
Similar Results Similar Results
27/02/19
Evaluation - Steps Evaluation - Steps Etapai
Dokumentacijos rengimas ir teikimas Pagal REACH reglamentą reikalaujama, kad ES įmonės pateiktų registracijos dokumentacijas apie cheminėms medžiagoms, kurių per metus...
Similar Results Similar Results
22/11/18
Vertinimas pagal REACH reglamentą. 2017 m. pažangos ataskaita Santrauka ir rekomendacijos registruotojams 2 Vertinimas pagal REACH reglamentą. 2017 m. pažangos ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Understanding REACH Understanding REACH REACH paaiškinimas
REACH yra Europos Sąjungos reglamentas, priimtas siekiant apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką nuo rizikos, kurią gali kelti cheminės medžiagos, ir tuo pačiu gerinti ES...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2016 m. pažangos ataskaita Santrauka ir rekomendacijos registruotojams 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos ataskaita Rekomendacijos registruotojams Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos ataskaita Rekomendacijos registruotojams Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos ataskaita Rekomendacijos registruotojams (279.5k)
Rekomendacijos registruotojams Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos ataskaita...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Koreguojamasis Bendrijos veiksmų planas Koreguojamasis Bendrijos veiksmų planas Koreguojamasis Bendrijos veiksmų planas
Koreguojamajame Bendrijos veiksmų plane (CoRAP) nurodytos cheminės medžiagos, kurios turi būti įvertintos per trejus metus. Praėjus pirmiesiems metams, planas atnaujinamas,...
Similar Results Similar Results
21/03/16
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita (1,222.8k)
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita Daugiau žinių, didesnė sauga Siekiame, kad Europa būtų sveikesnė, saugesnė ir dar labiau...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2013 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2013 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2013 m. pažangos ataskaita (671.1k)
Daugiau žinių, didesnė sauga Siekiame, kad Europa būtų sveikesnė, saugesnė ir dar labiau klestėtų, todėl norime daugiau žinoti apie joje naudojamas chemines...
Similar Results Similar Results
08/05/14
2013 m. vertinimo ataskaita: daugiau žinių, patikimesnė sauga 2013 m. vertinimo ataskaita: daugiau žinių, patikimesnė sauga 2013 m. vertinimo ataskaita: daugiau žinių, patikimesnė sauga (1,235.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-14-A-02-LT Metinėje ataskaitoje pristatoma Europos cheminių medžiagų...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evaluation Process: Actors Evaluation Process: Actors Dalyviai
Pagrindiniai vertinimo proceso dalyviai: Registruotojai Registruotojas gali būti fizinis arba juridinis asmuo, įsteigtas Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir per metus EEE...
Similar Results Similar Results
23/01/14
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m. pažangos ataskaita (1,021.2k)
Annankatu 18, p. d. 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija| Tel. +358 9 686180 | Faks. +358 9 68618210 | echa.europa.eu Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m....
Similar Results Similar Results
24/05/13
Evaluation Procedure Evaluation Procedure Vertinimo procesas
Šioje schemoje bendrais bruožais pavaizduotas vertinimo procesas. Puslapiuose „Dalyviai" ir „Etapai" rasite daugiau informacijos apie procesą. Išsami vertinimo proceso schema
Similar Results Similar Results
22/03/13
2012 m. vertinimo ataskaita. Pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos pramonės atstovams 2012 m. vertinimo ataskaita. Pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos pramonės atstovams 2012 m. vertinimo ataskaita. Pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos pramonės atstovams (305.3k)
annankatu 18, p.o. box 400,fi-00121 helsinki, finland |echa.europa.eu Jei ruošiatės iki kito registracijos termino užregistruoti cheminę medžiagą ir norite dokumentaciją...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Kas daroma atlikus cheminės medžiagos įvertinimą? Kas daroma atlikus cheminės medžiagos įvertinimą? Kas daroma atlikus cheminės medžiagos įvertinimą?
Jei vertinančioji valstybė narė, patikrinusi turimus ir naujus duomenis, mano, kad konkrečios cheminės medžiagos naudojimas kelia pavojų, ji gali atlikti tolesnius su cheminės...
Similar Results Similar Results
15/03/13
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Ar jūsų įmonė gamina, importuoja ar naudoja chemines medžiagas,...
Similar Results Similar Results
01/02/13
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011 Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011 Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011 (769.9k)
Annankatu 18, p. d. 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija | Tel. + 358 9 686180 | Faks. + 358 9 68618210 | echa.europa.eu Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011...
Similar Results Similar Results
12/07/12
2011 m. vertinimo ataskaitos santrauka REACH REGISTRACIJOS DOKUMENTACIJŲ VERTINIMAS 2011 m. vertinimo ataskaitos santrauka REACH REGISTRACIJOS DOKUMENTACIJŲ VERTINIMAS 2011 m. vertinimo ataskaitos santrauka REACH REGISTRACIJOS DOKUMENTACIJŲ VERTINIMAS (128.9k)
ECHA-FS-12-05-LT 2011 m. vertinimo ataskaitos santrauka REACH REGISTRACIJOS DOKUMENTACIJŲ VERTINIMAS Įmonėms, kurios turi užregistruoti chemines...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Factsheet - Cheminės medžiagos vertinimas Factsheet - Cheminės medžiagos vertinimas Factsheet - Cheminės medžiagos vertinimas (90.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet reach REACH reglamente yra išdėstytas specialusis cheminės medžiagos vertinimo...
Similar Results Similar Results
29/02/12
2009 m. vertinimo pažangos ataskaita 2009 m. vertinimo pažangos ataskaita 2009 m. vertinimo pažangos ataskaita (491.1k)
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2009 m. pažangos ataskaita ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
2010 m. pagal REACH atliekamo vertinimo pažangos ataskaita 2010 m. pagal REACH atliekamo vertinimo pažangos ataskaita 2010 m. pagal REACH atliekamo vertinimo pažangos ataskaita (600.8k)
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2010 m. pažangos ataskaita ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS Siekiant, kad būsimos...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 22 results.

Categories Display