Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 21 results.
Most relevant Last modified
Soovitused – ainete hindamine – paneelid Soovitused – ainete hindamine – paneelid Aine hindamise otsus
Aineid hindavad Euroopa Liidu liikmesriigid. Ainete hindamise eesmärk on selgitada võimalikke aine ohutu kasutamise riske. Hindav pädev asutus võib nõuda REACH-määruse kohaselt...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Mis on REACH-määrus? Mis on REACH-määrus? Mis on REACH-määrus
REACH on Euroopa Liidu määrus, mis võeti vastu eesmärgiga parandada inimtervise ja keskkonna kaitset võimalike kemikaaliriskide eest ning suurendada Euroopa keemiatööstuse...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Evaluation process Evaluation process Hindamisprotsess
Etapid Ülevaade Hindamisprotsess 1. etapp hindamine 2. etapp otsustamine 3. etapp ECHA otsuse järelmeetmed REACH-tegevuse eesmärk on kaitsta inimtervist ja keskkonda ning selle...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Ühenduse ainehindamise plaan Ühenduse ainehindamise plaan Ühenduse hindamisplaan
Ühenduse ainehindamise plaanis (CoRAP) määratletakse ainete hindamise järjekord kolmeks aastaks. Hindamise eesmärk on selgitada, kas nende ainete tootmine ja/või kasutamine võib...
Similar Results Similar Results
27/11/19
Ainete hindamine Ainete hindamine Aine hindamine
Liikmesriigid hindavad ühenduse ainehindamise plaanis loetletud aineid, et selgitada, kas nende kasutamine on ohtlik inimtervisele või keskkonnale. Eesmärk on vajaduse korral...
Similar Results Similar Results
26/11/19
Hindamine Hindamine Hindamine
ECHA ja liikmesriigid hindavad ettevõtete esitatud teabe alusel registreerimistoimikute ja katsetamisettepanekute kvaliteeti. Hindamise eesmärk on leida, kas aine on...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Hindamismenetlus: tegutsejad Hindamismenetlus: tegutsejad Tegutsejad
Hindamismenetluse põhiosalejad on järgmised. Registreerijad Registreerija võib olla Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuv füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet või...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Mis toimub pärast aine hindamist? Mis toimub pärast aine hindamist? Mis toimub pärast aine hindamist?
Kui hindav liikmesriik leiab pärast aine olemasolevate ja uute andmete läbivaatamist, et aine kasutamine on ohtlik, võib ta võtta aine hindamise järelkontrollimeetmeid....
Similar Results Similar Results
07/10/19
REACH-hindamine 2017. aasta aruanne Kommenteeritud kokkuvõte ja soovitused registreerijatele 2 REACH-hindamine 2017. aasta aruanne Lahtiütlus See väljaanne on...
Similar Results Similar Results
03/05/18
2016. aasta REACH-hindamise aruanne Kommenteeritud kokkuvõte ja soovitused registreerijatele 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
EACH-hindamine 2015. aasta aruanne Soovitused registreerijatele EACH-hindamine 2015. aasta aruanne Soovitused registreerijatele EACH-hindamine 2015. aasta aruanne Soovitused registreerijatele (217.1k)
Soovitused registreerijatele REACH-hindamine 2015. aasta aruanne 2 2015. aasta REACH-hindamise...
Similar Results Similar Results
23/03/16
REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 (946.4k)
REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 Rohkem teadmisi, vähem ohte Et muuta Euroopa tervemaks, ohutumaks ja jõukamaks, on vaja kasutatavate kemikaalide kohta...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Ainete hindamisega seotud suhtlus hindava liikmesriigi ja registreerijate vahel – soovitused Ainete hindamisega seotud suhtlus hindava liikmesriigi ja registreerijate vahel – soovitused Ainete hindamisega seotud suhtlus hindava liikmesriigi ja registreerijate vahel – soovitused (135.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ainete hindamisega seotud suhtlus hindava liikmesriigi ja...
Similar Results Similar Results
13/08/14
REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2013 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2013 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2013 (468.0k)
Rohkem teadmisi, vähem ohte Et muuta Euroopa tervislikumaks, ohutumaks ja õitsvamaks, vajame kasutatavate kemikaalide kohta rohkem teavet. Teadmisi kogudes, ...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Hindamisaruanne 2013: rohkem teadmisi, suurem ohutus Hindamisaruanne 2013: rohkem teadmisi, suurem ohutus Hindamisaruanne 2013: rohkem teadmisi, suurem ohutus (1,231.0k)
annankatu 18, PK 400, fi-00121 Helsingi, Soome | echa.europa.eu FAKTID JA ARVUD ECHA-14-A-02-ET Aastaaruandes selgitatakse ECHA hindamistoiminguid 2013. aastal, ...
Similar Results Similar Results
11/04/14
REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 (858.9k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingi, Soome | Tel +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 2 ...
Similar Results Similar Results
24/05/13
2012. aasta hindamisaruanne - Põhijäreldused ja olulised soovitused ettevõtjatele 2012. aasta hindamisaruanne - Põhijäreldused ja olulised soovitused ettevõtjatele 2012. aasta hindamisaruanne - Põhijäreldused ja olulised soovitused ettevõtjatele (302.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Kui Teie ettevõte valmistub järgmiseks registreerimistähtpäevaks, saate oma toimiku REACH-...
Similar Results Similar Results
19/03/13
REACH-määruse kohane hindamine 2011 REACH-määruse kohane hindamine 2011 REACH-määruse kohane hindamine 2011 (479.0k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE 2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE 2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE (57.2k)
ECHA-FS-12-05-ET 2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE Ettevõtetel, kes peavad registreerima aineid...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Hindamistulemuste aruanne 2009 Hindamistulemuste aruanne 2009 Hindamistulemuste aruanne 2009 (397.3k)
2009. aasta REACH-hindamise aruanne ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
2010. aasta REACH-hindamise aruanne 2010. aasta REACH-hindamise aruanne 2010. aasta REACH-hindamise aruanne (489.6k)
REACH-hindamine 2010. aasta aruanne VASTUTUSE VÄLISTAMISE SÄTTED Käesolev aruanne sisaldab soovitusi potentsiaalsetele...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 21 results.

Categories Display