Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 22 results.
Most relevant Last modified
Soovitused – ainete hindamine – paneelid Soovitused – ainete hindamine – paneelid Aine hindamise otsus
Aineid hindavad Euroopa Liidu liikmesriigid. Ainete hindamise eesmärk on selgitada aine ohutu kasutamisega seotud probleeme. Hindav pädev asutus võib nõuda standardsest...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Hindamine
Similar Results Similar Results
27/02/19
Evaluation - Steps Evaluation - Steps Etapid
Toimiku koostamine ja esitamine REACH-määruse kohaselt nõutakse ELi ettevõtetelt aastas koguses vähemalt 1 tonn toodetud või imporditud ainete omadusi käsitlevat teavet...
Similar Results Similar Results
22/11/18
REACH-hindamine 2017. aasta aruanne Kommenteeritud kokkuvõte ja soovitused registreerijatele 2 REACH-hindamine 2017. aasta aruanne Lahtiütlus See väljaanne on...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Understanding REACH Understanding REACH Mis on REACH-määrus
REACH-määrus on Euroopa Liidu määrus, mis on vastu võetud, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda võimalike kemikaalidega seotud riskide eest ja samal ajal suurendada...
Similar Results Similar Results
07/10/17
2016. aasta REACH-hindamise aruanne Kommenteeritud kokkuvõte ja soovitused registreerijatele 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
EACH-hindamine 2015. aasta aruanne Soovitused registreerijatele EACH-hindamine 2015. aasta aruanne Soovitused registreerijatele EACH-hindamine 2015. aasta aruanne Soovitused registreerijatele (217.1k)
Soovitused registreerijatele REACH-hindamine 2015. aasta aruanne 2 2015. aasta REACH-hindamise...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Ühenduse hindamisplaan Ühenduse hindamisplaan Ühenduse hindamisplaan
Ühenduse hindamisplaan loetleb kolme aasta jooksul hinnatavad ained. Plaani ajakohastatakse pärast esimest aastat, lisades veel ühe aasta ained, ning vaadatakse läbi esialgse...
Similar Results Similar Results
21/03/16
REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 (946.4k)
REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 Rohkem teadmisi, vähem ohte Et muuta Euroopa tervemaks, ohutumaks ja jõukamaks, on vaja kasutatavate kemikaalide kohta...
Similar Results Similar Results
16/07/15
REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2013 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2013 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2013 (468.0k)
Rohkem teadmisi, vähem ohte Et muuta Euroopa tervislikumaks, ohutumaks ja õitsvamaks, vajame kasutatavate kemikaalide kohta rohkem teavet. Teadmisi kogudes, ...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Hindamisaruanne 2013: rohkem teadmisi, suurem ohutus Hindamisaruanne 2013: rohkem teadmisi, suurem ohutus Hindamisaruanne 2013: rohkem teadmisi, suurem ohutus (1,231.0k)
annankatu 18, PK 400, fi-00121 Helsingi, Soome | echa.europa.eu FAKTID JA ARVUD ECHA-14-A-02-ET Aastaaruandes selgitatakse ECHA hindamistoiminguid 2013. aastal, ...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evaluation Process: Actors Evaluation Process: Actors Tegutsejad
Peamised hindamisprotsessis osalejad on: Registreerijad Registreerijaks võib olla Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuv füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet...
Similar Results Similar Results
23/01/14
REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 (858.9k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingi, Soome | Tel +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 2 ...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Evaluation Procedure Evaluation Procedure Hindamisprotsess
Skeemil on esitatud hindamisprotsessi ülevaade. Hindamisprotsessi kohta lisateabe saamiseks vt „Tegutsejad" ja „Etapid". Hindamisprotsessi üksikasjalik skeem
Similar Results Similar Results
22/03/13
2012. aasta hindamisaruanne - Põhijäreldused ja olulised soovitused ettevõtjatele 2012. aasta hindamisaruanne - Põhijäreldused ja olulised soovitused ettevõtjatele 2012. aasta hindamisaruanne - Põhijäreldused ja olulised soovitused ettevõtjatele (302.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Kui Teie ettevõte valmistub järgmiseks registreerimistähtpäevaks, saate oma toimiku REACH-...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Mis toimub pärast aine hindamist? Mis toimub pärast aine hindamist? Mis toimub pärast aine hindamist?
Kui hindav liikmesriik leiab pärast aine olemasolevate ja uute andmete läbivaatamist, et aine kasutamine on ohtlik, võib ta võtta aine hindamise järelkontrollimeetmeid....
Similar Results Similar Results
15/03/13
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Kas teie ettevõte toodab, impordib või kasutab REACH- määruse...
Similar Results Similar Results
01/02/13
REACH-määruse kohane hindamine 2011 REACH-määruse kohane hindamine 2011 REACH-määruse kohane hindamine 2011 (479.0k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE 2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE 2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE (57.2k)
ECHA-FS-12-05-ET 2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE Ettevõtetel, kes peavad registreerima aineid...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Factsheet - Aine hindamine Factsheet - Aine hindamine Factsheet - Aine hindamine (82.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet reach REACH-määrus sisaldab spetsiaalset aine hindamise protsessi. Selle eesmärk on...
Similar Results Similar Results
29/02/12
Hindamistulemuste aruanne 2009 Hindamistulemuste aruanne 2009 Hindamistulemuste aruanne 2009 (397.3k)
2009. aasta REACH-hindamise aruanne ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
2010. aasta REACH-hindamise aruanne 2010. aasta REACH-hindamise aruanne 2010. aasta REACH-hindamise aruanne (489.6k)
REACH-hindamine 2010. aasta aruanne VASTUTUSE VÄLISTAMISE SÄTTED Käesolev aruanne sisaldab soovitusi potentsiaalsetele...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 22 results.

Categories Display