Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Porozumění nařízení REACH Porozumění nařízení REACH Porozumět nařízení REACH
REACH je nařízení Evropské unie, které bylo přijato s cílem zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí v souvislosti s riziky, která mohou představovat chemické...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Doporučení – hodnocení látek – panely Doporučení – hodnocení látek – panely Rozhodnutí na základě hodnocení látky
Hodnocení látek provádějí členské státy EU. Cílem tohoto hodnocení je vyjasnit obavy týkající se bezpečného používání látek. Hodnotící příslušný orgán může požádat o informace...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Evaluation process Evaluation process Postup hodnocení
Fáze Přehled Postup hodnocení Fáze 1 Posouzení Fáze 2 Decision making Fáze 3 Kroky navazující na rozhodnutí agentury ECHA Cílem nařízení REACH je chránit lidské zdraví a životní...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Průběžný akční plán Společenství Průběžný akční plán Společenství Průběžný akční plán Společenství
Průběžný akční plán Společenství stanoví priority pro hodnocení látek v průběhu tří let. Cílem hodnocení je vyjasnit obavy, zda může výroba a/nebo použití těchto látek...
Similar Results Similar Results
27/11/19
Hodnocení látek Hodnocení látek Hodnocení látky
Členské státy provádějí hodnocení látek uvedených v průběžném akčním plánu Společenství (CoRAP), aby vyjasnily, zda jejich používání nepředstavuje riziko pro lidské zdraví nebo...
Similar Results Similar Results
26/11/19
Hodnocení Hodnocení Hodnocení
Agentura ECHA a členské státy vyhodnotí informace předložené společnostmi s cílem přezkoumat kvalitu registračních dokumentací a návrhů zkoušek. Cílem je vyjasnit, zda daná...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Postup hodnocení: účastníci Postup hodnocení: účastníci Účastníci
Hlavními účastníky postupu hodnocení jsou tyto subjekty: Žadatelé o registraci Jako žadatel o registraci může vystupovat fyzická nebo právnická osoba se sídlem v Evropském...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Co se děje po hodnocení látky? Co se děje po hodnocení látky? Co se stane po hodnocení látky?
Pokud se po přezkumu dostupných a nových údajů hodnotící členský stát domnívá, že použití dané látky představuje riziko, může přistoupit ke krokům navazujícím na hodnocení...
Similar Results Similar Results
07/10/19
Hodnocení podle nařízení REACH: zpráva o pokroku za rok 2017 Shrnutí a doporučení pro žadatele o registraci 2 Hodnocení podle nařízení REACH: zpráva o pokroku za rok...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Hodnocení podle nařízení REACH – zpráva o pokroku za rok 2016 Shrnutí a doporučení pro žadatele o registraci 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 Doporučení pro žadatele o registraci Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 Doporučení pro žadatele o registraci Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 Doporučení pro žadatele o registraci (286.0k)
Doporučení pro žadatele o registraci Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 2 ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 (940.7k)
Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 Více znalostí, větší bezpečnost Abychom Evropu učinili zdravější, bezpečnější a úspěšnější, chceme vědět více ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Interakce mezi hodnotícím členským státem a žadateli o registraci při hodnocení látek – doporučení Interakce mezi hodnotícím členským státem a žadateli o registraci při hodnocení látek – doporučení Interakce mezi hodnotícím členským státem a žadateli o registraci při hodnocení látek – doporučení (228.7k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Interakce mezi hodnotícím členským státem a žadateli o...
Similar Results Similar Results
13/08/14
Hodnotící zpráva za rok 2013: více znalostí, větší bezpečnost Hodnotící zpráva za rok 2013: více znalostí, větší bezpečnost Hodnotící zpráva za rok 2013: více znalostí, větší bezpečnost (1,239.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finsko | echa.europa.eu FAKTA & ÚDAJE ECHA-14-A-02-CS Výroční zpráva vysvětluje činnosti agentury ECHA v oblasti...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2012 Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2012 Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2012 (1,044.7k)
A nnankatu 18, PO Box 400, FI-00121 Hels inky, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Hodnotící zpráva za rok 2012 – hlavní výsledky a základní doporučení pro průmyslové subjekty Hodnotící zpráva za rok 2012 – hlavní výsledky a základní doporučení pro průmyslové subjekty Hodnotící zpráva za rok 2012 – hlavní výsledky a základní doporučení pro průmyslové subjekty (308.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Pokud se váš podnik připravuje na příští termín registrace, můžete využít analýzu a doporučení...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Hodnocení podle nařízení REACH 2011 Hodnocení podle nařízení REACH 2011 Hodnocení podle nařízení REACH 2011 (812.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinky, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH (100.4k)
ECHA-FS-12-05-CS Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH Společnostem, které musí registrovat...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Zpráva o pokroku hodnocení za rok 2009 Zpráva o pokroku hodnocení za rok 2009 Zpráva o pokroku hodnocení za rok 2009 (460.1k)
Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Zpráva o pokroku za rok 2010 s ohledem na hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2010 s ohledem na hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2010 s ohledem na hodnocení podle nařízení REACH (656.3k)
Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2010 UPOZORNĚNÍ Tato zpráva obsahuje doporučení pro potenciální...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 20 results.

Categories Display