Search

Results for tag Restriction
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Samenvatting van de verplichtingen die voortvloeien uit opname van SVHC's in de Kandidatenlijst Samenvatting van de verplichtingen die voortvloeien uit opname van SVHC's in de Kandidatenlijst Verplichtingen in het kader van de kandidaatslijst
Bedrijven hebben mogelijk wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de opname van stoffen in de Kandidatenlijst. Deze verplichtingen, die gelden vanaf de datum van opname,...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Tabel kandidaatslijst Tabel kandidaatslijst Kandidatenlijst
Opmerkingen: Originele versie: Enkel de op deze website gepubliceerde lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatslijst) wordt als...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Restriction activities - link Restriction activities - link Activiteiten van ECHA inzake beperkingen
ECHA’s beperkingsdossiers die overeenkomstig artikel 69, lid 2 zijn voorbereid
Similar Results Similar Results
10/11/17
Restriction - navigation - information Restriction - navigation - information Beperking
Informatie over aan beperkingen onderworpen stoffen
Similar Results Similar Results
10/11/17
Beperkingen op het gebied van stoffen, mengsels en/of voorwerpen zijn opgenomen in bijlage XVII bij de REACH-verordening. De adviezen van de Comités voor risicobeoordeling en...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Beperkingen - raadpleging Beperkingen - raadpleging Openbare raadplegingen
Voor beperkingsvoorstellen (opgenomen in een bijlage XV-beperkingsrapport) en SEAC-ontwerpadviezen vindt een openbare raadpleging plaats. ECHA plaatst ook oproepen tot het...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Meer informatie over artikel 69, lid 2 Meer informatie over artikel 69, lid 2
Figuur 1: Procedure volgens artikel 69, lid 2. De procedure voor het overwegen en opstellen van een beperking vindt in een aantal fases plaats en staat beschreven in figuur 1 en...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Beperkingen - voorbereiding Beperkingen - voorbereiding Een beperkingsvoorstel voorbereiden
Een lidstaat, of ECHA op verzoek van de Europese Commissie, kan beperkingen voorstellen als zij van mening zijn dat het risico van het vervaardigen, in de handel brengen...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Beperkingenprocedure Beperkingenprocedure Beperkingenprocedure
Een lidstaat, of ECHA op verzoek van de Europese Commissie, kan de beperkingenprocedure inleiden als zij bezorgd zijn dat een bepaalde stof een onaanvaardbaar risico vormt voor...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Richtsnoer over vereisten voor stoffen in voorwerpen Versie 4.0 - Juni 2017 1 R I C H T S N O E R ...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Understanding REACH Understanding REACH REACH begrijpen
REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen...
Similar Results Similar Results
07/10/17
BIJLAGE XV-RAPPORT EEN EVALUATIE VAN DE MOGELIJKE GEZONDHEIDSRISICO'S VAN GERECYCLEERDE RUBBERKORRELS DIE ALS INSTROOIMATERIAAL OP KUNSTGRASVELDEN...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Richtsnoer voor downstreamgebruikers Richtsnoer voor downstreamgebruikers Richtsnoer voor downstreamgebruikers (1,200.7k)
RICHTSNOEREN Richtsnoer voor downstreamgebruikers versie 2.1 oktober 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 13 results.

Categories Display