Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
REACH 2018 – aktualizacja rejestracji REACH 2018 – aktualizacja rejestracji Aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
Dokumentacja rejestracyjna musi odzwierciedlać jak najaktualniejszy stan wiedzy na temat bezpiecznego sposobu wykorzystywania substancji. Z tego względu należy regularnie...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
Similar Results Similar Results
06/11/18
Przygotowania do utworzenia nowego SIEF – etapy w ramach REACH 2018 Przygotowania do utworzenia nowego SIEF – etapy w ramach REACH 2018 Jak postępować w celu aktualizacji dokumentacji
Etapy REACH 2018 Etap 1: Znaj swój portfel Etap 2: Znajdź współrejestrujących Etap 3: Podejmij kroki organizacyjne razem ze współrejestrującymi Etap 4: Oceń zagrożenia i ryzyko...
Similar Results Similar Results
29/10/18
How to get organised for dossier updates box: support landing page How to get organised for dossier updates box: support landing page Rejestracja
Jak postępować w celu aktualizacji dokumentacji
Similar Results Similar Results
29/10/18
Jak poprawić swoją dokumentację – DQA – wprowadzenie Jak poprawić swoją dokumentację – DQA – wprowadzenie Asystent wsparcia jakości dokumentacji
Asystent wsparcia jakości dokumentacji (DQA) to narzędzie udostępniane rejestrującym, które służy sprawdzeniu ich zestawów danych IUCLID dotyczących substancji oraz dokumentacji...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Ocena zagrożenia i ryzyka
1. Znajomość portfolio 2. Ustalenie współrejestrujących 3. Nawiązanie kontaktu ze współrejestrującymi 4. Ocena zagrożenia i ryzyka 5. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Ustalenie współrejestrujących
Obowiązek wspólnego działania ze współrejestrującymi Wszyscy rejestrujący tę samą substancję wchodzą w skład grupy współpracy zwanej forum wymiany informacji o substancjach...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Preparing and submitting an inquiry Preparing and submitting an inquiry Proces rejestracji
Przygotowywanie i przedkładanie zapytania Przed dokonaniem rejestracji mają Państwo obowiązek przygotowania i przedłożenia zapytania do ECHA w odniesieniu do 1) wszystkich...
Similar Results Similar Results
08/06/18
Zgodnie z REACH nie ma obowiązku rejestracji substancji w ilościach poniżej jednej tony rocznie. Aby jeszcze bardziej wesprzeć innowacyjność, substancje wykorzystywane do badań...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP (1,997.1k)
Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Wersja 2.1 – maj 2017 r. 1 P O R A D N I K Poradnik dotyczący...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Wskazówki dla MŚP 1. Określ, dlaczego potrzebujesz konsultanta Czy potrzebujesz porady dotyczącej procesu rejestracji czy kogoś, kto wykona dla Ciebie określoną pracę? A może...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Ocena zagrożenia i ryzyka związanego z substancjami – praktyczne przykłady Ocena zagrożenia i ryzyka związanego z substancjami – praktyczne przykłady Praktyczne przykłady – rejestracja na mocy rozporządzenia REACH
4. Ocena zagrożenia i ryzyka związanego z substancjami Poniższe przykłady oparte są na prawdziwych sytuacjach i przedstawiono w nich niektóre z zalecanych kroków, które służą...
Similar Results Similar Results
03/04/18
Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) (516.2k)
P O R A D N I K Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Wersja 2.1 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (426.9k)
P O R A D N I K W S K R Ó C I E Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju Celem dokumentu jest wyjaśnienie w...
Similar Results Similar Results
21/11/17
18 października 2017 r. 1 Informacje dotyczące ręcznej weryfikacji podczas weryfikacji kompletności ECHA przeprowadza weryfikację kompletności w przypadku...
Similar Results Similar Results
17/11/17
REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy...
Similar Results Similar Results
07/10/17
REACH 2018 – przygotuj swoją rejestrację – panele REACH 2018 – przygotuj swoją rejestrację – panele Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID
Pierwsze kroki Jakie informacje należy przedłożyć Utworzenie dokumentacji rejestracyjnej Czym jest IUCLID? Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID w chmurze?...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Tworzenie dokumentacji rejestracyjnej
Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną dla MŚP w IUCLID w chmurze?
Similar Results Similar Results
18/09/17
Jakie informacje należy przedłożyć Jakie informacje należy przedłożyć Jakie informacje należy przedłożyć
Jako rejestrujący substancję musisz zgromadzić wszystkie wymagane informacje w dokumentacji rejestracyjnej, składającej się z dwóch głównych elementów: Dokumentacji technicznej,...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Państwa członkowskie
Państwa członkowskie Organizacje europejskie
Similar Results Similar Results
14/09/17
Poradnik w pigułce na temat danych rejestracyjnych i dokumentacji Poradnik w pigułce na temat danych rejestracyjnych i dokumentacji Poradnik w pigułce na temat danych rejestracyjnych i dokumentacji (518.1k)
P O R A D N I K W S K R Ó C I E Rejestracja Celem niniejszego dokumentu jest wyjaśnienie w przystępny sposób obowiązków rejestracyjnych oraz krótkie podsumowanie...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Jak sprawdzić, czy skorzystasz ze obniżonych wymagań w zakresie informacji Poniższe kroki pomogą sprawdzić, czy dana substancja może zostać zarejestrowana na podstawie...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i PPORD 2 Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i PPORD Wersja 4.0 Annankatu 18, P.O....
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Znajomość portfolio
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Rejestracja
Powiązane linki REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Poradnik na temat udostępniania danych Wersja 3.1 – styczeń 2017 r. 1 P O R A D N I K Poradnik na temat udostępniania danych Wersja 3.1 Styczeń...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Zwrócenie się o alternatywną nazwę chemiczną w mieszaninach
Istnieje możliwość zwrócenia się do ECHA z wnioskiem o stosowanie alternatywnej nazwy chemicznej w odniesieniu do substancji w mieszaninach, które są sklasyfikowane,...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (107.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu Typowe elementy kosztowe związane z udostępnianiem danych ECHA-17-B-05-PL Kluczową zasadą...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Przygotowanie do przystąpienia do istniejącego SIEF – Pytania i odpowiedzi Przygotowanie do przystąpienia do istniejącego SIEF – Pytania i odpowiedzi Przygotowanie do dołączenia do istniejącego SIEF
Pytania i odpowiedzi Sprawdzanie, czy substancja jest zarejestrowana Jak mogę sprawdzić, czy moja substancja została zarejestrowana i kto ją zarejestrował? Logowanie się do...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Formularz dla rejestrujących, którzy złożyli zapytanie Formularz dla rejestrujących, którzy złożyli zapytanie Spory w praktyce
W przypadku złożenia zapytania: Państwa zapytaniu nadano następujący numer (06-XXXXXXXXXX-XX-0000) Prosimy o wypełnienie formularza
Similar Results Similar Results
31/05/17
Przegląd: porównanie procedur rozstrzygania sporów dla podmiotów dokonujących wstępnej rejestracji i składających zapytanie Przegląd: porównanie procedur rozstrzygania sporów dla podmiotów dokonujących wstępnej rejestracji i składających zapytanie Przegląd: porównanie procedur rozstrzygania sporów dla podmiotów dokonujących wstępnej rejestracji i składających zapytanie
Procedury różnią się nieznacznie, zależnie od tego, czy dotyczą rejestracji wstępnej , czy też złożonego zapytania. W przypadku rejestracji wstępnej , procedura opiera się na...
Similar Results Similar Results
31/05/17
Wymagania REACH w zakresie informacji zależą od wielkości obrotu i zastosowań Państwa substancji. Jeśli nie mają Państwo wszystkich potrzebnych danych, mogą Państwo wynegocjować...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Nawiąż kontakt ze współrejestrującymi – zarządzanie SIEF i udostępnianie danych 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Znajdź współrejestrujących i przygotuj się do wspólnej rejestracji 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Znaj swoje portfolio i zacznij przygotowania już teraz 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Przedłóż dokumentację rejestracyjną 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z uwagami, aby pomóc w...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Przygotuj dokumentację rejestracyjną przy użyciu programu IUCLID 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Oceń zagrożenia i ryzyko związane z twoimi chemikaliami 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Kroki w zakresie gromadzenia informacji dla substancji o małej wielkości obrotu 1 (14) maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Podział kosztów pomiędzy współrejestrującymi o różnych wymaganiach w zakresie danych 1 (6) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Podział kosztów indywidualnego badania 1 (4) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji zawierającej rozpuszczalnik stabilizujący 1 (3) Maj 2017 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji stanowiącej „mieszaninę izomerów” 1 (2) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji produkowanej w różnych gatunkach 1 (2) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji z pogranicza substancji jedno- i wieloskładnikowej 1 (2) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Jak zaplanować rejestrację 1 (11) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu...
Similar Results Similar Results
24/05/17
REACH 2018 Pozostań na rynku – zarejestruj swoje chemikalia 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Porada negocjacyjna Należy podjąć wszelkie wysiłki w celu osiągnięcia porozumienia. Poniższe porady, co robić i czego się wystrzegać, mogą Państwu pomóc zwieńczyć powodzeniem...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Poradnik na temat rejestracji Poradnik na temat rejestracji Poradnik na temat rejestracji (1,303.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu P O R A D N I K Poradnik dotyczący rejestracji ...
Similar Results Similar Results
08/02/17

Categories Display