Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Latest news on REACH 2018 Latest news on REACH 2018
Latest news on REACH 2018 Newcomer to the market? Act by 31 May to get one more year to prepare your registration, 5 April 2017 REACH 2018 spring school - from zero to...
Similar Results Similar Results
21/02/18
Ocena zagrożenia i ryzyka związanego z substancjami – praktyczne przykłady Ocena zagrożenia i ryzyka związanego z substancjami – praktyczne przykłady Praktyczne przykłady – rejestracja na mocy rozporządzenia REACH
4. Ocena zagrożenia i ryzyka związanego z substancjami Poniższe przykłady oparte są na prawdziwych sytuacjach i przedstawiono w nich niektóre z zalecanych kroków, które służą...
Similar Results Similar Results
08/02/18
Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) (516.2k)
P O R A D N I K Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Wersja 2.1 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (426.9k)
P O R A D N I K W S K R Ó C I E Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju Celem dokumentu jest wyjaśnienie w...
Similar Results Similar Results
21/11/17
18 października 2017 r. 1 Informacje dotyczące ręcznej weryfikacji podczas weryfikacji kompletności ECHA przeprowadza weryfikację kompletności w przypadku...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID w chmurze Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID w chmurze Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID w chmurze?
Jeżeli jesteś MŚP lub konsultantem dla MŚP możesz skorzystać z IUCLID w chmurze dla MŚP, aby utworzyć dokumentację w formacie IUCLID. Aby skorzystać z tej usługi, potrzebujesz...
Similar Results Similar Results
09/10/17
REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy...
Similar Results Similar Results
07/10/17
From submisison to decision link box From submisison to decision link box Rejestracja
Od przedłożenia dokumentacji do decyzji
Similar Results Similar Results
04/10/17
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Ocena zagrożenia i ryzyka
1. Znajomość portfolio 2. Ustalenie współrejestrujących 3. Nawiązanie kontaktu ze współrejestrującymi 4. Ocena zagrożenia i ryzyka 5. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej...
Similar Results Similar Results
04/10/17
REACH 2018 – przygotuj swoją rejestrację – panele REACH 2018 – przygotuj swoją rejestrację – panele Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID
Pierwsze kroki Jakie informacje należy przedłożyć Utworzenie dokumentacji rejestracyjnej Czym jest IUCLID? Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID w chmurze?...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Tworzenie dokumentacji rejestracyjnej
Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną dla MŚP w IUCLID w chmurze?
Similar Results Similar Results
18/09/17
Jakie informacje należy przedłożyć Jakie informacje należy przedłożyć Jakie informacje należy przedłożyć
Jako rejestrujący substancję musisz zgromadzić wszystkie wymagane informacje w dokumentacji rejestracyjnej, składającej się z dwóch głównych elementów: Dokumentacji technicznej,...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Państwa członkowskie
Państwa członkowskie Organizacje europejskie
Similar Results Similar Results
14/09/17
Poradnik w pigułce na temat danych rejestracyjnych i dokumentacji Poradnik w pigułce na temat danych rejestracyjnych i dokumentacji Poradnik w pigułce na temat danych rejestracyjnych i dokumentacji (518.1k)
P O R A D N I K W S K R Ó C I E Rejestracja Celem niniejszego dokumentu jest wyjaśnienie w przystępny sposób obowiązków rejestracyjnych oraz krótkie podsumowanie...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Jak sprawdzić, czy skorzystasz ze obniżonych wymagań w zakresie informacji Poniższe kroki pomogą sprawdzić, czy dana substancja może zostać zarejestrowana na podstawie...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Zgodnie z REACH nie ma obowiązku rejestracji substancji w ilościach poniżej jednej tony rocznie. Aby jeszcze bardziej wesprzeć innowacyjność, substancje wykorzystywane do badań...
Similar Results Similar Results
25/08/17
Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i PPORD 2 Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i PPORD Wersja 4.0 Annankatu 18, P.O....
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Znajomość portfolio
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Rejestracja
Powiązane linki REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Poradnik na temat udostępniania danych Wersja 3.1 – styczeń 2017 r. 1 P O R A D N I K Poradnik na temat udostępniania danych Wersja 3.1 Styczeń...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Zwrócenie się o alternatywną nazwę chemiczną w mieszaninach
Istnieje możliwość zwrócenia się do ECHA z wnioskiem o stosowanie alternatywnej nazwy chemicznej w odniesieniu do substancji w mieszaninach, które są sklasyfikowane,...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (107.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu Typowe elementy kosztowe związane z udostępnianiem danych ECHA-17-B-05-PL Kluczową zasadą...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Przygotowanie do przystąpienia do istniejącego SIEF – Pytania i odpowiedzi Przygotowanie do przystąpienia do istniejącego SIEF – Pytania i odpowiedzi Przygotowanie do dołączenia do istniejącego SIEF
Pytania i odpowiedzi Sprawdzanie, czy substancja jest zarejestrowana Jak mogę sprawdzić, czy moja substancja została zarejestrowana i kto ją zarejestrował? Logowanie się do...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Formularz dla rejestrujących, którzy złożyli zapytanie Formularz dla rejestrujących, którzy złożyli zapytanie Spory w praktyce
W przypadku złożenia zapytania: Państwa zapytaniu nadano następujący numer (06-XXXXXXXXXX-XX-0000) Prosimy o wypełnienie formularza
Similar Results Similar Results
31/05/17
Przegląd: porównanie procedur rozstrzygania sporów dla podmiotów dokonujących wstępnej rejestracji i składających zapytanie Przegląd: porównanie procedur rozstrzygania sporów dla podmiotów dokonujących wstępnej rejestracji i składających zapytanie Przegląd: porównanie procedur rozstrzygania sporów dla podmiotów dokonujących wstępnej rejestracji i składających zapytanie
Procedury różnią się nieznacznie, zależnie od tego, czy dotyczą rejestracji wstępnej , czy też złożonego zapytania. W przypadku rejestracji wstępnej , procedura opiera się na...
Similar Results Similar Results
31/05/17
Wymagania REACH w zakresie informacji zależą od wielkości obrotu i zastosowań Państwa substancji. Jeśli nie mają Państwo wszystkich potrzebnych danych, mogą Państwo wynegocjować...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Nawiąż kontakt ze współrejestrującymi – zarządzanie SIEF i udostępnianie danych 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Znajdź współrejestrujących i przygotuj się do wspólnej rejestracji 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Znaj swoje portfolio i zacznij przygotowania już teraz 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Przedłóż dokumentację rejestracyjną 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z uwagami, aby pomóc w...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Przygotuj dokumentację rejestracyjną przy użyciu programu IUCLID 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Oceń zagrożenia i ryzyko związane z twoimi chemikaliami 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP (1,974.9k)
Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Wersja 2.1 – maj 2017 r. 1 ...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Kroki w zakresie gromadzenia informacji dla substancji o małej wielkości obrotu 1 (14) maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Podział kosztów pomiędzy współrejestrującymi o różnych wymaganiach w zakresie danych 1 (6) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Podział kosztów indywidualnego badania 1 (4) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji zawierającej rozpuszczalnik stabilizujący 1 (3) Maj 2017 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji stanowiącej „mieszaninę izomerów” 1 (2) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji produkowanej w różnych gatunkach 1 (2) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji z pogranicza substancji jedno- i wieloskładnikowej 1 (2) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Jak zaplanować rejestrację 1 (11) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu...
Similar Results Similar Results
24/05/17
REACH 2018 Pozostań na rynku – zarejestruj swoje chemikalia 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Porada negocjacyjna Należy podjąć wszelkie wysiłki w celu osiągnięcia porozumienia. Poniższe porady, co robić i czego się wystrzegać, mogą Państwu pomóc zwieńczyć powodzeniem...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Praktyczne porady dla nowych SIEF Praktyczne porady dla nowych SIEF Praktyczne wskazówki dla nowych SIEF
Po znalezieniu współrejestrujących i po potwierdzeniu, że substancje rzeczywiście są identyczne, należy ustalić zasady podziału obowiązków związanych z rejestracją i jej...
Similar Results Similar Results
28/03/17
Poradnik na temat rejestracji Poradnik na temat rejestracji Poradnik na temat rejestracji (1,303.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu P O R A D N I K Poradnik dotyczący rejestracji ...
Similar Results Similar Results
08/02/17
Przygotowania do utworzenia nowego SIEF – etapy w ramach REACH 2018 Przygotowania do utworzenia nowego SIEF – etapy w ramach REACH 2018 Od przedłożenia dokumentacji do decyzji
Etapy REACH 2018 Etap 1: Znaj swój portfel Etap 2: Znajdź współrejestrujących Etap 3: Podejmij kroki organizacyjne razem ze współrejestrującymi Etap 4: Oceń zagrożenia i ryzyko...
Similar Results Similar Results
26/01/17
Zachęcamy i służymy pomocą! Proszę zapoznać się z naszymi poradami „krok po kroku” dostępnymi w 23 językach UE na stronie internetowej: echa.europa.eu/pl/reach-2018. ...
Similar Results Similar Results
19/01/17
ecard late prereg translations ecard late prereg translations ecard late prereg translations (64.2k)
Zachęcamy i służymy pomocą! Proszę zapoznać się z naszymi poradami „krok po kroku” dostępnymi w 23 językach UE na stronie internetowej: echa.europa.eu/pl/reach-2018. ...
Similar Results Similar Results
18/01/17
REACH 2018 – Znajdź współrejestrujących – panele REACH 2018 – Znajdź współrejestrujących – panele Ustalenie współrejestrujących
Pierwsze kroki Znalezienie współrejestrujących Czy twoja substancja nie jest jeszcze zarejestrowana? Przygotuj się do utworzenia nowego SIEF Czy twoja substancja jest już...
Similar Results Similar Results
25/11/16

Categories Display