Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Rekomendacijos – informacijai keliami reikalavimai Rekomendacijos – informacijai keliami reikalavimai Standartiniai informacijai keliami reikalavimai
Remiantis REACH reglamentu, standartiniai informacijai keliami reikalavimai – tai reikalavimai, kuriuos privaloma įvykdyti, kad būtų įvykdytos jūsų registracijos prievolės; jie...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Kokią informaciją privalote pateikti Kokią informaciją privalote pateikti Kokią informaciją turite pateikti?
Jei esate cheminės medžiagos registruotojas, visą reikalaujamą informaciją turite pateikti registracijos dokumentacijoje, kurią sudaro dvi pagrindinės dalys: techninė...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Registracijos dokumentacijos pateikimas Registracijos dokumentacijos pateikimas 6. Jūsų registracijos dokumentacijos pateikimas
Jei savo registracijos dokumentaciją parengėte IUCLID formatu, ją Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) turite pateikti per REACH-IT sistemą. REACH-IT sistema – tai...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Jūsų duomenų rinkimo strategija Jūsų duomenų rinkimo strategija Jūsų duomenų rinkimo strategija
Prieš cheminės medžiagos įregistravimą yra keturi duomenų rinkimo proceso etapai. Su kitais tos pačios cheminės medžiagos registruotojais susitarkite, kaip pasiskirstysite...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Paprastai sutartis sudaroma dėl viso bandymų rinkinio. Tokios sutarties privalumas yra tas, kad bandymus ekspertai atlieka per protingą terminą ir laikydamiesi būtinų kokybės...
Similar Results Similar Results
10/06/20
<i>In vitro</i> metodai pagrindinis In vitro metodai pagrindinis In vitro metodai
In vitro („mėgintuvėlyje“) atliktas bandymas reiškia, kad jis atliekamas ne pačiame gyvame organizme ir paprastai atliekamas naudojant izoliuotus audinius, organus arba...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Įvadas: Kaip atnaujinti dokumentaciją Įvadas: Kaip atnaujinti dokumentaciją 7. Kaip pasiruošti atnaujinti dokumentacijas
Registracijos dokumentacijoje turi būti naujausi duomenys apie tai, kaip jūsų cheminę medžiagą galima saugiai naudoti gamybos vietose ir kaip ją saugiai gali naudoti naudotojai...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ar aš pasieksiu vienos tonos per metus ribą? Ar aš pasieksiu vienos tonos per metus ribą? Ar aš pasieksiu ribinį vienos tonos cheminės medžiagos kiekį?
Jeigu cheminės medžiagos per metus pagaminate ar importuojate mažiau negu vieną toną, jos registruoti neprivalote. Jeigu pasiekiate minėtą ribą ar ją viršijate, atsižvelgiant į...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Informacijai keliami reikalavimai. 10–100 tonų. Pagrindinis Informacijai keliami reikalavimai. 10–100 tonų. Pagrindinis Informacijai keliami reikalavimai: 10–100 tonų per metus
Norėdami įregistruoti cheminę medžiagą, kurios kiekis tonomis yra 10–100 tonų, turite pateikti REACH reglamento VII ir VIII priedų 1 stulpelyje nurodytą informaciją, kuri apima...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Informacijai keliami reikalavimai. 1–10 tonų. Pagrindinis Informacijai keliami reikalavimai. 1–10 tonų. Pagrindinis Informacijai keliami reikalavimai: 1–10 tonų per metus
Norėdami įregistruoti cheminę medžiagą, kurios kiekis tonomis yra 1–10 tonų, turite pateikti REACH reglamento VII priedo 1 stulpelyje nurodytą informaciją, įskaitant tam tikrus...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kaip parengti savo registracijos dokumentaciją naudojant IUCLID debesiją Kaip parengti savo registracijos dokumentaciją naudojant IUCLID debesiją Kaip parengti savo registracijos dokumentaciją naudojantis IUCLID debesijos paslauga
Jeigu esate atsakingas tik už keletą cheminių medžiagų, galite pasinaudoti IUCLID debesija, kad sukurtumėte IUCLID formato dokumentacijas. Kad galėtumėte pasinaudoti paslauga,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kaip išvengti nereikalingų bandymų su gyvūnais. Pagrindinis 1 Kaip išvengti nereikalingų bandymų su gyvūnais. Pagrindinis 1 Kaip išvengti nereikalingų bandymų su gyvūnais
Pagal REACH reglamentą bandymus su stuburiniais gyvūnais (pvz., žiurkėmis, kitais žinduoliais arba žuvimis) galima naudoti tik kaip kraštutinę priemonę siekiant įvykdyti su...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Nuo dokumentacijos pateikimo iki sprendimo priėmimo Nuo dokumentacijos pateikimo iki sprendimo priėmimo Nuo pateikimo iki sprendimo priėmimo
Jūsų pateikta dokumentacija bus nagrinėjama atliekant toliau išvardytus žingsnius. 1. Veiklos taisyklių patikra Atliekant veiklos taisyklių patikrą įsitikinama, ar ECHA gali...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Bendros registracijos dalyvių paieška Bendros registracijos dalyvių paieška 2. Bendro registravimo narių paieška
Jums teks dalytis duomenimis ir savo cheminę medžiagą registruoti kartu su kitomis įmonėmis. Kitaip tariant, jūs privalote: REACH-IT sistemoje pateikti užklausą ECHA ir...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Standartinių informacijai keliamų reikalavimų pritaikymas Standartinių informacijai keliamų reikalavimų pritaikymas Standartinių informacijai keliamų reikalavimų pritaikymas
„Pritaikymo“ naudojimas reiškia, kad yra galimybė neatlikti bandymo, pagrįsto tam tikromis bendrosiomis taisyklėmis arba konkrečiomis taisyklėmis, kurios taikomos tik vienam...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Informacijos apie naudojimo būdus rinkimas. Pagrindinė informacija Informacijos apie naudojimo būdus rinkimas. Pagrindinė informacija Informacijos apie naudojimo būdus rinkimas
Savo registracijos dokumentacijoje taip pat turite pranešti / pateikti informaciją apie tai, kaip jūsų cheminė medžiaga naudojama jūsų tiekimo grandinėje. Kad gautumėte tokią...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Registracijos dokumentacijos rengimas Registracijos dokumentacijos rengimas 5. Registracijos dokumentacijos parengimas
Surinkę visą informaciją apie savo cheminę medžiagą, kurią būtina turėti siekiant įvykdyti REACH reglamente nustatytus reikalavimus, šiuos duomenis privalote pateikti...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kokios informacijos jums reikia? Tekstas viršuje Kokios informacijos jums reikia? Tekstas viršuje 4. Jums reikalinga informacija
Minimalūs duomenų reikalavimai, kurių privalote laikytis registruodami savo cheminę medžiagą, nurodyti REACH reglamento VI–X prieduose. Teisiniai reikalavimai (standartiniai...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Į kokius savo veiklos aspektus turite atkreipti dėmesį Į kokius savo veiklos aspektus turite atkreipti dėmesį Kokius su jūsų veikla susijusius klausimus turite apsvarstyti?
Norėdami registracijos dokumentacijoje įrodyti, kad jūsų cheminė medžiaga yra naudojama saugiai, turite sugaišti daug laiko, skirti nemažai lėšų ir pasitelkti ekspertų nuomones....
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ar mano cheminė medžiaga turi būti registruojama? Ar mano cheminė medžiaga turi būti registruojama? Ar mano cheminė medžiaga turi būti registruojama?
Nustatę savo cheminės medžiagos tapatybę, turite išsiaiškinti, ar savo cheminę medžiagą privalote registruoti, ar jai taikoma registravimo išimtis. ECHA svetainėje galite...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ar turiu atlikti registraciją? Ar turiu atlikti registraciją? Ar aš turiu atlikti registraciją?
Turite išsiaiškinti, ar cheminę medžiagą privalote registruoti jūs ar kitas subjektas jūsų tiekimo grandinėje. 1. Kokia jūsų, kaip registruotojo, tapatybė? Registraciją...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Pagalba atliekant registraciją Pagalba atliekant registraciją Registracijos etapai
Registracija – tai būdas parodyti, kad jūsų cheminė medžiaga tiekimo grandinėje tvarkoma saugiai ir užtikrinama, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka. Šią informaciją...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Cheminės medžiagos registracija Cheminės medžiagos registracija Registracija
Įmonės privalo rinkti informaciją apie savo gaminamų ar importuojamų cheminių medžiagų savybes ir jų naudojimo būdus, jeigu jų kiekis per metus viršija vieną toną. Įmonės taip...
Similar Results Similar Results
03/06/20
REACH reglamento paaiškinimas REACH reglamento paaiškinimas REACH paaiškinimas
REACH reglamentas – tai Europos Sąjungos reglamentas, kuris buvo priimtas siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo rizikos, kurią gali sukelti cheminės medžiagos, ir...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Kas yra IUCLID? Kas yra IUCLID? Kas yra IUCLID?
IUCLID yra programinė įranga, skirta duomenims apie būdingas ir pavojingas cheminių medžiagų savybes rinkti, saugoti ir laikyti ir jais keistis. ECHA šią programinę įrangą kuria...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Dirbkite kartu su kitais bendros registracijos dalyviais Dirbkite kartu su kitais bendros registracijos dalyviais 3. Bendradarbiaukite su kitais registravimo dalyviais
Jei esate potencialus registruotojas, galite susidurti su dviem situacijomis. Jei dar nepateikti jokie cheminės medžiagos registracijos dokumentai, turite susitarti su kitais...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Rekomendacijos – cheminės medžiagos identifikavimas Rekomendacijos – cheminės medžiagos identifikavimas Medžiagos identifikavimas
REACH reglamentas įpareigoja visus registruotojus pateikti pakankamai informacijos cheminei medžiagai identifikuoti. Kiekvienai cheminei medžiagai turi būti pateikta tik viena...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Rekomendacijos – rizikos valdymas – grupės Rekomendacijos – rizikos valdymas – grupės Klasifikavimas ir ženklinimas
Klasifikavimas ir ženklinimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto lygio sveikatos ir aplinkos apsaugą, taip pat laisvą cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių judėjimą....
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekomendacijos – cheminės medžiagos vertinimas – grupės Rekomendacijos – cheminės medžiagos vertinimas – grupės Sprendimas, susijęs su cheminės medžiagos vertinimu
Cheminės medžiagos vertinimą atlieka ES valstybės narės. Jo tikslas – išaiškinti susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su saugiu cheminės medžiagos naudojimu....
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekomendacijos – dokumentacijos vertinimas – grupės Rekomendacijos – dokumentacijos vertinimas – grupės Sprendimas, susijęs su dokumentacijos vertinimu
Jeigu ECHA mano, kad jūsų registracijos dokumentacijoje nepateikta reikalaujama informacija apie jūsų cheminę medžiagą, registruojamą pagal tam tikrą kiekį tonomis, ji priims...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekomendacijos – poveikis ir rizika – grupės Rekomendacijos – poveikis ir rizika – grupės Poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas
Turite atlikti cheminių medžiagų, kurių registruojamas metinis kiekis tonomis yra daugiau nei dešimt tonų, poveikio vertinimą ir parengti rizikos apibūdinimą, jeigu jos...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekomendacijos – pritaikymo grupės Rekomendacijos – pritaikymo grupės Pritaikymai
Standartinio informacijai keliamo reikalavimo pritaikymas reiškia, kad užuot atlikę bandymą, jūs pateikiate įrodymą, pagrįstą bendrosiomis arba specialiomis taisyklėmis....
Similar Results Similar Results
21/02/20
Rekomendacijos – registracija Rekomendacijos – registracija Registracija
Jūs esate atsakingi už informacijos apie savo gaminamų ar importuojamų cheminių medžiagų kiekį tonomis, savybes ir naudojimo būdus rinkimą, jeigu jų kiekis per metus viršija...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Rekomendacijos registruotojams – bendra informacija – pagrindinis tekstas Rekomendacijos registruotojams – bendra informacija – pagrindinis tekstas Bendrosios rekomendacijos
Šiose bendrose rekomendacijose pateikiamos pagrindinės ECHA pastabos apie tai, kaip nuosekliai tvarkyti ir aktyviai tobulinti registracijos duomenis. Reguliariai atnaujinkite...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Savo registraciją parenkite kaip IUCLID dokumentaciją – praktiniai pavyzdžiai Savo registraciją parenkite kaip IUCLID dokumentaciją – praktiniai pavyzdžiai Praktiniai pavyzdžiai – REACH registracija
Savo registraciją parenkite kaip IUCLID dokumentaciją How to protect your confidential business information [PDF] Šiuose mokomuosiuose vaizdo klipuose aptariami įvairūs...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Jums nustatyti registracijos įpareigojimai Jums nustatyti registracijos įpareigojimai 1. Jums nustatyti registracijos įpareigojimai
Jūsų privalėjimas registruoti savo cheminę medžiagą ar jūsų atleidimas nuo šios prievolės nustatomas atsižvelgiant į tris veiksnius. Kiekvieną iš šių trijų veiksnių turėtumėte...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Registracijos procedūra Registracijos procedūra Registracijos procedūra
Cheminių medžiagų, kurių per metus pagaminama arba importuojama daugiau nei viena tona, gamintojai ir importuotojai privalo surinkti informaciją apie šių cheminių medžiagų...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Rekomendacijos – įvadas Rekomendacijos – įvadas Rekomendacijos registruotojams
Visi REACH registruotojai raginami aktyviai atnaujinti ir peržiūrėti savo duomenis, kad pagerintų savo registracijos dokumentacijos kokybę. Toliau pateiktos rekomendacijos...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018. Nuolat atnaujinkite savo registracijos dokumentus REACH 2018. Nuolat atnaujinkite savo registracijos dokumentus Nuolat atnaujinkite savo registraciją
Registracijos dokumentacijoje turi atsispindėti naujausia informacija apie tai, kaip saugiai naudoti medžiagą. Todėl šią dokumentaciją turite reguliariai peržiūrėti ir...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Nuolat atnaujinkite savo registraciją
Similar Results Similar Results
06/11/18
Kaip pagerinti savo dokumentaciją? Dokumentacijos kokybės tikrinimo pagalbinė priemonė. Įvadas Kaip pagerinti savo dokumentaciją? Dokumentacijos kokybės tikrinimo pagalbinė priemonė. Įvadas Dokumentacijos kokybės tikrinimo pagalbinė priemonė
Dokumentacijos kokybės tikrinimo pagalbinė priemonė yra įrankis, kuriuo registruotojai gali naudotis prieš pateikdami ECHA savo registraciją arba užklausą, kad patikrintų, ar jų...
Similar Results Similar Results
12/10/18
1. Išsiaiškinkite viską apie savo paskyrą 2. Raskite kitus registravimo dalyvius 3. Bendradarbiaukite su kitais registravimo dalyviais 4. Įvertinkite pavojingumą ir riziką 5....
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Raskite kitus registravimo dalyvius
Įpareigojimas veikti kartu su jūsų bendro registravimo nariais Visi tos pačios cheminės medžiagos bendro registravimo nariai yra bendradarbiavimo grupės, vadinamojo...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Pagal REACH reglamento nuostatas neprivaloma registruoti cheminių medžiagų, jeigu jų kiekis per metus mažesnis kaip viena tona. Siekiant toliau skatinti naujoves, cheminėms...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Rekomendacijos dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus Rekomendacijos dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus Rekomendacijos dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus (2,068.3k)
Rekomendacijos dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus Versija 2.1 – 2017 m. gegužės mėn. 1 G A I R...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Patarimai MVĮ 1. Nurodykite, kodėl jums reikia konsultanto Ar jums reikia patarimų registracijos proceso klausimais ar ieškote žmogaus, kuris už jus atliktų darbą? Ar jums...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Mokslinių tyrimų ir plėtros (MTP) ir produkto ir technologinio tyrimo ir plėtros (PPORD) rekomendacijos Mokslinių tyrimų ir plėtros (MTP) ir produkto ir technologinio tyrimo ir plėtros (PPORD) rekomendacijos Mokslinių tyrimų ir plėtros (MTP) ir produkto ir technologinio tyrimo ir plėtros (PPORD) rekomendacijos (495.1k)
G A I R Ė S Mokslinių tyrimų ir plėtros (MTP) ir produkto ir technologinio tyrimo ir plėtros (PPORD) rekomendacijos 2.1 versija 2017 m. spalio mėn. 2 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Glaustos rekomendacijos - Moksliniai tyrimai ir plėtra (MTP), produkto ir technologinis tyrimas ir plėtra (PPORD) Glaustos rekomendacijos - Moksliniai tyrimai ir plėtra (MTP), produkto ir technologinis tyrimas ir plėtra (PPORD) Glaustos rekomendacijos - Moksliniai tyrimai ir plėtra (MTP), produkto ir technologinis tyrimas ir plėtra (PPORD) (450.8k)
G L A U S T O S R E K O M E N D A C I J O S Moksliniai tyrimai ir plėtra (MTP), produkto ir technologinis tyrimas ir plėtra (PPORD) Dokumento tikslas − suprantamai...
Similar Results Similar Results
21/11/17
REACH 2018. Pasiruoškite registracijai. Priemonės REACH 2018. Pasiruoškite registracijai. Priemonės Parenkite savo registraciją kaip IUCLID dokumentaciją
Pradžia Ką turite pateikti? Paruoškite savo registracijos dokumentaciją Kas yra IUCLID? Kaip parengti savo registracijos dokumentaciją naudojantis IUCLID debesijos paslauga...
Similar Results Similar Results
03/10/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Valstybės narės
Valstybės narės Europos organizacijos
Similar Results Similar Results
14/09/17

Categories Display