Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Udzielanie zezwoleń - zakładki Udzielanie zezwoleń - zakładki Wnioski o udzielenie zezwolenia
Identyfikacja substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie Zalecenia dotyczące wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Wnioski o udzielenie...
Similar Results Similar Results
11/06/19
Proces uzyskiwania zezwoleń ma zapewnić, że substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC) są stopniowo zastępowane mniej niebezpiecznymi substancjami lub technologiami, o...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Zalecenie uwzględnienia w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń Zalecenie uwzględnienia w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń Zalecenie dotyczące uwzględnienia substancji na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń
ECHA regularnie ocenia substancje z listy kandydackiej w celu ustalenia, które z nich należy w pierwszej kolejności umieścić w wykazie substancji podlegających procedurze...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Zalecenia w związku z załącznikiem XIV Zalecenia w związku z załącznikiem XIV Wcześniejsze zalecenia
Rozporządzenie REACH nakłada na ECHA obowiązek zalecania substancji priorytetowych z „Listy kandydackiej”, które należy włączyć do załącznika XIV do REACH – „Lista substancji...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 4 results.

Categories Display