Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Zalecenie uwzględnienia w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń Zalecenie uwzględnienia w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń Zalecenie dotyczące uwzględnienia substancji na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń
ECHA regularnie ocenia substancje z listy kandydackiej w celu ustalenia, które z nich należy w pierwszej kolejności umieścić w wykazie substancji podlegających procedurze...
Similar Results Similar Results
02/06/20
Proces uzyskiwania zezwoleń ma zapewnić, że substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC) są stopniowo zastępowane mniej niebezpiecznymi substancjami lub technologiami, o...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Zalecenia w związku z załącznikiem XIV Zalecenia w związku z załącznikiem XIV Wcześniejsze zalecenia
Rozporządzenie REACH nakłada na ECHA obowiązek zalecania substancji priorytetowych z „Listy kandydackiej”, które należy włączyć do załącznika XIV do REACH – „Lista substancji...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 3 results.

Categories Display