Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Aanbeveling voor toevoeging aan de autorisatielijst Aanbeveling voor toevoeging aan de autorisatielijst Aanbeveling voor opname op de kandidaatslijst
Regelmatig beoordeelt ECHA de stoffen die op de kandidaatslijst staan, waarna bepaald kan worden welke stoffen met voorrang aan de autorisatielijst moeten worden toegevoegd....
Similar Results Similar Results
02/06/20
De autorisatieprocedure is bedoeld om er zeker van te zijn dat zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) geleidelijk worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen of technologieën...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Autorisatie - tabs Autorisatie - tabs Aanvragen voor autorisatie
Identificatie van zeer zorgwekkende stoffen Aanbeveling voor opname in de autorisatielijst Autorisatieaanvragen
Similar Results Similar Results
11/06/19
Aanbevelingen bijlage XIV Aanbevelingen bijlage XIV Eerdere aanbevelingen
Volgens de REACH-verordening moet ECHA stoffen op de ‘kandidaatslijst’ aanwijzen die met voorrang moeten worden opgenomen in bijlage XIV van REACH (de ‘autorisatielijst’) en...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 4 results.

Categories Display