Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Autoriseerimismenetluse eesmärk on tagada, et järk-järgult asendatakse väga ohtlikud ained vähem ohtlike alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega, kui tehniliselt ja...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Autoriseerimine – vahekaardid Autoriseerimine – vahekaardid Autoriseerimisloetellu lisamise soovitused
Väga ohtlikuks aineks nimetamine Autoriseerimisloetellu lisamise soovitus Autoriseeringutaotlused
Similar Results Similar Results
11/06/19
XIV lisa soovitused XIV lisa soovitused Varasemad soovitused
REACH-määrus nõuab, et ECHA soovitaks kandidaatainete loetelust prioriteetsed ained, mis tuleb kanda REACH-määruse XIV lisasse (autoriseerimisloetellu), ja esitab Euroopa...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 3 results.

Categories Display