Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Autoriseerimisloetellu lisamise soovitus Autoriseerimisloetellu lisamise soovitus Autoriseerimisloetellu lisamise soovitused
ECHA hindab regulaarselt kandidaatainete loetelu aineid, et määrata, mis ained tuleb lisada autoriseerimisloetellu esmajärjekorras. Prioriseerimine põhineb autoriseerimisnõudega...
Similar Results Similar Results
02/06/20
Autoriseerimismenetluse eesmärk on tagada, et järk-järgult asendatakse väga ohtlikud ained vähem ohtlike alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega, kui tehniliselt ja...
Similar Results Similar Results
31/03/20
XIV lisa soovitused XIV lisa soovitused Varasemad soovitused
REACH-määrus nõuab, et ECHA soovitaks kandidaatainete loetelust prioriteetsed ained, mis tuleb kanda REACH-määruse XIV lisasse (autoriseerimisloetellu), ja esitab Euroopa...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 3 results.

Categories Display