Search

Results for tag Product type
Most relevant Last modified
BPR-upcoming deadlines-toptext BPR-upcoming deadlines-toptext Zbliżające się terminy
Poniższe terminy podano w celu ułatwienia przedsiębiorstwom spełnienia ich obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR) i rozporządzenia w...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE) nr 528/2012) dotyczy wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych, które są używane w celu...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Product types table Product types table Grupy produktowe
W załączniku V do rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych produkty biobójcze zaklasyfikowano do 22 grup produktowych grup biobójczych, należących do czterech kategorii. W...
Similar Results Similar Results
23/11/15
BPR-badania-rozwój-zawartość1 BPR-badania-rozwój-zawartość1 BPR - Badania i rozwój
Wszelkie testy i eksperymenty przeprowadzane na potrzeby badań i rozwoju z użyciem produktów biobójczych, na które nie udzielono pozwolenia, oraz wchodzących w ich skład...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Showing 4 results.

Categories Display