Search

Results for tag Prior Informed Consent
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FINLAND | ECHA.EUROPA.EU ECHA-16-FS-07-LT Pasiūlymų atleisti nuo reikalavimų vykdymo teikimas per „ePIC“ Išankstinio...
Similar Results Similar Results
15/02/18
IPS - Eksporto pranešimai IPS - Eksporto pranešimai
Apie visų cheminių medžiagų, mišinių arba gaminių, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, kurioms taikomas IPS reglamentas, eksportą būtina pranešti iš anksto....
Similar Results Similar Results
26/01/18
ePic vadovai – tekstas viršuje ePic vadovai – tekstas viršuje ePIC vadovai
ePIC vadovais siekiama padėti pramonės ir valdžios institucijų atstovams naršyti IT sistemą ir padėti įvykdyti Išankstinio pranešimo apie sutikimą reglamento (2012 m. liepos...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Skiltyje apie chemines medžiagas, kurioms taikomas IPS, yra visos cheminės medžiagos, išvardytos atitinkamuose IPS reglamento prieduose. I priedo 1 dalyje išvardytoms cheminėms...
Similar Results Similar Results
20/12/17
Informavimas apie keitimąsi informacija Informavimas apie keitimąsi informacija Informavimas apie informacijos mainus
IPS reglamente nustatyta, kad ECHA, Europos Komisija ir valstybių narių paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos turi teikti informaciją apie chemines medžiagas, kurioms...
Similar Results Similar Results
30/11/16
IPS aplinkraščio turinys IPS aplinkraščio turinys IPS aplinkraštis
IPS aplinkraštis – tai dukart per metus Roterdamo konvencijos sekretoriato leidžiamas leidinys. Tai svarbiausias IPS procedūros įgyvendinimo ir keitimosi informacija apie...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Kasmet teikiama informacija apie cheminių medžiagų, kurioms taikomas IPS reglamentas, eksportą ir importą Kasmet teikiama informacija apie cheminių medžiagų, kurioms taikomas IPS reglamentas, eksportą ir importą Kasmet teikiama informacija apie cheminių medžiagų, kurioms taikomas IPS reglamentas, eksportą ir importą
Per pirmąjį kiekvienų metų ketvirtį cheminių medžiagų, kurioms taikomas IPS reglamentas, eksportuotojai ir importuotojai turi informuoti savo paskirtąją nacionalinę valdžios...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Informacijos apie reikalavimo netaikymą lapas Informacijos apie reikalavimo netaikymą lapas
Informacijos apie reikalavimo netaikymą lape pateikiama glausta informacija eksportuotojui apie tai, kas yra reikalavimo netaikymas, kokios yra būtinos reikalavimo netaikymo...
Similar Results Similar Results
29/11/16
ePIC naudotojo vadovas pramonei ePIC naudotojo vadovas pramonei ePIC naudotojo vadovas pramonei (3,000.2k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija | Tel. +358 9 686180 | Faks. +358 9 68618210 | echa.europa.eu ePIC naudotojo vadovas pramonei 1.3 versija ...
Similar Results Similar Results
07/12/15
„ePIC“ (dokumentacijų teikimo sistema) naudotojo vadovas (muitinė) 1 (4) 2015 m. rugsėjo mėn. Viešasis dokumentas Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121...
Similar Results Similar Results
13/10/15
Išankstinio pranešimo apie sutikimą reglamentu (IPS, Reglamentu (ES) Nr. 649/2012) administruojamas tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų importas ir eksportas, taip pat...
Similar Results Similar Results
08/09/14
Explicit consent requirement Explicit consent requirement Reikalavimas gauti aiškų sutikimą
Norint eksportuoti Išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) reglamento I priedo 2 ir 3 dalyje nurodytas chemines medžiagas, reikalaujama ne tik apie jas pranešti, bet ir...
Similar Results Similar Results
04/09/14
Export notification procedure Export notification procedure Pranešimo apie eksportą procedūra
ES valstybėje narėje įsisteigę eksportuotojai privalo pranešti, jei ketina eksportuoti tam tikras chemines medžiagas į ES nepriklausančią šalį. Šis reikalavimas taikomas...
Similar Results Similar Results
27/02/14
Išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) reglamentas taikomas I priede pateiktam įrašų sąrašui (pavienėms cheminėms medžiagoms ar cheminių medžiagų grupėms) ir mišiniams, kurių...
Similar Results Similar Results
06/08/13
Showing 14 results.

Categories Display