Search

Results for tag Partners and networks
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Turvaametnike võrgustik Turvaametnike võrgustik Turvaametnike võrgustik
Turvaametnike võrgustik asutati 2007. aastal Euroopa Komisjoni REACH-määruse praktilise ettevalmistamise endise töörühma alltöörühmana. Turvaametnike võrgustik on liikmesriikide...
Similar Results Similar Results
24/01/20
Kemikaaliohutuse aruande ja kokkupuutestsenaariumide tegevuskava – kasutusalakaardid – kataloog Kemikaaliohutuse aruande ja kokkupuutestsenaariumide tegevuskava – kasutusalakaardid – kataloog
Kataloogis on valdkonnaühenduste koostatud tavapäraste kasutusalade kirjeldused ja sisendparameetrid, mille alusel hinnata töötaja-, tarbija- ja keskkonnakokkupuudet (vastavalt...
Similar Results Similar Results
14/06/18

Categories Display


Route: .live2