Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Informacje na temat rozporządzenia CLP Informacje na temat rozporządzenia CLP Znaczenie rozporządzenia CLP
Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP) ((WE) nr 1272/2008) opiera się na Globalnym Zharmonizowanym...
Similar Results Similar Results
30/03/21
Podsumowanie obowiązków wynikających z umieszczenia substancji SVHC na liście kandydackiej Podsumowanie obowiązków wynikających z umieszczenia substancji SVHC na liście kandydackiej Obowiązki wynikające z umieszczenia na liście kandydackiej
Przedsiębiorstwa mogą posiadać zobowiązania prawne wynikające z umieszczenia substancji na liście kandydackiej. Zobowiązania te, które wchodzą w życie od daty umieszczenia na...
Similar Results Similar Results
05/02/21
Pomoc dla państwa członkowskiego zamierzającego przygotować wniosek o zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji Pomoc dla państwa członkowskiego zamierzającego przygotować wniosek o zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji Przedkładanie dokumentacji CLH
Kto może wyrazić zamiar oraz złożyć dokumentację zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania? Właściwe organy państw członkowskich mogą zaproponować: nową zharmonizowaną...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Etapy procedury zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLH) Wyrażenie zamiaru zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania Wyrażenie zamiaru zharmonizowanej klasyfikacji i...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Poradnik – wprowadzenie do rozporządzenia CLP Poradnik – wprowadzenie do rozporządzenia CLP Poradnik – wprowadzenie do rozporządzenia CLP (1,806.4k)
Wstępne wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP Wersja 3.0 – styczeń 2019 r. 1 W Y T Y C Z N E Wstępne wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Tabela z listą kandydacką Tabela z listą kandydacką Lista kandydacka
Uwagi: Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie - spis Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie - spis Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie - spis
Wyrażenie zamiaru Procedura zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania rozpoczyna się po otrzymaniu przez ECHA informacji o zamiarze przygotowania dokumentacji CLH przez...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Zharmonizowana procedura klasyfikacji i oznakowania Zharmonizowana procedura klasyfikacji i oznakowania Zharmonizowana procedura klasyfikacji i oznakowania
Wytwórcy, importerzy lub dalsi użytkownicy muszą sami sklasyfikować i oznakować substancje stwarzające zagrożenie i ich mieszaniny, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia...
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 8 results.

Categories Display