Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Prievolių, kurias reikia vykdyti labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) įtraukus į kandidatinį sąrašą, santrauka Prievolių, kurias reikia vykdyti labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) įtraukus į kandidatinį sąrašą, santrauka Reikalavimai kandidatinio sąrašo medžiagoms
Medžiagas įtraukus į kandidatinį sąrašą, įmonėms gali tekti vykdyti tam tikras teisės aktuose nustatytas prievoles. Šios prievolės, kurios pradedamos taikyti nuo medžiagos...
Similar Results Similar Results
05/02/21
Parama valstybėms narėms, kurios ketina rengti pasiūlymą dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo Parama valstybėms narėms, kurios ketina rengti pasiūlymą dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijų teikimas
Kas gali pateikti suderinto klasifikavimo ir ženklinimo ketinimus ir dokumentacijas? Valstybės narės kompetentingos institucijos (VNKI) gali siūlyti: naują suderintą...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo proceso etapai Ketinimas dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo Ketinimas dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo Dokumentacijos...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Įvadinės rekomendacijos dėl CLP reglamento Įvadinės rekomendacijos dėl CLP reglamento Įvadinės rekomendacijos dėl CLP reglamento (1,825.5k)
CLP reglamento įvadinės gairės Versija 3.0 – 2019 m. sausio mėn. 1 G A I R Ė S CLP reglamento įvadinės gairės Versija 3.0 2019 m. sausio...
Similar Results Similar Results
07/05/19
CLP išmanymas CLP išmanymas CLP paaiškinimas
Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) yra pagrįstas Jungtinių Tautų visuotinai suderinta sistema (GHS) ir juo siekiama užtikrinti aukšto...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Kandidatinio sąrašo lentelė Kandidatinio sąrašo lentelė Kandidatinis sąrašas
Pastabos Autentiška versija: autentišku laikomas tik šioje svetainėje paskelbtas kandidatinis sąrašas. Įtraukus cheminę medžiagą į šioje svetainėje paskelbtą kandidatinį sąrašą,...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas – skydeliai Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas – skydeliai Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas – skydeliai
Ketinimas Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo procesas prasideda, kai ECHA gauna pranešimą apie valstybės narės kompetentingos institucijos (VNKI) arba gamintojo,...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo procedūra Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo procedūra Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo procedūra
Gamintojai, importuotojai arba tolesni naudotojai turi (savarankiškai) klasifikuoti ir ženklinti pavojingas chemines medžiagas ir mišinius, kad užtikrintų aukšto lygio žmonių...
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 8 results.

Categories Display