Search

Results for tag Governance
Most relevant Last modified
Valdančioji taryba Valdančioji taryba Valdančioji taryba
Posėdžiai 2020 m. posėdžiai: 26-27/03/2020 17-18/06/2020 24-25/09/2020 12-13/12/2019 2021 m. planuojami posėdžiai: 25-26/03/2021 23-24/06/2021 23-27/09/2021 15-16/12/2021
Similar Results Similar Results
21/01/20
Bylos, kuriose ECHA yra viena iš šalių Bylos, kuriose ECHA yra viena iš šalių
Šioje lentelėje išvardytos visos užbaigtos teismo bylos su nuosprendžiais, kuriose ECHA yra viena iš šalių. Suinteresuotosios šalys gali lengvai rasti joms aktualius sprendimus,...
Similar Results Similar Results
04/11/19
About Us - plans and reports - Stakeholder surveys About Us - plans and reports - Stakeholder surveys Planai ir ataskaitos
Suinteresuotųjų subjektų tyrimai 2018 - Overview of results [PDF] [EN] News Readership 2017 - Summary of Results [PDF] [EN] 2017 - Overview of results [PDF] [EN] 2016 -...
Similar Results Similar Results
28/08/19
Misija Misija Misija
Kartu su savo partneriais siekiame, kad cheminės medžiagos būtų naudojamos saugiai. Vizija Būti žinių apie tvarų cheminių medžiagų valdymą centru padedant įgyvendinti įvairių...
Similar Results Similar Results
20/08/19
Code of good administrative behaviour - See also Code of good administrative behaviour - See also Geros administracinės elgsenos kodeksas
Taip pat žiūrėti Viešojo administravimo principai taikytini ES tarnautojams
Similar Results Similar Results
02/07/19
Independence - policies & DoI Independence - policies & DoI Nepriklausomumas
Politika ir procedūros ECHA Policy for Managing potential Conflicts of Interest[PDF] [EN] Guidance for filling in the declaration of interest [PDF] [EN] Privačių interesų...
Similar Results Similar Results
01/03/19
Skaidrumas. Reguliavimo sprendimai Skaidrumas. Reguliavimo sprendimai Atskiri ECHA reguliavimo sprendimai
ECHA reguliavimo sprendimus priima visiškai atvirai ir skelbia juos, kai tai įmanoma, ir kai tai nepažeidžia prievolių turėtojo teisių apsaugoti savo konfidencialią verslo...
Similar Results Similar Results
16/10/18
Image - Executive Director Image - Executive Director Vykdomasis direktorius
Vykdomasis direktorius Vykdomojo direktoriaus pareigas eina Bjorn Hansen. Biography Executive Director's public declaration of interests
Similar Results Similar Results
03/01/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Svarbiausi 2016 m. bendrosios ataskaitos aspektai ECHA-17-B-04-LT Atlikę rankinę išsamumo patikrą...
Similar Results Similar Results
03/07/17
Bandymų su gyvūnais alternatyvų naudojimas REACH reglamento įgyvendinimo tikslais Bandymų su gyvūnais alternatyvų naudojimas REACH reglamento įgyvendinimo tikslais Bandymų su gyvūnais alternatyvų naudojimas REACH reglamento įgyvendinimo tikslais (517.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Bandymų su gyvūnais alternatyvų naudojimas REACH reglamento įgyvendinimo tikslais ECHA-17-B-06-LT ...
Similar Results Similar Results
27/06/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu ECHA-17-B-01-LT Trumpai 2017 m. darbo programa. Pagrindiniai aspektai ECHA dirba siekiama apsaugoti...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2016 m. pažangos ataskaita Santrauka ir rekomendacijos registruotojams 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
ECHA-16-A-03-LT REACH ir CLP. Iki šiol atlikti darbai ECHA-16-A-03-LT REACH ir CLP. Iki šiol atlikti darbai ECHA-16-A-03-LT REACH ir CLP. Iki šiol atlikti darbai (252.2k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-16-A-03-LT REACH ir CLP. Iki šiol atlikti darbai ECHA paskelbė ataskaitą,...
Similar Results Similar Results
19/09/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-16-FS-03-LT 2015 m. bendrosios ataskaitos santrauka Užtikrinti kuo geresnį...
Similar Results Similar Results
06/06/16
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos ataskaita Rekomendacijos registruotojams Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos ataskaita Rekomendacijos registruotojams Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos ataskaita Rekomendacijos registruotojams (279.5k)
Rekomendacijos registruotojams Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos ataskaita...
Similar Results Similar Results
23/03/16
2016 m. darbo programa. Pagrindiniai aspektai 2016 m. darbo programa. Pagrindiniai aspektai 2016 m. darbo programa. Pagrindiniai aspektai (389.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-16-A-01-LT 2016 m. darbo programa. Pagrindiniai aspektai ECHA siekia...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Didžiąją dalį savo interneto svetainėje skelbiamos medžiagos ir viešųjų dokumentų (kaip antai rekomendacijas, praktinius vadovus, informacinius biuletenius, IT vadovus,...
Similar Results Similar Results
12/01/16
Bylos, kuriose viena iš šalių yra ECHA Bylos, kuriose viena iš šalių yra ECHA
Šioje lentelėje pateikiami prejudiciniai sprendimai dėl ECHA veiklą reglamentuojančių teisės aktų aiškinimo.
Similar Results Similar Results
09/09/15
Bendrai taikomas sprendimas Bendrai taikomas sprendimas Bendro taikymo sprendimai
ECHA yra priėmusi bendrai taikomų sprendimų, kurie gali turėti įtakos visoms įmonėms, atitinkančioms tam tikrus objektyvius kriterijus, arba kuriuose aprašomos tam tikros ECHA...
Similar Results Similar Results
30/07/15
2014 m. bendroji ataskaita 2014 m. bendroji ataskaita 2014 m. bendroji ataskaita (1,530.0k)
1 2014 m. darbo programa Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija | Tel.: +358 9 686180 | Faks.: +358 9 68618210 | echa.europa.eu 2014 m. bendroji...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita (1,222.8k)
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita Daugiau žinių, didesnė sauga Siekiame, kad Europa būtų sveikesnė, saugesnė ir dar labiau...
Similar Results Similar Results
16/07/15
2015 m. darbo programa 2015 m. darbo programa 2015 m. darbo programa (1,038.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu 2015 m. darbo programa 2 2015 m....
Similar Results Similar Results
17/04/15
Mūsų veiklos skaidrumas Mūsų veiklos skaidrumas Skaidrumas
Skaidrumas – tai viena iš 5 pagrindinių ECHA vertybių šalia nepriklausomumo, patikimumo, veiksmingumo ir gerovės skatinimo. Pagrindinis skaidrumo politikos tikslas – suteikti...
Similar Results Similar Results
24/03/15
Darbo programa. 2015 m. akcentai Darbo programa. 2015 m. akcentai Darbo programa. 2015 m. akcentai (537.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-15-A-01-LT Darbo programa. 2015 m. akcentai 2015 m. ECHA ir toliau...
Similar Results Similar Results
04/03/15
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu 2013 m. bendroji ataskaita 2 2013 m....
Similar Results Similar Results
23/07/14
Pakaitinių galimybių naudojimas vietoj REACH reglamento tikslais atliekamų bandymų su gyvūnais Pakaitinių galimybių naudojimas vietoj REACH reglamento tikslais atliekamų bandymų su gyvūnais Pakaitinių galimybių naudojimas vietoj REACH reglamento tikslais atliekamų bandymų su gyvūnais (300.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-14-A-08-LT Siekdami surinkti informaciją apie cheminių medžiagų keliamą...
Similar Results Similar Results
14/07/14
Viešos procedūros Viešos procedūros Viešos procedūros
Agentūra vykdo savo įsipareigojimą laikytis skaidrumo skelbdama dokumentus, kuriuose aprašomos ECHA taikomos procedūros. Paskelbtoje informacijoje ECHA gali pristatyti savo...
Similar Results Similar Results
19/06/14
FAKTAI IR SKAIČIAI - 2013 m. bendroji ataskaita FAKTAI IR SKAIČIAI - 2013 m. bendroji ataskaita FAKTAI IR SKAIČIAI - 2013 m. bendroji ataskaita (464.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-14-A-06-LT 2013 m. Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – ECHA)...
Similar Results Similar Results
21/05/14
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2013 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2013 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2013 m. pažangos ataskaita (671.1k)
Daugiau žinių, didesnė sauga Siekiame, kad Europa būtų sveikesnė, saugesnė ir dar labiau klestėtų, todėl norime daugiau žinoti apie joje naudojamas chemines...
Similar Results Similar Results
08/05/14
2014 m. darbo programa 2014 m. darbo programa 2014 m. darbo programa (1,052.2k)
1 2014 m. darbo programa Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Suomija | Tel. +358 9 686180 | Faks. +358 9 68618210 | echa.europa.eu 2014 m. darbo programa...
Similar Results Similar Results
16/04/14
2013 m. vertinimo ataskaita: daugiau žinių, patikimesnė sauga 2013 m. vertinimo ataskaita: daugiau žinių, patikimesnė sauga 2013 m. vertinimo ataskaita: daugiau žinių, patikimesnė sauga (1,235.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-14-A-02-LT Metinėje ataskaitoje pristatoma Europos cheminių medžiagų...
Similar Results Similar Results
11/04/14
2014 m. darbo programa. Pamatai ateičiai. FAKTAI IR SKAIČIAI 2014 m. darbo programa. Pamatai ateičiai. FAKTAI IR SKAIČIAI 2014 m. darbo programa. Pamatai ateičiai. FAKTAI IR SKAIČIAI (1,217.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-14-A-03-LT 2014 m. darbo programa. Pamatai ateičiai Pradėdama nuo 2014...
Similar Results Similar Results
28/03/14
Daugiametė 2014–2018 m. darbo programa 1 Daugiametė 2014–2018 m. darbo programa 2 Europos cheminių medžiagų agentūra ...
Similar Results Similar Results
21/11/13
FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-13-A-08-LT Daugiametė 2014–2018 m. darbo programa – siekiama užtikrinti saugų cheminių medžiagų naudojimą FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-13-A-08-LT Daugiametė 2014–2018 m. darbo programa – siekiama užtikrinti saugų cheminių medžiagų naudojimą FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-13-A-08-LT Daugiametė 2014–2018 m. darbo programa – siekiama užtikrinti saugų cheminių medžiagų naudojimą (140.6k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-13-A-08-LT ECHA siekia tapti svarbiausia pasauline cheminių medžiagų...
Similar Results Similar Results
30/10/13
Access to documents Access to documents Prieiga prie dokumentų
ECHA savo interneto svetainėje suteikia galimybę susipažinti su daugeliu pagrindinių Agentūros ir REACH procedūrų dokumentų. Galimybė susipažinti su dokumentais suteikiama...
Similar Results Similar Results
02/10/13
Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour (50.2k)
Europos cheminių medžiagų agentūros darbuotojų tinkamo administravimo elgesio kodeksas Konsoliduota versija Priimta valdančiosios tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu...
Similar Results Similar Results
28/08/13
SPRENDIMAS, IŠ DALIES KEIČIANTIS SPRENDIMĄ MB/17/2008, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS, KURIAS GALIMA TAIKYTI PERŽIŪRINT IŠ DALIES ARBA VISIŠKAI ATMESTĄ KONFIDENCIALUMO PRAŠYMĄ PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1907/2006 118 STRAIPSNIO 3 DALĮ SPRENDIMAS, IŠ DALIES KEIČIANTIS SPRENDIMĄ MB/17/2008, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS, KURIAS GALIMA TAIKYTI PERŽIŪRINT IŠ DALIES ARBA VISIŠKAI ATMESTĄ KONFIDENCIALUMO PRAŠYMĄ PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1907/2006 118 STRAIPSNIO 3 DALĮ SPRENDIMAS, IŠ DALIES KEIČIANTIS SPRENDIMĄ MB/17/2008, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS, KURIAS GALIMA TAIKYTI PERŽIŪRINT IŠ DALIES ARBA VISIŠKAI ATMESTĄ KONFIDENCIALUMO PRAŠYMĄ PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1907/2006 118 STRAIPSNIO 3 DALĮ (121.1k)
Helsinkis, 2011 m. birželio 22 d. Dok.: MB/17/2011 galutinis SPRENDIMAS, IŠ DALIES KEIČIANTIS SPRENDIMĄ MB/17/2008, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS,...
Similar Results Similar Results
18/07/13
SPRENDIMAS, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS, KURIAS GALIMA TAIKYTI PERŽIŪRINT IŠ DALIES ARBA VISIŠKAI ATMESTĄ KONFIDENCIALUMO PRAŠYMĄ PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1907/2006 118 STRAIPSNIO 3 DALĮ SPRENDIMAS, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS, KURIAS GALIMA TAIKYTI PERŽIŪRINT IŠ DALIES ARBA VISIŠKAI ATMESTĄ KONFIDENCIALUMO PRAŠYMĄ PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1907/2006 118 STRAIPSNIO 3 DALĮ SPRENDIMAS, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS, KURIAS GALIMA TAIKYTI PERŽIŪRINT IŠ DALIES ARBA VISIŠKAI ATMESTĄ KONFIDENCIALUMO PRAŠYMĄ PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1907/2006 118 STRAIPSNIO 3 DALĮ (114.7k)
Helsinkis, 2008 m. balandžio 23 d. Dok.: MB/17/2008 galutinis1 SPRENDIMAS, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS, KURIAS GALIMA TAIKYTI PERŽIŪRINT IŠ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
SPRENDIMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 1049/2001 DĖL GALIMYBĖS VISUOMENEI SUSIPAŽINTI SU EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS DOKUMENTAIS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 1049/2001 DĖL GALIMYBĖS VISUOMENEI SUSIPAŽINTI SU EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS DOKUMENTAIS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 1049/2001 DĖL GALIMYBĖS VISUOMENEI SUSIPAŽINTI SU EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS DOKUMENTAIS ĮGYVENDINIMO (158.8k)
Helsinkis, 2009 m. kovo 25 d. Dok.: MB/12/2008 galutinis SPRENDIMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 1049/2001 DĖL...
Similar Results Similar Results
18/07/13
1 (83) MB/06/2012, galutinė Helsinkis, 2012-03-12 Annankatu 18, P.O. 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Faks. +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
10/06/13
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m. pažangos ataskaita (1,021.2k)
Annankatu 18, p. d. 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija| Tel. +358 9 686180 | Faks. +358 9 68618210 | echa.europa.eu Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m....
Similar Results Similar Results
24/05/13
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTAI IR SKAIČIAI VERTINIMO METAI 2012 m. ECHA svarbiausia buvo užtikrinti, kad cheminių...
Similar Results Similar Results
06/05/13
2012 m. vertinimo ataskaita. Pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos pramonės atstovams 2012 m. vertinimo ataskaita. Pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos pramonės atstovams 2012 m. vertinimo ataskaita. Pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos pramonės atstovams (305.3k)
annankatu 18, p.o. box 400,fi-00121 helsinki, finland |echa.europa.eu Jei ruošiatės iki kito registracijos termino užregistruoti cheminę medžiagą ir norite dokumentaciją...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Vertybės Vertybės Vertybės
Skaidrumas Aktyviai į savo veiklą įtraukiame reguliavimo partnerius bei suinteresuotuosius subjektus ir skaidriai priimame sprendimus. Mes teikiame aiškią informaciją ir su...
Similar Results Similar Results
15/03/13
Annankatu 18, Pašto dėžutė 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija | Tel. +358 9 686180 | Faks. +358 9 68618210 | echa.europa.eu 2013 m. darbo programa 2013 m. darbo...
Similar Results Similar Results
12/03/13
Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures (208.4k)
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Faktai ir skaičiai Siekiama tapti geriausia pasaulyje cheminių...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Daugiametė 2013-2015 m. darbo programa Daugiametė 2013-2015 m. darbo programa Daugiametė 2013-2015 m. darbo programa (720.6k)
Daugiametė 2013-2015 m. darbo programa 1 Daugiametė 2013- 2015 m. darbo programa 2 Europos cheminių medžiagų agentūra Nuoroda: ...
Similar Results Similar Results
22/08/12
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011 Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011 Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011 (769.9k)
Annankatu 18, p. d. 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija | Tel. + 358 9 686180 | Faks. + 358 9 68618210 | echa.europa.eu Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011...
Similar Results Similar Results
12/07/12
ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 (945.7k)
2011 m. bendroji ataskaita Informacijos sklaidos metai TEISINIS PRANEŠIMAS Šioje bendrojoje ataskaitoje pateiktos nuomonės arba pozicijos...
Similar Results Similar Results
20/06/12
EUROPOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ AGENTŪROS 2012 M. DARBO PROGRAMA PERŽIŪRA EUROPOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ AGENTŪROS 2012 M. DARBO PROGRAMA PERŽIŪRA EUROPOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ AGENTŪROS 2012 M. DARBO PROGRAMA PERŽIŪRA (616.7k)
2011 m. gruodžio 15 d., Helsinkis Dok.: MB/56/2011 galutinis EUROPOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ AGENTŪROS 2012 M. DARBO PROGRAMA ...
Similar Results Similar Results
29/05/12

Categories Display