Search

Results for tag Governance
Showing 21 results.
Most relevant Last modified
Didžiąją dalį savo interneto svetainėje skelbiamos medžiagos ir viešųjų dokumentų (kaip antai rekomendacijas, praktinius vadovus, informacinius biuletenius, IT vadovus,...
Similar Results Similar Results
01/12/20
Bendrai taikomas sprendimas Bendrai taikomas sprendimas Bendro taikymo sprendimai
ECHA yra priėmusi bendrai taikomų sprendimų, kurie gali turėti įtakos visoms įmonėms, atitinkančioms tam tikrus objektyvius kriterijus, arba kuriuose aprašomos tam tikros ECHA...
Similar Results Similar Results
09/10/20
Pirmininkė Paul Krajnik CV [PDF]
Similar Results Similar Results
30/09/20
Misija Misija Misija
Kartu su savo partneriais siekiame, kad cheminės medžiagos būtų naudojamos saugiai. Vizija Būti žinių apie tvarų cheminių medžiagų valdymą centru padedant įgyvendinti įvairių...
Similar Results Similar Results
29/04/20
Access to documents Access to documents Prieiga prie dokumentų
ECHA savo interneto svetainėje suteikia galimybę susipažinti su daugeliu pagrindinių Agentūros ir REACH procedūrų dokumentų. Galimybė susipažinti su dokumentais suteikiama...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Bylos, kuriose ECHA yra viena iš šalių Bylos, kuriose ECHA yra viena iš šalių
Šioje lentelėje išvardytos visos užbaigtos teismo bylos su nuosprendžiais, kuriose ECHA yra viena iš šalių. Suinteresuotosios šalys gali lengvai rasti joms aktualius sprendimus,...
Similar Results Similar Results
04/11/19
ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKIS, SUOMIJA | ECHA.EUROPA.EU Glaustai ECHA 2019–2023 m. strateginis planas ECHA-19-B-01-LT Mūsų vizija Būti žinių apie tvarų...
Similar Results Similar Results
07/08/19
Code of good administrative behaviour - See also Code of good administrative behaviour - See also Geros administracinės elgsenos kodeksas
Taip pat žiūrėti Viešojo administravimo principai taikytini ES tarnautojams
Similar Results Similar Results
02/07/19
Evaluation progress reports Evaluation progress reports Bendra vertinimo pažanga
Vertinimo ataskaitos 2008 - 2017 Evaluation under REACH: Progress Report 2017 [PDF] Evaluation Progress Report 2017 - summary and recommendations [PDF] [EN] Evaluation...
Similar Results Similar Results
27/02/19
Skaidrumas. Reguliavimo sprendimai Skaidrumas. Reguliavimo sprendimai Atskiri ECHA reguliavimo sprendimai
ECHA reguliavimo sprendimus priima visiškai atvirai ir skelbia juos, kai tai įmanoma, ir kai tai nepažeidžia prievolių turėtojo teisių apsaugoti savo konfidencialią verslo...
Similar Results Similar Results
16/10/18
Image - Executive Director Image - Executive Director Vykdomasis direktorius
Vykdomasis direktorius Vykdomojo direktoriaus pareigas eina Bjorn Hansen. Biography Executive Director's public declaration of interests
Similar Results Similar Results
03/01/18
ECHA-16-A-03-LT REACH ir CLP. Iki šiol atlikti darbai ECHA-16-A-03-LT REACH ir CLP. Iki šiol atlikti darbai ECHA-16-A-03-LT REACH ir CLP. Iki šiol atlikti darbai (252.2k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-16-A-03-LT REACH ir CLP. Iki šiol atlikti darbai ECHA paskelbė ataskaitą,...
Similar Results Similar Results
19/09/16
Bylos, kuriose viena iš šalių yra ECHA Bylos, kuriose viena iš šalių yra ECHA
Šioje lentelėje pateikiami prejudiciniai sprendimai dėl ECHA veiklą reglamentuojančių teisės aktų aiškinimo.
Similar Results Similar Results
09/09/15
Interesų konfliktų sprendimas ECHA Interesų konfliktų sprendimas ECHA Nepriklausomumas
Agentūrai ypač svarbu sprendimus priimti nepriklausomai ir skaidriai. ECHA darbas ir sprendimai turi lemiamą reikšmę žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugai ir gali turėti didelę...
Similar Results Similar Results
27/04/15
Mūsų veiklos skaidrumas Mūsų veiklos skaidrumas Skaidrumas
Skaidrumas – tai viena iš 5 pagrindinių ECHA vertybių šalia nepriklausomumo, patikimumo, veiksmingumo ir gerovės skatinimo. Pagrindinis skaidrumo politikos tikslas – suteikti...
Similar Results Similar Results
24/03/15
Viešos procedūros Viešos procedūros Viešos procedūros
Agentūra vykdo savo įsipareigojimą laikytis skaidrumo skelbdama dokumentus, kuriuose aprašomos ECHA taikomos procedūros. Paskelbtoje informacijoje ECHA gali pristatyti savo...
Similar Results Similar Results
19/06/14
Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour (50.2k)
Europos cheminių medžiagų agentūros darbuotojų tinkamo administravimo elgesio kodeksas Konsoliduota versija Priimta valdančiosios tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu...
Similar Results Similar Results
28/08/13
SPRENDIMAS, IŠ DALIES KEIČIANTIS SPRENDIMĄ MB/17/2008, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS, KURIAS GALIMA TAIKYTI PERŽIŪRINT IŠ DALIES ARBA VISIŠKAI ATMESTĄ KONFIDENCIALUMO PRAŠYMĄ PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1907/2006 118 STRAIPSNIO 3 DALĮ SPRENDIMAS, IŠ DALIES KEIČIANTIS SPRENDIMĄ MB/17/2008, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS, KURIAS GALIMA TAIKYTI PERŽIŪRINT IŠ DALIES ARBA VISIŠKAI ATMESTĄ KONFIDENCIALUMO PRAŠYMĄ PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1907/2006 118 STRAIPSNIO 3 DALĮ SPRENDIMAS, IŠ DALIES KEIČIANTIS SPRENDIMĄ MB/17/2008, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS, KURIAS GALIMA TAIKYTI PERŽIŪRINT IŠ DALIES ARBA VISIŠKAI ATMESTĄ KONFIDENCIALUMO PRAŠYMĄ PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1907/2006 118 STRAIPSNIO 3 DALĮ (121.1k)
Helsinkis, 2011 m. birželio 22 d. Dok.: MB/17/2011 galutinis SPRENDIMAS, IŠ DALIES KEIČIANTIS SPRENDIMĄ MB/17/2008, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS,...
Similar Results Similar Results
18/07/13
SPRENDIMAS, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS, KURIAS GALIMA TAIKYTI PERŽIŪRINT IŠ DALIES ARBA VISIŠKAI ATMESTĄ KONFIDENCIALUMO PRAŠYMĄ PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1907/2006 118 STRAIPSNIO 3 DALĮ SPRENDIMAS, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS, KURIAS GALIMA TAIKYTI PERŽIŪRINT IŠ DALIES ARBA VISIŠKAI ATMESTĄ KONFIDENCIALUMO PRAŠYMĄ PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1907/2006 118 STRAIPSNIO 3 DALĮ SPRENDIMAS, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS, KURIAS GALIMA TAIKYTI PERŽIŪRINT IŠ DALIES ARBA VISIŠKAI ATMESTĄ KONFIDENCIALUMO PRAŠYMĄ PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1907/2006 118 STRAIPSNIO 3 DALĮ (114.7k)
Helsinkis, 2008 m. balandžio 23 d. Dok.: MB/17/2008 galutinis1 SPRENDIMAS, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS, KURIAS GALIMA TAIKYTI PERŽIŪRINT IŠ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
SPRENDIMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 1049/2001 DĖL GALIMYBĖS VISUOMENEI SUSIPAŽINTI SU EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS DOKUMENTAIS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 1049/2001 DĖL GALIMYBĖS VISUOMENEI SUSIPAŽINTI SU EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS DOKUMENTAIS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 1049/2001 DĖL GALIMYBĖS VISUOMENEI SUSIPAŽINTI SU EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS DOKUMENTAIS ĮGYVENDINIMO (158.8k)
Helsinkis, 2009 m. kovo 25 d. Dok.: MB/12/2008 galutinis SPRENDIMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 1049/2001 DĖL...
Similar Results Similar Results
18/07/13
Vertybės Vertybės Vertybės
Skaidrumas Aktyviai į savo veiklą įtraukiame reguliavimo partnerius bei suinteresuotuosius subjektus ir skaidriai priimame sprendimus. Mes teikiame aiškią informaciją ir su...
Similar Results Similar Results
15/03/13
Showing 21 results.

Categories Display