Search

Results for tag Governance
Most relevant Last modified
Kohtuasjad, milles ECHA on osapool Kohtuasjad, milles ECHA on osapool
Käesolev tabel sisaldab kõiki kohtuotsusega lõpetatud kohtuasju, milles ECHA on olnud osapool. Huvitatud isikud saavad hõlpsasti tutvuda otsustega, mis võivad olla neile ECHA...
Similar Results Similar Results
08/10/19
About Us - plans and reports - Stakeholder surveys About Us - plans and reports - Stakeholder surveys Kavad ja aruanded
Sidusrühmade uuringud 2018 - Overview of results [PDF] [EN] News Readership 2017 - Summary of Results [PDF] [EN] 2017 - Overview of results [PDF] [EN] 2016 - Overview of...
Similar Results Similar Results
28/08/19
Missioon Missioon Missioon
Töötame koos partneritega kemikaalide ohutu kasutamise nimel. Visioon Soovime olla kemikaalide kestliku haldamise teadmuskeskus, mis toetab Euroopa Liidu mitmesuguseid...
Similar Results Similar Results
20/08/19
Code of good administrative behaviour - See also Code of good administrative behaviour - See also Hea haldustava eeskiri
Lisateave Avaliku teenistuse põhimõtted ELi avalikule teenistusele
Similar Results Similar Results
02/07/19
Haldusnõukogu Haldusnõukogu Haldusnõukogu
Koosolekud 2019. aastal on järgmised koosolekud: 28-29/03/2019 15/04/2019 19-20/06/2019 26-27/09/2019 12-13/12/2019 2020. aastal on kavandatud järgmised koosolekud:...
Similar Results Similar Results
06/05/19
Independence - policies & DoI Independence - policies & DoI Sõltumatus
Poliitika ja menetlused ECHA Policy for Managing potential Conflicts of Interest[PDF] [EN] Guidance for filling in the declaration of interest [PDF] [EN] Huvide...
Similar Results Similar Results
01/03/19
Läbipaistvus – õiguslikud otsused Läbipaistvus – õiguslikud otsused ECHA regulatiivsed üksikotsused
ECHA teeb õiguslikud otsused nii avalikult kui võimalik ja avaldab tehtud otsused alati, kui võimalik ja kui avaldamine ei kahjusta kohustatud isikute konfidentsiaalse äriteabe...
Similar Results Similar Results
16/10/18
Image - Executive Director Image - Executive Director Tegevdirektor
Tegevdirektor Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektor on Bjorn Hansen. Biography Executive Director's public declaration of interests
Similar Results Similar Results
03/01/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, soome | echa.europa.eu 2016. aasta üldaruande põhipunktid ECHA-17-B-04-ET ECHA töötajate käsitsi kontrollitud ja ...
Similar Results Similar Results
03/07/17
Loomkatsete alternatiivide kasutamine REACH-määruse nõuete täitmiseks Loomkatsete alternatiivide kasutamine REACH-määruse nõuete täitmiseks Loomkatsete alternatiivide kasutamine REACH-määruse nõuete täitmiseks (514.9k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu Loomkatsete alternatiivide kasutamine REACH-määruse nõuete täitmiseks ECHA-17-B-06-ET Ettevõtete...
Similar Results Similar Results
27/06/17
Annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu ECHA-17-B-01-ET Lühidalt 2017. aasta tööprogramm – põhipunktid ECHA eesmärk on kaitsta inimtervist...
Similar Results Similar Results
12/05/17
2016. aasta REACH-hindamise aruanne Kommenteeritud kokkuvõte ja soovitused registreerijatele 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
ECHA-16-A-03-ET REACH ja CLP – senised kogemused ECHA-16-A-03-ET REACH ja CLP – senised kogemused ECHA-16-A-03-ET REACH ja CLP – senised kogemused (250.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, soome | echa.europa.eu FAKTID JA ARVUD ECHA-16-A-03-ET REACH ja CLP – senised kogemused ECHA on avaldanud ülevaate Euroopa...
Similar Results Similar Results
19/09/16
2014. aasta üldaruanne 2014. aasta üldaruanne 2014. aasta üldaruanne (1,301.6k)
1 2014. aasta tööprogramm Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | tel: +358 9 686 180 | faks: +358 9 6861 8210 | echa.europa.eu 2014. aasta üldaruanne...
Similar Results Similar Results
25/07/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, soome | echa.europa.eu FAKTID JA ARVUD ECHA-16-FS-03-ET 2015. aasta üldaruanne – kommenteeritud kokkuvõte Teha kvaliteetne...
Similar Results Similar Results
06/06/16
EACH-hindamine 2015. aasta aruanne Soovitused registreerijatele EACH-hindamine 2015. aasta aruanne Soovitused registreerijatele EACH-hindamine 2015. aasta aruanne Soovitused registreerijatele (217.1k)
Soovitused registreerijatele REACH-hindamine 2015. aasta aruanne 2 2015. aasta REACH-hindamise...
Similar Results Similar Results
23/03/16
2016. aasta tööprogramm – põhipunktid 2016. aasta tööprogramm – põhipunktid 2016. aasta tööprogramm – põhipunktid (388.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | echa.europa.eu FAKTID JA ARVUD ECHA-16-A-01-ET 2016. aasta tööprogramm – põhipunktid ECHA tegutseb kemikaalide...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Mitmekeelne keskkond Mitmekeelne keskkond Mitmekeelsuse tava
ECHA avaldab enamiku oma veebilehest ja avalikest dokumentidest (sh juhendid, praktilised juhendid, teabelehed, IT-juhendid, infolehed ning üldiselt kohaldatavad otsused...
Similar Results Similar Results
12/01/16
Kohtuasjad, milles ECHA on osapool Kohtuasjad, milles ECHA on osapool
Tabelis on esitatud ka õigusaktide tõlgendamist käsitlevad eelotsused, millel on seos ECHAga.
Similar Results Similar Results
09/09/15
ECHA (Euroopa Kemikaaliamet) on välja andnud üldotsuseid, mis võivad mõjutada kõiki ettevõtteid, mis vastavad teatud objektiivsetele kriteeriumidele, või kirjeldavad ECHA teatud...
Similar Results Similar Results
30/07/15
REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 (946.4k)
REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 Rohkem teadmisi, vähem ohte Et muuta Euroopa tervemaks, ohutumaks ja jõukamaks, on vaja kasutatavate kemikaalide kohta...
Similar Results Similar Results
16/07/15
2015. aasta tööprogramm 2015. aasta tööprogramm 2015. aasta tööprogramm (855.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | tel +358 9686 180 | faks +358 968 618 210 | echa.europa.eu 2015. aasta tööprogramm 2 2015....
Similar Results Similar Results
17/04/15
The way we work - transparency The way we work - transparency Läbipaistvus
Läbipaistvus on üks ECHA viiest põhiväärtusest. Ülejäänud neli on iseseisvus, usaldusväärsus, tõhusus ja pühendumus. Läbipaistvuse põhieesmärk on võimaldada huvitatud isikutel...
Similar Results Similar Results
24/03/15
Tööprogramm – olulisim 2015. aastal Tööprogramm – olulisim 2015. aastal Tööprogramm – olulisim 2015. aastal (536.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTID JA ARVUD ECHA-15-A-01-ET Tööprogramm – olulisim 2015. aastal 2015. aastal keskendub ECHA ...
Similar Results Similar Results
04/03/15
2013. aasta üldaruanne 2 2013. aasta üldaruanne ÕIGUSLIK TEADE Käesolevas üldaruandes esitatud arvamused või seisukohad ei pruugi õiguslikult esindada...
Similar Results Similar Results
23/07/14
Loomkatsete alternatiivide kasutamine REACH-määruse täitmiseks Loomkatsete alternatiivide kasutamine REACH-määruse täitmiseks Loomkatsete alternatiivide kasutamine REACH-määruse täitmiseks (275.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTID JA ARVUD ECHA-14-A-08-ET Registreerijad kasutavad mitmeid alternatiivseid katsemeetodeid,...
Similar Results Similar Results
14/07/14
avalikud menetlused avalikud menetlused Avalikud menetlused
ECHA täidab läbipaistvuse kohustust oma menetlusi kirjeldavate dokumentide avaldamisega, millega saab amet tutvustada oma töökorraldust ja anda üldsusele ülevaade ameti...
Similar Results Similar Results
19/06/14
FAKTID JA ARVUD - 2013. aasta üldaruanne FAKTID JA ARVUD - 2013. aasta üldaruanne FAKTID JA ARVUD - 2013. aasta üldaruanne (461.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, soome | echa.europa.eu FAKTID JA ARVUD ECHA-14-A-06-ET 2013. aastal toimus ECHA tegevuses kolm olulist sündmust: saabus...
Similar Results Similar Results
21/05/14
REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2013 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2013 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2013 (468.0k)
Rohkem teadmisi, vähem ohte Et muuta Euroopa tervislikumaks, ohutumaks ja õitsvamaks, vajame kasutatavate kemikaalide kohta rohkem teavet. Teadmisi kogudes, ...
Similar Results Similar Results
08/05/14
2014. aasta tööprogramm 2014. aasta tööprogramm 2014. aasta tööprogramm (1,001.6k)
1 2014. aasta tööprogramm Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu 2014. aasta tööprogramm ...
Similar Results Similar Results
16/04/14
Hindamisaruanne 2013: rohkem teadmisi, suurem ohutus Hindamisaruanne 2013: rohkem teadmisi, suurem ohutus Hindamisaruanne 2013: rohkem teadmisi, suurem ohutus (1,231.0k)
annankatu 18, PK 400, fi-00121 Helsingi, Soome | echa.europa.eu FAKTID JA ARVUD ECHA-14-A-02-ET Aastaaruandes selgitatakse ECHA hindamistoiminguid 2013. aastal, ...
Similar Results Similar Results
11/04/14
2014. aasta tööprogramm – tulevikualus - FAKTID JA ARVUD 2014. aasta tööprogramm – tulevikualus - FAKTID JA ARVUD 2014. aasta tööprogramm – tulevikualus - FAKTID JA ARVUD (1,215.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTID JA ARVUD ECHA-14-A-03-ET 2014. aasta tööprogramm – tulevikualus 2014. aastal loob ECHA...
Similar Results Similar Results
28/03/14
Mitmeaastane tööprogramm (2014–2018) 1 Mitmeaastane tööprogramm 2014-2018 2 Euroopa Kemikaaliamet Europe...
Similar Results Similar Results
21/11/13
FAKTID JA ARVANDMED ECHA-13-A-08-ET Mitmeaastane tööprogramm 2014–2018 –kemikaalide ohutu kasutamise tagamiseks FAKTID JA ARVANDMED ECHA-13-A-08-ET Mitmeaastane tööprogramm 2014–2018 –kemikaalide ohutu kasutamise tagamiseks FAKTID JA ARVANDMED ECHA-13-A-08-ET Mitmeaastane tööprogramm 2014–2018 –kemikaalide ohutu kasutamise tagamiseks (136.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsingi, Soome | echa.europa.eu FAKTID JA ARVANDMED ECHA-13-A-08-ET ECHA eesmärk on saada maailma juhtivaks kemikaaliohutuse...
Similar Results Similar Results
30/10/13
Access to documents Access to documents Juurdepääs dokumentidele
ECHA tagab oma veebilehel juurdepääsu paljudele ameti ja REACH-protsessidega seonduvatele põhidokumentidele. Dokumentidele juurdepääsu juhitakse järgmiste eeskirjade ja...
Similar Results Similar Results
02/10/13
Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour (50.1k)
Euroopa Kemikaaliameti töötajate hea haldustava eeskiri Konsolideeritud versioon Vastu võetud haldusnõukogu 14. veebruari 2008 otsusega MB/11/2008 Muudetud ...
Similar Results Similar Results
28/08/13
OTSUS EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI DOKUMENTIDELE ÜLDSUSE JUURDEPÄÄSU KÄSITLEVA EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (EÜ) NR 1049/2001 RAKENDAMISE KOHTA OTSUS EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI DOKUMENTIDELE ÜLDSUSE JUURDEPÄÄSU KÄSITLEVA EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (EÜ) NR 1049/2001 RAKENDAMISE KOHTA OTSUS EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI DOKUMENTIDELE ÜLDSUSE JUURDEPÄÄSU KÄSITLEVA EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (EÜ) NR 1049/2001 RAKENDAMISE KOHTA (64.8k)
Helsinki, 25. märts 2009 Dok: MB/12/2008 (lõplik) OTSUS EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI DOKUMENTIDELE ÜLDSUSE JUURDEPÄÄSU...
Similar Results Similar Results
30/07/13
OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMISE TAGAMISEKS VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMISE TAGAMISEKS VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMISE TAGAMISEKS VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 (48.6k)
Helsinki, 22. juuni 2011 Dok: MB/17/2011 (lõplik) OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMINE VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMINE VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMINE VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 (36.9k)
Helsinki, 23. aprill 2008 Dok: MB/17/2008 (lõplik)1 OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
1 (84) MB/06/2012 final Helsinki, 12.03.2012 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
10/06/13
REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 (858.9k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingi, Soome | Tel +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 2 ...
Similar Results Similar Results
24/05/13
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTID JA ARVUD HINDAMISTE AASTA 2012. aastal oli ECHA prioriteet tagada, et ainete ja toimikute...
Similar Results Similar Results
06/05/13
2012. aasta hindamisaruanne - Põhijäreldused ja olulised soovitused ettevõtjatele 2012. aasta hindamisaruanne - Põhijäreldused ja olulised soovitused ettevõtjatele 2012. aasta hindamisaruanne - Põhijäreldused ja olulised soovitused ettevõtjatele (302.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Kui Teie ettevõte valmistub järgmiseks registreerimistähtpäevaks, saate oma toimiku REACH-...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Väärtused Väärtused Väärtused
Läbipaistvus Kaasame oma tegevustesse aktiivselt oma regulatiivpartnereid ja sidusrühmi ning oleme otsuste tegemisel läbipaistvad. Oleme kergesti arusaadavad ja kättesaadavad....
Similar Results Similar Results
15/03/13
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | Tel +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu 2013. aasta tööprogramm 2013. aasta tööprogramm...
Similar Results Similar Results
12/03/13
Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures (189.4k)
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u FAKTID JA ARVUD ECHA eesmärk on saada kemikaaliohutuse...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Mitmeaastane tööprogramm 2013–2015 Mitmeaastane tööprogramm 2013–2015 Mitmeaastane tööprogramm 2013–2015 (554.4k)
Mitmeaastane tööprogramm 2013–2015 1 Mitmeaastane tööprogramm 2013–2015 2 Euroopa Kemikaaliamet Viide: ECHA-MB/19/2012 (lõplik)...
Similar Results Similar Results
22/08/12
REACH-määruse kohane hindamine 2011 REACH-määruse kohane hindamine 2011 REACH-määruse kohane hindamine 2011 (479.0k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 (712.1k)
2011. aasta üldaruanne Teabe levitamise aasta ÕIGUSLIK TEADE Käesolevas üldaruandes esitatud arvamused või seisukohad ei pruugi...
Similar Results Similar Results
20/06/12
EUROOPA KEMIKAALIAMETI 2012. AASTA TÖÖPROGRAMM LÄBIVAADATUD VERSIOON EUROOPA KEMIKAALIAMETI 2012. AASTA TÖÖPROGRAMM LÄBIVAADATUD VERSIOON EUROOPA KEMIKAALIAMETI 2012. AASTA TÖÖPROGRAMM LÄBIVAADATUD VERSIOON (415.3k)
Helsingi, 15. detsember 2011 Dokument: MB/56/2011 lõplik EUROOPA KEMIKAALIAMETI 2012. AASTA TÖÖPROGRAMM ...
Similar Results Similar Results
29/05/12

Categories Display