Search

Results for tag Enforcement Forum
Most relevant Last modified
Jõustamisfoorum – koosseis Jõustamisfoorum – koosseis Jõustamisteabe vahetamise foorum
Koosseis Foorumisse kuulub igast liikmesriigist üks liige. Foorumi juhataja ja kaks asejuhatajat määratakse foorumi liikmete seast. Praegu on juhataja Katja vom Hofe (DE) ja...
Similar Results Similar Results
29/06/20
Showing 1 result.

Categories Display