Search

Results for tag Downstream user
Showing 28 results.
Most relevant Last modified
Reach-registrering och nedströmsanvändare Reach-registrering och nedströmsanvändare Reach-registrering och nedströmsanvändare
Om du har ett företag som använder kemikalier och bedriver verksamhet inom EU måste du känna till registreringsstatusen för de ämnen du använder. Tidsfristen för registrering...
Similar Results Similar Results
25/03/20
Inledande vägledning rörande CLP-förordningen Inledande vägledning rörande CLP-förordningen Inledande vägledning rörande CLP-förordningen (1,667.9k)
Inledande vägledning om CLP-förordningen Version 3.0 – januari 2019 1 V Ä G L E D N I N G Inledande vägledning om CLP-förordningen Version...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Om du är en nedströmsanvändare som använder ett ämne som finns med i tillståndsförteckningen (bilaga XIV) och som en sökande högre upp i distributionskedjan beviljats tillstånd...
Similar Results Similar Results
27/03/19
Observera: För tillfället listas bara anmälningar gjorda före november 2016. Sedan slutet av 2017 har företag kunnat markera specifik information i sin anmälan som...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Ansökningar om tillstånd kan avse sökandens användningar av ett visst ämne, användningar längre ner i distributionskedjan, eller båda. Nedströmsanvändare som täcks av ett...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Är du en nedströmsanvändare? Är du en nedströmsanvändare? Nedströmsanvändare
Företag eller enskilda arbetstagare som använder kemikalier kallas nedströmsanvändare i Reach- och CLP-förordningarna. Här ingår företag som tillverkar varor eller erbjuder...
Similar Results Similar Results
20/06/18
Nedströmsanvändare – Reach, CLP och annan lagstiftning Nedströmsanvändare – Reach, CLP och annan lagstiftning Annan lagstiftning och nedströmsanvändare
Nedströmsanvändarna har en viktig roll när det gäller att se till att kemikalier används säkert så att människors hälsa och miljön kan skyddas. I Reachförordningen,...
Similar Results Similar Results
23/04/18
Kommunikation längs distributionskedjan Kommunikation längs distributionskedjan Kommunikation längs distributionskedjan
Aktörerna i distributionskedjan kan ha ett antal olika roller och ibland även flera på en gång. Beroende på din roll har du olika skyldigheter, och det kan finnas olika verktyg...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatabladen omfattar information om ämnets eller blandningens egenskaper, faror som är förknippade med ämnet eller blandningen och instruktioner för...
Similar Results Similar Results
29/11/17
flikar för användningskartor flikar för användningskartor
Koncept Mallar och tillägg Använda kartbiblioteket
Similar Results Similar Results
18/10/17
eGuide om säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier eGuide om säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier
Syftet med den här guiden är att göra det enklare för leverantörer och mottagare av säkerhetsdatablad att sammanställa och förstå information om ämnen och användningar. De...
Similar Results Similar Results
07/03/17
Säker användning av kemikalier med hjälp av information framtagen med Reach/CLP Nickelplätering: en fallstudie Säker användning av kemikalier med hjälp av information...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Annegatan 18, box 400, FI–00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu Faktablad Reach Faktablad VIKTIG INFORMATION FÖR NEDSTRÖMSANVÄNDARE Säkerhetsdatablad och ...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hur nedströmsanvändare kan hantera exponeringsscenarier ...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Inlämning av en nedströmsanvändarrapport (om klassificeringsavvikelser) Inlämning av en nedströmsanvändarrapport (om klassificeringsavvikelser) Lämna in nedströmsanvändarrapporter om klassificeringsavvikelser
Inlämning med hjälp av Reach-IT Rapporteringens olika steg - se handboken om hur man utarbetar en nedströmsanvändarrapport: How to prepare a downstream user report.. Observera...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Formulerare – rättslig ställning Formulerare – rättslig ställning Formulerare
Kommunikation Klassificering av blandningar Tillsynsstatus för den blandning du använder
Similar Results Similar Results
13/06/16
Formulerare – fliken Klassificering Formulerare – fliken Klassificering
Som formulerare har du ansvar för klassificering, märkning och förpackning av de blandningar du släpper ut på marknaden. Du måste vara medveten om vilka faror som är...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Tillsyn och nedströmsanvändare Tillsyn och nedströmsanvändare Tillsyn och nedströmsanvändare
Nedströmsanvändare har skyldigheter när ett ämne som de hanterar omfattas av tillsynsåtgärder som rör riskhantering, såsom tillstånd, begränsningar eller harmoniserad...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Nedströmsanvändarrapporter Nedströmsanvändarrapporter Nedströmsanvändarrapporter
Icke understödda användningar (Artikel 38.1 i Reach-förordningen) Nedströmsanvändare måste rapportera icke understödda användningar (dvs. användningar som inte omfattas av...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Nedströmsanvändares kemikaliesäkerhetsbedömning Nedströmsanvändares kemikaliesäkerhetsbedömning Nedströmsanvändares kemikaliesäkerhetsrapport
Nedströmsanvändare kan välja att sammanställa en kemikaliesäkerhetsrapport om deras användning inte motsvarar de förhållanden som beskrivs i exponeringsscenariot från...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Nedströmsanvändares skyldigheter – kontrollera om din användning omfattas Nedströmsanvändares skyldigheter – kontrollera om din användning omfattas Kontrollera om din användning omfattas
När nedströmsanvändare mottar ett utökat säkerhetsdatablad för ett ämne eller en blandning, måste de fastställa huruvida deras användning omfattas av exponeringsscenarierna (ES)...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Nedströmsanvändare – roller och skyldigheter Nedströmsanvändare – roller och skyldigheter Nedströmsanvändarnas roller och skyldigheter
Alla nedströmsanvändare Identifiera och tillämpa lämpliga åtgärder i säkerhetsdatabladet och exponeringsscenariot När nedströmsanvändare får ett säkerhetsdatablad (SDS) måste...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Vem är en nedströmsanvändare? Vem är en nedströmsanvändare? Vem är nedströmsanvändare?
Nedströmsanvändare är användare av kemikalier som omfattas av Reach- och CLP-förordningarna. Det kan vara företag eller enskilda personer inom EU/EES, som använder ett ämne,...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Formulerare är nedströmsanvändare som tillverkar blandningar och vanligtvis levererar dem längre ner i distributionskedjan eller direkt till konsumenter. De blandar ämnen...
Similar Results Similar Results
30/05/16
Tips för användare av kemikalier på arbetsplatsen En kort vägledning för användare av kemikalier på arbetsplatsen om hur man får mest nytta av klassificerings- och...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Hur man sammanställer en nedströmsanvändares kemikaliesäkerhetsrapport Praktisk vägledning 17 Hur man sammanställer en nedströmsanvändares kemikaliesäkerhetsrapport Praktisk vägledning 17 Hur man sammanställer en nedströmsanvändares kemikaliesäkerhetsrapport Praktisk vägledning 17 (551.1k)
Hur man sammanställer en nedströmsanvändares kemikaliesäkerhetsrapport Praktisk vägledning 17 2 Hur man sammanställer en nedströmsanvändares ...
Similar Results Similar Results
15/03/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,162.7k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Kemikaliesäkerhet i din verksamhet Introduktion för små och medelstora företag (SMF) Kemikaliesäkerhet i din verksamhet Introduktion för små och medelstora företag (SMF) Kemikaliesäkerhet i din verksamhet Introduktion för små och medelstora företag (SMF) (1,063.9k)
Kemikaliesäkerhet i din verksamhet Introduktion för små och medelstora företag (SMF) ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Showing 28 results.

Categories Display