Search

Results for tag Downstream user
Showing 29 results.
Most relevant Last modified
REACH-registratie en downstreamgebruikers REACH-registratie en downstreamgebruikers REACH-registratie en downstreamgebruikers
Indien u in het kader van uw EU-activiteiten gebruikmaakt van chemicaliën moet u op de hoogte zijn van de registratiestatus van die stoffen. De laatste registratietermijn voor...
Similar Results Similar Results
25/03/20
Inleidend richtsnoer over de CLP-verordening Inleidend richtsnoer over de CLP-verordening Inleidend richtsnoer over de CLP-verordening (1,630.0k)
Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening Versie 3.0 - januari 2019 1 R I C H T S N O E R Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Als u een downstreamgebruiker bent die gebruikmaakt van een stof die in de autorisatielijst is opgenomen (bijlage XIV) op basis van een autorisatie die aan een aanvrager in uw...
Similar Results Similar Results
27/03/19
Opmerking: Momenteel worden alleen kennisgevingen tot en met november 2016 vermeld. Sinds eind 2017 hebben ondernemingen specifieke informatie in hun kennisgeving als...
Similar Results Similar Results
16/08/18
De autorisatieaanvragen kunnen betrekking hebben op het gebruik van een bepaalde stof door de aanvrager, de toepassingen verderop in de toeleveringsketen of beide....
Similar Results Similar Results
16/08/18
Bent u een downstreamgebruiker? Bent u een downstreamgebruiker? Downstreamgebruikers
Ondernemingen of individuele werknemers die chemische stoffen gebruiken, worden in REACH en CLP downstreamgebruikers genoemd. Ook ondernemingen die goederen produceren of...
Similar Results Similar Results
20/06/18
Downstreamgebruikers - REACH, CLP en andere regelgeving Downstreamgebruikers - REACH, CLP en andere regelgeving Andere kwesties die van belang zijn voor downstreamgebruikers
Downstreamgebruikers vervullen een belangrijke rol bij het waarborgen van het veilige gebruik van chemische stoffen ter bescherming van het milieu en de gezondheid van de mens....
Similar Results Similar Results
23/04/18
Communicatie in de toeleveringsketen Communicatie in de toeleveringsketen Communicatie in de toeleveringsketen
Actoren in de toeleveringsketen kunnen een aantal rollen hebben, en misschien zelfs meerdere rollen. Afhankelijk van uw rol hebt u verschillende verplichtingen en er kunnen...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Veiligheidsinformatiebladen Veiligheidsinformatiebladen
Veiligheidsinformatiebladen Veiligheidsinformatiebladen bevatten informatie over de eigenschappen en gevaren van de stof of het mengsel, instructies voor de behandeling, de...
Similar Results Similar Results
29/11/17
gebruikskaartentabs gebruikskaartentabs
Concept Sjablonen en indiening Gebruikskaartenbibliotheek
Similar Results Similar Results
18/10/17
eGuide veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario’s eGuide veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario’s
Deze gids is bedoeld om leveranciers en ontvangers van veiligheidsinformatiebladen te helpen informatie over stoffen en het gebruik ervan gemakkelijker samen te stellen en te...
Similar Results Similar Results
07/03/17
Het gebruik van door REACH/CLP gegenereerde informatie om veilig gebruik van chemische stoffen te garanderen Elektrolytisch vernikkelen: een casestudy Het gebruik van...
Similar Results Similar Results
15/11/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet REACH Factsheet BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DOWNSTREAMGEBRUIKERS ...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hoe ga ik als downstreamgebruiker met ...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Indienen van een downstreamgebruikersrapport (verschillen in indeling) Indienen van een downstreamgebruikersrapport (verschillen in indeling) Indienen van een downstreamgebruikersrapport voor verschillen in indeling
Indienen met behulp van REACH-IT Hoe het rapport ingediend moet worden - zie de handleiding voor het opstellen van een downstreamgebruikersrapport. Wij wijzen u erop dat de...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Samenstellers - gereglementeerde status Samenstellers - gereglementeerde status Samenstellers
Communicatie Mengsels indelen Gereglementeerde status van de stoffen die u gebruikt
Similar Results Similar Results
13/06/16
Samenstellers -tabblad indeling Samenstellers -tabblad indeling
Als samensteller bent u verantwoordelijk voor de indeling, etikettering en verpakking van het mengsel dat u op de markt brengt. U moet bekend zijn met de gevaren van het...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Regelgevingstoezicht en downstreamgebruikers Regelgevingstoezicht en downstreamgebruikers Regelgevingstoezicht en downstreamgebruikers
Downstreamgebruikers hebben bepaalde verantwoordelijkheden wanneer een stof die zij hanteren, uit hoofde van de regelgeving onderworpen is aan risicobeheer zoals autorisatie,...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Downstreamgebruikersrapporten Downstreamgebruikersrapporten Downstreamgebruikersrapporten
Niet-ondersteund gebruik (Artikel 38, lid 1, van REACH) Downstreamgebruikers moeten niet-ondersteunde vormen van gebruik (die niet voldoen aan de voorwaarden die zijn beschreven...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Downstreamgebruikers - chemischeveiligheidsbeoordeling Downstreamgebruikers - chemischeveiligheidsbeoordeling Chemischeveiligheidsrapport van downstreamgebruikers
Downstreamgebruikers kunnen ervoor kiezen om een chemischeveiligheidsrapport op te stellen als hun vorm van gebruik buiten de voorwaarden valt die staan beschreven in het door...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Verantwoordelijkheden van downstreamgebruikers - uw gebruik controleren Verantwoordelijkheden van downstreamgebruikers - uw gebruik controleren Uw gebruik controleren
Wanneer downstreamgebruikers een uitgebreid VIB ontvangen voor een stof of mengsel, moeten zij nagaan of hun gebruik onder de bij het VIB gevoegde blootstellingsscenario's (BS)...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Downstreamgebruikers - Taken en verplichtingen Downstreamgebruikers - Taken en verplichtingen Downstreamgebruikers: rollen en verplichtingen
Alle downstreamgebruikers Passende maatregelen in het veiligheidsinformatieblad en het blootstellingsscenario vaststellen en toepassen Wanneer downstreamgebruikers een...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Wie is een downstreamgebruiker? Wie is een downstreamgebruiker? Wie is een downstreamgebruiker?
Downstreamgebruikers zijn gebruikers van chemische stoffen in de zin van REACH en CLP. Dat kunnen ondernemingen of individuen zijn: binnen de Europese Unie/Europese Economische...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Samenstellers - hoofdpagina Samenstellers - hoofdpagina
Samenstellers zijn downstreamgebruikers die mengsels produceren en meestal verderop in de toeleveringsketen of rechtstreeks aan consumenten verkopen. Zij vermengen stoffen en/of...
Similar Results Similar Results
30/05/16
Tips voor gebruikers van chemische stoffen op de werkplek Een korte gids voor gebruikers van chemische stoffen op de werkplek en hoe u het meest kunt halen uit de indelings-...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Het opstellen van een chemischeveiligheidsrapport door downstreamgebruikers Wegwijzer 17 Het opstellen van een chemischeveiligheidsrapport door downstreamgebruikers Wegwijzer 17 Het opstellen van een chemischeveiligheidsrapport door downstreamgebruikers Wegwijzer 17 (571.4k)
Het opstellen van een chemischeveiligheidsrapport door downstreamgebruikers Wegwijzer 17 2 Het opstellen van een chemischeveiligheidsbeoordeling en een ...
Similar Results Similar Results
15/03/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,608.5k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijf Inleiding voor kmo's Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijf Inleiding voor kmo's Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijf Inleiding voor kmo's (1,021.9k)
Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijf Inleiding voor kmo's ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Richtsnoer voor downstreamgebruikers Richtsnoer voor downstreamgebruikers Richtsnoer voor downstreamgebruikers (1,200.7k)
RICHTSNOEREN Richtsnoer voor downstreamgebruikers versie 2.1 oktober 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 29 results.

Categories Display