Search

Results for tag Downstream user
Showing 30 results.
Most relevant Last modified
Rekomendacijos, kaip pildytisaugos duomenų lapus Rekomendacijos, kaip pildytisaugos duomenų lapus Rekomendacijos, kaip pildytisaugos duomenų lapus (1,655.4k)
G A I R Ė S Rekomendacijos, kaip pildyti saugos duomenų lapus 4.0 versija 2020 m. gruodžio mėn. 2 Rekomendacijos, kaip pildyti saugos duomenų lapus 4.0...
Similar Results Similar Results
07/04/21
REACH registracija ir tolesni naudotojai REACH registracija ir tolesni naudotojai REACH registracija ir tolesni naudotojai
Jei savo veiklai ES naudojate chemines medžiagas, turite žinoti jų registracijos statusą. Paskutinis cheminių medžiagų, kurių vienas gamintojas ar importuotojas pagamina...
Similar Results Similar Results
25/03/20
Įvadinės rekomendacijos dėl CLP reglamento Įvadinės rekomendacijos dėl CLP reglamento Įvadinės rekomendacijos dėl CLP reglamento (1,825.5k)
CLP reglamento įvadinės gairės Versija 3.0 – 2019 m. sausio mėn. 1 G A I R Ė S CLP reglamento įvadinės gairės Versija 3.0 2019 m. sausio...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Jei esate tolesnis naudotojas, kuris į autorizacijos sąrašą (XIV priedas) įtrauktą cheminę medžiagą naudoja pagal autorizacijos liudijimą, išduotą pirmesniam tiekimo grandinės...
Similar Results Similar Results
27/03/19
Pastaba. Šiuo metu išvardyti tik iki 2016 m. lapkričio mėn. pateikti pranešimai. Bendrovės nuo 2017 m. pabaigos savo pranešime gali nurodyti, kad tam tikra informacija yra...
Similar Results Similar Results
16/08/18
REACH reglamento 66 straipsnyje numatyti tolesnio naudotojo pranešimai. Įžanginė ir bendroji informacija REACH reglamento 66 straipsnyje numatyti tolesnio naudotojo pranešimai. Įžanginė ir bendroji informacija Autorizuotų tolesnio naudojimo būdų statistika
Autorizacijos paraiškos gali būti taikomos pareiškėjo konkrečios medžiagos naudojimo būdams, naudojimo būdams toliau tiekimo grandinėje, arba ir vienu, ir kitu atveju. Tolesni...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Ar esate tolesnis naudotojas? Ar esate tolesnis naudotojas? Tolesni naudotojai
Bendrovės arba atskiri darbuotojai, kurie naudoja chemines medžiagas, pagal REACH ir CLP vadinami tolesniais naudotojais. Jiems priskiriamos bendrovės, gaminančios prekes arba...
Similar Results Similar Results
20/06/18
Tolesnis naudotojas. REACH – CLP ir kiti teisės aktai Tolesnis naudotojas. REACH – CLP ir kiti teisės aktai Kiti teisės aktai ir tolesni naudotojai
Tolesni naudotojai yra pagrindiniai subjektai, kurie užtikrina, kad cheminės medžiagos būtų naudojamos saugiai ir nekenktų žmonių sveikatai bei aplinkai. Be REACH ir CLP...
Similar Results Similar Results
23/04/18
Informacijos perdavimas tiekimo grandinės dalyviams Informacijos perdavimas tiekimo grandinės dalyviams Informacijos perdavimas tiekimo grandinės dalyviams
Tiekimo grandinės dalyviai gali atlikti įvairius vaidmenis ir galbūt net ne vieną. Pagal vaidmenį priskiriamos įvairios prievolės; jums pagelbėti gali įvairūs įrankiai ir...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Saugos duomenų lapai Saugos duomenų lapai
Saugos duomenų lapai Saugos duomenų lapuose pateikiama informacija apie cheminės medžiagos ar mišinio savybes ir jų keliamus pavojus, naudojimo, šalinimo bei vežimo...
Similar Results Similar Results
29/11/17
naudojimo būdų žemėlapiai naudojimo būdų žemėlapiai
Sąvoka Šablonai ir informacijos pateikimas Naudojimo žemėlapių biblioteka
Similar Results Similar Results
18/10/17
Saugos duomenų lapų ir poveikio scenarijų el. vadovas Saugos duomenų lapų ir poveikio scenarijų el. vadovas
Šio vadovo tikslas – padėti saugos duomenų lapų teikėjams ir gavėjams lengviau parengti ir suprasti informaciją apie cheminę medžiagą ir jos naudojimą. Įdiegtos naršymo...
Similar Results Similar Results
07/03/17
Informacijos, gautos įgyvendinant REACH ir CLP reglamentus, naudojimas saugiam cheminių medžiagų naudojimui užtikrinti Elektrolitinis dengimas nikeliu. Atvejo tyrimas ...
Similar Results Similar Results
15/11/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Informacinis biuletenis REACH reglamentas Informacinis biuletenis TOLESNIEMS NAUDOTOJAMS SVARBI...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija | Tel. +358 9 686180 | Faksas +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kaip tolesni naudotojai gali naudoti poveikio...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Tolesnio naudotojo ataskaitos (apie klasifikavimo skirtumus) pateikimas Tolesnio naudotojo ataskaitos (apie klasifikavimo skirtumus) pateikimas Tolesnio naudotojo ataskaitos apie klasifikavimo skirtumus pateikimas
Kaip pateikti ataskaitą per REACH-IT Kaip teikti ataskaitas - žiūrėti: „Kaip parengti tolesnio naudotojo ataskaitą". Primename, kad reikalavimas pranešti apie pasikeitusią...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Mišinių ruošėjai. Reguliavimo statusas Mišinių ruošėjai. Reguliavimo statusas Mišinių ruošėjai
Informacijos Mišinių klasifikavimas Jūsu naudojamos medžiagos reguliavimo statusas
Similar Results Similar Results
13/06/16
Mišinių ruošėjai. Klasifikavimo etiketė Mišinių ruošėjai. Klasifikavimo etiketė
Kaip mišinio ruošėjas, jūs esate atsakingas už rinkai jūsų tiekiamo mišinio klasifikavimą, ženklinimą ir pakavimą. Jums reikia žinoti apie mišinio keliamus pavojus ir apie...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Reglamentavimo reikalavimai ir tolesni naudotojai Reglamentavimo reikalavimai ir tolesni naudotojai Reglamentavimo reikalavimai ir tolesni naudotojai
Tolesni naudotojai turi įsipareigojimų, kai jų naudojamai cheminei medžiagai taikomas reglamentuotas rizikos valdymas, pvz., autorizacija, apribojimas arba suderinta...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Tolesnio naudotojo ataskaita Tolesnio naudotojo ataskaita Tolesnio naudotojo ataskaitos
Nepatvirtinti naudojimo būdai (REACH 38 straipsnio 1 dalis) Tolesni naudotojai per šešis mėnesius nuo registruotos cheminės medžiagos saugos duomenų lapo gavimo ECHA turi...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Tolesnis naudotojas – Cheminės saugos vertinimas Tolesnis naudotojas – Cheminės saugos vertinimas Tolesnio naudotojo cheminės saugos ataskaita
Tolesni naudotojai gali rinktis parengti cheminės saugos ataskaitą, jei jų naudojimo būdas nėra patvirtintas (neatitinka tiekėjo pateiktame poveikio scenarijuje aprašytų...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Tolesnio naudotojo pareigos. Jūsų naudojimo būdo tikrinimas Tolesnio naudotojo pareigos. Jūsų naudojimo būdo tikrinimas Jūsų naudojimo būdo tikrinimas
Kai tolesni naudotojai gauna cheminės medžiagos ar mišinio išplėstinį SDL, jie turi nustatyti, ar jų naudojimo būdas yra nurodytas poveikio scenarijuje (ES) arba informacijoje...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Tolesnių naudotojų funkcijos ir prievolės Tolesnių naudotojų funkcijos ir prievolės Tolesnių naudotojų vaidmenys ir prievolės
Visi tolesni naudotojai Saugos duomenų lape ir poveikio scenarijuje nustatyti ir taikyti tinkamas priemones Kai tolesni naudotojai gauna saugos duomenų lapą (SDL), jie turi...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Kas yra tolesnis naudotojas? Kas yra tolesnis naudotojas? Kas yra tolesnis naudotojas?
Tolesniais naudotojais vadinami naudotojai, kurie naudoja chemines medžiagas pagal REACH ir CLP. Tai yra bendrovės arba atskiri asmenys: esantys Europos Sąjungoje arba Europos...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Mišinių ruošėjai. Pagrindinis Mišinių ruošėjai. Pagrindinis
Mišinių ruošėjai yra tolesni naudotojai, kurie gamina mišinius ir paprastai tiekia juos toliau tiekimo grandine arba tiesiogiai vartotojams. Jie sumaišo tarpusavy medžiagas ir...
Similar Results Similar Results
30/05/16
Patarimai darbe chemines medžiagas naudojantiems asmenims Trumpas vadovas darbe chemines medžiagas naudojantiems asmenims, kaip kuo geriau pasinaudoti gaunama klasifikavimo...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Kaip parengti tolesnio naudotojo cheminės saugos vertinimą ir ataskaitą 17 praktinis vadovas Kaip parengti tolesnio naudotojo cheminės saugos vertinimą ir ataskaitą 17 praktinis vadovas Kaip parengti tolesnio naudotojo cheminės saugos vertinimą ir ataskaitą 17 praktinis vadovas (660.0k)
Kaip parengti tolesnio naudotojo cheminės saugos vertinimą ir ataskaitą 17 praktinis vadovas 2 Kaip parengti tolesnio naudotojo cheminės saugos vertinimą ir ...
Similar Results Similar Results
15/03/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,752.2k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Cheminė sauga jūsų versle MVĮ skirtas vadovas Cheminė sauga jūsų versle MVĮ skirtas vadovas Cheminė sauga jūsų versle MVĮ skirtas vadovas (1,147.2k)
Cheminė sauga jūsų versle MVĮ skirtas vadovas Atsakomybės apribojimas ir...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Rekomendacijos tolesniems naudotojams Rekomendacijos tolesniems naudotojams Rekomendacijos tolesniems naudotojams (1,493.4k)
REKOMENDACIJOS Rekomendacijos tolesniems naudotojams 2.1 versija 2014 m. spalio mėn. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Suomija | Tel. +358 9 686180 |...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 30 results.

Categories Display