Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 24 results.
Most relevant Last modified
Rekommendationer – informationskrav Rekommendationer – informationskrav Standardinformationskrav
För att uppfylla kraven för registrering måste du uppfylla de standardinformationskrav som fastställs i Reach. Kraven beror på vilken mängd av ämnet som du tillverkar eller...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Recommendations - cnl box Recommendations - cnl box Rekommendationer till registranter
Klassificering och märkning
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekommendationer till registranter – allmänna – toptext Rekommendationer till registranter – allmänna – toptext Allmänna rekommendationer
Se till att dina registreringar är uppdaterade och vidta proaktivt åtgärder för att förbättra dina registreringsuppgifter genom att följa dessa allmänna rekommendationer. ...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekommendationer – ämnesidentifiering Rekommendationer – ämnesidentifiering Ämnesidentifiering
Företagen måste tydligt ange vilka ämnen de tillverkar eller importerar. Företag som har samma ämne kan därmed göra en gemensam registrering av ämnet enligt Reach-principen ”en...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekommendationer – registrering Rekommendationer – registrering Registrering
Om ditt företag tillverkar eller importerar ämnen i mängder om mer än ett ton per år, ansvarar du för att sammanställa och lämna in ett registreringsunderlag till Echa. Följande...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekommendationer – exponering och risk – paneler Rekommendationer – exponering och risk – paneler Exponeringsbedömning och riskkarakterisering
Du måste utföra en exponeringsbedömning och riskkarakterisering för ämnen som registrerats för 10 ton eller mer per år, om de har klassificerats som farliga, som långlivade,...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekommendationer – utvärdering av registreringsunderlag – paneler Rekommendationer – utvärdering av registreringsunderlag – paneler Beslut under utvärderingen av registreringsunderlag
Vid utvärdering av registreringsunderlaget kontrollerar Echa att den information du har lämnat i din registrering uppfyller kraven i Reach för ditt ämne och mängdintervall. Om...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekommendationer – klassificering och märkning Rekommendationer – klassificering och märkning Klassificering och märkning
Klassificering och märkning är startpunkten för att kommunicera om faror och de är viktiga faktorer för att säkerställa att människors hälsa och miljön skyddas från skadliga...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekommendationer – anpassningspaneler Rekommendationer – anpassningspaneler Anpassningar
En anpassning till ett standardinformationskrav innebär att du, i stället för att utföra ett test, lämnar en motivering. Motiveringen måste antingen baseras på allmänna regler...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rekommendationer – ämnesutvärdering – paneler Rekommendationer – ämnesutvärdering – paneler Beslut under ämnesutvärderingen
Ämnesutvärderingen utförs av EU:s medlemsstater. Syftet är att klargöra potentiella risker vad gäller säker användning av ett ämne. Den utvärderande behöriga myndigheten kan...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Evaluation process Evaluation process Utvärderingsprocess
Faser Översikt Utvärderingsprocess Fas 1 Bedömning Fas 2 Beslutsprocess Fas 3 Uppföljning av Echas beslut Reach syftar till att skydda människors hälsa och miljön, och dess...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Utvärdering Utvärdering Utvärdering
Echa och medlemsstaterna utvärderar den information som lämnats av företag i syfte att granska kvaliteten på registreringsunderlagen och testningsförslagen. Syftet är att...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Utvärderingsprocess: Aktörer Utvärderingsprocess: Aktörer Aktörer
De huvudsakliga aktörerna i utvärderingsprocessen är följande: Registranter En registrant är en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska ekonomiska...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Utvärdering enligt Reach: Lägesrapport 2017 Sammanfattning och rekommendationer till registranter 2 Utvärdering enligt Reach: Lägesrapport 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Utvärdering enligt Reach – lägesrapport 2016 Sammanfattning och rekommendationer till registranter 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 (831.1k)
Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Ökad kunskap ger ökad säkerhet För att göra Europa hälsosammare, säkrare och mer välmående vill vi veta mer om de kemikalier...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 (465.8k)
en kvalitativ bedömning kvalitativ bedömning Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Mer kunskap ger större säkerhet Vi vill veta mer om kemikalier för...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet (1,240.6k)
Annegatan 18, p.b. box 400 fi-00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu FAKTA OCH SIFFROR ECHA-14-A-02-SV Årsrapporten beskriver Echas utvärdering under 2013 och...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 (929.9k)
Annegatan 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 2...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin (308.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Om ditt företag förbereder sig för nästa tidsfrist för registrering kan du använda analysen och ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Utvärdering enligt Reach 2011 Utvärdering enligt Reach 2011 Utvärdering enligt Reach 2011 (501.5k)
1 Utvärderingsrapporter 2011 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Utvärdering...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG (47.2k)
ECHA-FS-12-05-SV Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Företag som ska registrera ämnen före ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Rapport 2009 över utvärdering av framsteg Rapport 2009 över utvärdering av framsteg Rapport 2009 över utvärdering av framsteg (418.5k)
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Lägesrapport 2010 rörande utvärdering enligt REACH Lägesrapport 2010 rörande utvärdering enligt REACH Lägesrapport 2010 rörande utvärdering enligt REACH (487.5k)
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2010 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Denna rapport innehåller rekommendationer till...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 24 results.

Categories Display