Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 25 results.
Most relevant Last modified
Zalecenia - wymagania w zakresie informacji Zalecenia - wymagania w zakresie informacji Standardowe wymagania w zakresie informacji
Zgodnie z rozporządzeniem REACH wymagania w zakresie informacji standardowych to wymagania, które stanowią niezbędne minimum przy wypełnianiu obowiązków rejestracyjnych i zależą...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Zalecenia - identyfikacja substancji Zalecenia - identyfikacja substancji Identyfikacja substancji
Rozporządzenie REACH zobowiązuje wszystkich rejestrujących do dostarczenia wystarczających informacji w celu zidentyfikowania ich substancji. Musi istnieć tylko jedna...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Zalecenia - zarządzanie ryzykiem - panele Zalecenia - zarządzanie ryzykiem - panele Klasyfikacja i oznakowanie
Klasyfikacja i oznakowanie mają istotne znaczenie dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, jak również swobodnego przepływu substancji, mieszanin i...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Zalecenia - ocena substancji - panele Zalecenia - ocena substancji - panele Decyzja w sprawie oceny substancji
Ocena substancji przeprowadzana jest przez państwa członkowskie UE. Ma ona na celu wyjaśnienie obaw związanych z bezpiecznym stosowaniem substancji. Właściwy organ oceniający...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Zalecenia - ocena dokumentacji - panele Zalecenia - ocena dokumentacji - panele Decyzja w sprawie oceny dokumentacji
Jeżeli ECHA uzna, że Państwa dokumentacja rejestracyjna nie jest zgodna z informacjami wymaganymi w odniesieniu do Państwa substancji o zarejestrowanej wielkości obrotu, wyda...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Zalecenia – narażenie i ryzyko – panele Zalecenia – narażenie i ryzyko – panele Ocena narażenia i charakterystyka ryzyka
Należy przeprowadzić ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka dla substancji zarejestrowanych w ilości powyżej 10 ton rocznie, jeżeli substancje te klasyfikuje się jako...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Zalecenia - panele dostosowań Zalecenia - panele dostosowań Dostosowywanie
Dostosowanie do wymagania w zakresie informacji standardowych oznacza, że zamiast przeprowadzania badania należy przedstawić uzasadnienie oparte na ogólnych zasadach lub na...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Zalecenia - rejestracja Zalecenia - rejestracja Rejestracja
Odpowiadają Państwo za gromadzenie informacji na temat tonażu, właściwości i zastosowań substancji, które Państwo produkują lub importują w ilościach większych niż 1 tona...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Zalecenia dla rejestrujących - ogólne - toptext Zalecenia dla rejestrujących - ogólne - toptext Zalecenia ogólne
Te ogólne zalecenia zwracają uwagę na główne przesłania ECHA dotyczące uporządkowanego przechowywania danych rejestracyjnych oraz ich ciągłego ulepszania. Należy dokonywać...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Evaluation process Evaluation process Proces oceny
Fazy Przegląd Proces oceny Etap 1 Ocena Etap 2 Proces decyzyjny Etap 3 Działania następcze po decyzji ECHA Celem rozporządzenia REACH jest ochrona zdrowia ludzkiego i...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Ocena Ocena Ocena
ECHA i państwa członkowskie oceniają informacje przedłożone przez przedsiębiorstwa, aby przeanalizować jakość dokumentacji rejestracyjnej i propozycji przeprowadzenia badań....
Similar Results Similar Results
25/11/19
Proces oceny: Podmioty Proces oceny: Podmioty Podmioty
Najważniejszymi podmiotami w procesie oceny są: Rejestrujący Osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) produkująca lub...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Zalecenia - wprowadzenie Zalecenia - wprowadzenie Zalecenia dla rejestrujących
Wszystkich rejestrujących w ramach rozporządzenia REACH zachęca się do aktywnego aktualizowania i przeglądania informacji w celu poprawy jakości dokumentacji rejestracyjnej....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2017 r. Streszczenie i zalecenia dla rejestrujących 2 Ocena na podstawie rozporządzenia REACH –...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2016 r. Streszczenie i zalecenia dla rejestrujących 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r. Zalecenia dla rejestrujących Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r. Zalecenia dla rejestrujących Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r. Zalecenia dla rejestrujących (294.7k)
Zalecenia dla rejestrujących Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r....
Similar Results Similar Results
23/03/16
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. (942.6k)
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. Wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Aby Europa była zdrowsza, bezpieczniejsza i bogatsza,...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2013 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2013 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2013 r. (586.6k)
Wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Aby Europa była zdrowsza, bezpieczniejsza i bogatsza, chcemy wiedzieć więcej o używanych przez nas chemikaliach. W ten sposób...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Sprawozdanie z oceny za 2013 r.: wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Sprawozdanie z oceny za 2013 r.: wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Sprawozdanie z oceny za 2013 r.: wiedzieć więcej, działać bezpieczniej (1,237.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTY I DANE LICZBOWE ECHA-14-A-02-PL W sprawozdaniu rocznym są przedstawione działania ECHA w ...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2012 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2012 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2012 r. (1,029.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Sprawozdanie z oceny za 2012 r. – Główne wyniki i najważniejsze zalecenia dla przemysłu Sprawozdanie z oceny za 2012 r. – Główne wyniki i najważniejsze zalecenia dla przemysłu Sprawozdanie z oceny za 2012 r. – Główne wyniki i najważniejsze zalecenia dla przemysłu (308.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo przygotowuje się do kolejnego terminu rejestracji, możesz skorzystać...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH 2011 Ocena na podstawie rozporządzenia REACH 2011 Ocena na podstawie rozporządzenia REACH 2011 (670.4k)
Sprawozdanie z oceny 2011 1 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ocena na podstawie ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Podsumowanie sprawozdania z oceny za 2011 r. OCENA ZESTAWÓW DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ REACH Podsumowanie sprawozdania z oceny za 2011 r. OCENA ZESTAWÓW DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ REACH Podsumowanie sprawozdania z oceny za 2011 r. OCENA ZESTAWÓW DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ REACH (117.7k)
ECHA-FS-12-05-PL Podsumowanie sprawozdania z oceny za 2011 r. OCENA ZESTAWÓW DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ REACH Przedsiębiorstwom, które muszą ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Sprawozdanie oceniające postępy za 2009 r. Sprawozdanie oceniające postępy za 2009 r. Sprawozdanie oceniające postępy za 2009 r. (494.3k)
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2009 r. ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Sprawozdanie oceniające postępy w ocenie na mocy REACH za 2010 r. Sprawozdanie oceniające postępy w ocenie na mocy REACH za 2010 r. Sprawozdanie oceniające postępy w ocenie na mocy REACH za 2010 r. (639.0k)
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2010 r. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsze...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 25 results.

Categories Display