Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 25 results.
Most relevant Last modified
Zalecenia — wymagania w zakresie informacji Zalecenia — wymagania w zakresie informacji Standardowe wymagania w zakresie informacji
Aby spełnić obowiązki rejestracyjne, konieczne jest spełnienie minimalnych standardowych wymagań informacyjnych określonych w rozporządzeniu REACH. Wymagania te zależą od...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Recommendations - cnl box Recommendations - cnl box Zalecenia dla rejestrujących
Klasyfikacja i oznakowanie
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia dla rejestrujących — ogólne — tekst górny Zalecenia dla rejestrujących — ogólne — tekst górny Zalecenia ogólne
Należy aktualizować rejestracje i aktywnie poprawiać dane rejestracyjne, postępując zgodnie z poniższymi zaleceniami ogólnymi. Należy monitorować zmiany i aktualizować dane w...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia — identyfikacja substancji Zalecenia — identyfikacja substancji Identyfikacja substancji
Firmy muszą jasno określić substancje, które produkują lub importują. Umożliwia to firmom wspólną rejestrację tej samej substancji, zgodnie z zasadą „jedna substancja, jedna...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia — rejestracja Zalecenia — rejestracja Rejestracja
Jeśli firma produkuje lub importuje substancje w ilości powyżej jednej tony rocznie, jest ona odpowiedzialna za sporządzenie i przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej ECHA....
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia — narażenie i ryzyko — panele Zalecenia — narażenie i ryzyko — panele Ocena narażenia i charakterystyka ryzyka
Należy przeprowadzić ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka dla substancji zarejestrowanych w ilości powyżej 10 ton rocznie, jeżeli substancje te klasyfikuje się jako...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia — ocena dokumentacji — panele Zalecenia — ocena dokumentacji — panele Decyzja w sprawie oceny dokumentacji
Podczas oceny dokumentacji ECHA sprawdza, czy informacje, które przedłożono podczas rejestracji, spełniają wymagania określone w rozporządzeniu REACH dla danej substancji i...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia — klasyfikacja i oznakowanie Zalecenia — klasyfikacja i oznakowanie Klasyfikacja i oznakowanie
Klasyfikacja i oznakowanie to punkt wyjścia do informowania o zagrożeniach i ważne elementy zapewniające, że zdrowie ludzkie i środowisko są chronione przed szkodliwymi...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia — panele dostosowań Zalecenia — panele dostosowań Dostosowywanie
Dostosowanie do standardowego wymogu dotyczącego informacji oznacza, że zamiast wykonywać test, podaje się uzasadnienie. To uzasadnienie musi być oparte na ogólnych zasadach,...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia — ocena substancji — panele Zalecenia — ocena substancji — panele Decyzja w sprawie oceny substancji
Ocena substancji przeprowadzana jest przez państwa członkowskie UE. Ma rozwiać obawy dotyczące bezpiecznego stosowania substancji. Właściwy organ oceniający może zażądać...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Evaluation process Evaluation process Proces oceny
Fazy Przegląd Proces oceny Etap 1 Ocena Etap 2 Proces decyzyjny Etap 3 Działania następcze po decyzji ECHA Celem rozporządzenia REACH jest ochrona zdrowia ludzkiego i...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Ocena Ocena Ocena
ECHA i państwa członkowskie oceniają informacje przedłożone przez przedsiębiorstwa, aby przeanalizować jakość dokumentacji rejestracyjnej i propozycji przeprowadzenia badań....
Similar Results Similar Results
25/11/19
Proces oceny: Podmioty Proces oceny: Podmioty Podmioty
Najważniejszymi podmiotami w procesie oceny są: Rejestrujący Osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) produkująca lub...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2017 r. Streszczenie i zalecenia dla rejestrujących 2 Ocena na podstawie rozporządzenia REACH –...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2016 r. Streszczenie i zalecenia dla rejestrujących 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r. Zalecenia dla rejestrujących Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r. Zalecenia dla rejestrujących Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r. Zalecenia dla rejestrujących (294.7k)
Zalecenia dla rejestrujących Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r....
Similar Results Similar Results
23/03/16
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. (942.6k)
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. Wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Aby Europa była zdrowsza, bezpieczniejsza i bogatsza,...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2013 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2013 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2013 r. (586.6k)
Wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Aby Europa była zdrowsza, bezpieczniejsza i bogatsza, chcemy wiedzieć więcej o używanych przez nas chemikaliach. W ten sposób...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Sprawozdanie z oceny za 2013 r.: wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Sprawozdanie z oceny za 2013 r.: wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Sprawozdanie z oceny za 2013 r.: wiedzieć więcej, działać bezpieczniej (1,237.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTY I DANE LICZBOWE ECHA-14-A-02-PL W sprawozdaniu rocznym są przedstawione działania ECHA w ...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2012 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2012 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2012 r. (1,029.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Sprawozdanie z oceny za 2012 r. – Główne wyniki i najważniejsze zalecenia dla przemysłu Sprawozdanie z oceny za 2012 r. – Główne wyniki i najważniejsze zalecenia dla przemysłu Sprawozdanie z oceny za 2012 r. – Główne wyniki i najważniejsze zalecenia dla przemysłu (308.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo przygotowuje się do kolejnego terminu rejestracji, możesz skorzystać...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH 2011 Ocena na podstawie rozporządzenia REACH 2011 Ocena na podstawie rozporządzenia REACH 2011 (670.4k)
Sprawozdanie z oceny 2011 1 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ocena na podstawie ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Podsumowanie sprawozdania z oceny za 2011 r. OCENA ZESTAWÓW DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ REACH Podsumowanie sprawozdania z oceny za 2011 r. OCENA ZESTAWÓW DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ REACH Podsumowanie sprawozdania z oceny za 2011 r. OCENA ZESTAWÓW DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ REACH (117.7k)
ECHA-FS-12-05-PL Podsumowanie sprawozdania z oceny za 2011 r. OCENA ZESTAWÓW DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ REACH Przedsiębiorstwom, które muszą ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Sprawozdanie oceniające postępy za 2009 r. Sprawozdanie oceniające postępy za 2009 r. Sprawozdanie oceniające postępy za 2009 r. (494.3k)
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2009 r. ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Sprawozdanie oceniające postępy w ocenie na mocy REACH za 2010 r. Sprawozdanie oceniające postępy w ocenie na mocy REACH za 2010 r. Sprawozdanie oceniające postępy w ocenie na mocy REACH za 2010 r. (639.0k)
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2010 r. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsze...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 25 results.

Categories Display