Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 26 results.
Most relevant Last modified
Aanbevelingen – informatievereisten Aanbevelingen – informatievereisten Standaardinformatievereisten
In het kader van REACH zijn de standaardinformatievereisten de minimumvereisten om aan uw registratieverplichtingen te voldoen en die rechtstreeks afhankelijke zijn van de...
Similar Results Similar Results
25/09/19
Aanbevelingen – dossierbeoordeling – panels Aanbevelingen – dossierbeoordeling – panels Besluit in het kader van dossierbeoordeling
Als ECHA van mening is dat uw registratiedossier niet in overeenstemming is met de informatie die vereist is voor uw stof in de geregistreerde hoeveelheidsklasse, zal het een...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Aanbevelingen – risicobeheer – panels Aanbevelingen – risicobeheer – panels Indeling en etikettering
Indeling en etikettering is van essentieel belang om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu, alsmede het vrije verkeer van stoffen, mengsels...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Aanbevelingen – inleiding Aanbevelingen – inleiding Aanbevelingen voor registranten
Alle REACH-registranten worden aangemoedigd om hun informatie proactief bij te werken en te herzien om de kwaliteit van hun registratiedossier te verbeteren. De volgende...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Aanbevelingen – stoffenbeoordeling – panels Aanbevelingen – stoffenbeoordeling – panels Besluit in het kader van stofbeoordeling
De beoordeling van stoffen wordt door de EU-lidstaten uitgevoerd. De bedoeling is om aandachtspunten met betrekking tot het veilig gebruik van een stof op te helderen. De...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Aanbevelingen – blootstelling en gevaren – panels Aanbevelingen – blootstelling en gevaren – panels Blootstellingsbeoordeling en risicokarakterisering
U moet een beoordeling van de blootstelling en een risicokarakterisering uitvoeren voor stoffen die zijn geregistreerd bij meer dan tien ton per jaar als ze als gevaarlijk zijn...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Aanbevelingen – aanpassingspanels Aanbevelingen – aanpassingspanels Aanpassingen
Een aanpassing van de standaardinformatievereisten houdt in dat u in plaats een test uit te voeren, een motivering geeft die gebaseerd is op algemene of specifieke regels. De...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Aanbevelingen – stoffenidentificatie Aanbevelingen – stoffenidentificatie Stofidentificatie
REACH vereist dat alle registranten voldoende informatie verstrekken om hun stoffen te identificeren. Er mag slechts een registratiedossier per stof zijn, zodat bedrijven die...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Aanbevelingen – registratie Aanbevelingen – registratie Registratie
U bent verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over de hoeveelheden, eigenschappen en toepassingen van de stoffen die u vervaardigt of invoert in hoeveelheden van...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Aanbevelingen voor registranten – algemeen – tekst bovenaan Aanbevelingen voor registranten – algemeen – tekst bovenaan Algemene aanbevelingen
Deze algemene aanbevelingen benadrukken de belangrijkste boodschappen van ECHA om uw registratiegegevens in orde te houden en ze proactief bij te houden. Regelmatig bijwerken...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Beoordeling
Similar Results Similar Results
27/02/19
Evaluation - Steps Evaluation - Steps Stappen
Voorbereiding en indiening van dossiers REACH vereist dat EU-bedrijven registratiedossiers indienen waarin informatie wordt verstrekt over de intrinsieke eigenschappen van...
Similar Results Similar Results
22/11/18
Beoordeling in het kader van REACH: voortgangsverslag 2017 Samenvatting en aanbevelingen aan registranten 2 Beoordeling in het kader van REACH: voortgangsverslag 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Beoordeling in het kader van REACH - voortgangsverslag 2016 Samenvatting en aanbevelingen aan registranten 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Aanbevelingen aan registranten Beoordeling in het kader van REACH – voortgangsverslag 2015 Rapport ta' ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 (802.7k)
Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 Meer weten om veiliger te worden Om Europa gezonder, veiliger en welvarender te maken, willen we meer weten over...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2013 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2013 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2013 (479.4k)
Meer weten om veiliger te worden Om Europa gezonder, veiliger en welvarender te maken, willen we meer weten over de chemische stoffen die we gebruiken. Hier laten...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Evaluatieverslag 2013: meer kennis, meer veiligheid Evaluatieverslag 2013: meer kennis, meer veiligheid Evaluatieverslag 2013: meer kennis, meer veiligheid (1,228.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu FEITEN EN CIJFERS ECHA-14-A-02-NL In het jaarverslag worden de evaluatieactiviteiten van ECHA in...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evaluation Process: Actors Evaluation Process: Actors Actoren
De belangrijkste actoren in het beoordelingsproces zijn: Registranten Als registrant kan optreden een binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde natuurlijke...
Similar Results Similar Results
23/01/14
Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 (892.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu l Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 ...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Evaluation Procedure Evaluation Procedure Beoordelingsproces
Dit diagram geeft een overzicht van het beoordelingsproces. Lees de pagina's Actoren en Stappen voor meer informatie over het proces. Gedetailleerd diagram beoordelingsproces
Similar Results Similar Results
22/03/13
Beoordelingsrapport 2012 - Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven Beoordelingsrapport 2012 - Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven Beoordelingsrapport 2012 - Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven (302.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Als uw bedrijf zich voorbereidt op de volgende registratietermijn, kunt u de analyses en ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Beoordeling volgens REACH 2011 Beoordeling volgens REACH 2011 Beoordeling volgens REACH 2011 (555.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS (63.9k)
ECHA-FS-12-05-NL Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS Ondernemingen die voor de volgende ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Voortgangsrapport beoordeling 2009 Voortgangsrapport beoordeling 2009 Voortgangsrapport beoordeling 2009 (447.2k)
Beoordeling volgens REACH Voortgangsrapport 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Voortgangsverslag 2010 over beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2010 over beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2010 over beoordeling in het kader van REACH (379.3k)
Beoordeling volgens REACH Voortgangsrapport 2010 DISCLAIMER Het rapport bevat aanbevelingen aan potentiële registranten...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 26 results.

Categories Display