Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 25 results.
Most relevant Last modified
Aanbevelingen – informatievereisten Aanbevelingen – informatievereisten Standaardinformatievereisten
Om aan uw registratieverplichtingen te voldoen, moet u voldoen aan de minimale standaardinformatievereisten op grond van Reach . Deze vereisten hangen af van het volume van de...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Recommendations - cnl box Recommendations - cnl box Aanbevelingen voor registranten
Indeling en etikettering
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen voor registranten – algemeen – tekst bovenaan Aanbevelingen voor registranten – algemeen – tekst bovenaan Algemene aanbevelingen
Houd uw registraties up-to-date en onderneem actie om uw registratiegegevens proactief te verbeteren door deze algemene aanbevelingen op te volgen. Houd wijzigingen bij en...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen – stoffenidentificatie Aanbevelingen – stoffenidentificatie Stofidentificatie
Bedrijven moeten duidelijk aangeven welke stoffen zij vervaardigen of invoeren. Hierdoor kunnen bedrijven dezelfde stof gezamenlijk registreren volgens het beginsel ‘één stof,...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen – registratie Aanbevelingen – registratie Registratie
Als uw bedrijf stoffen produceert of invoert in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar, bent u verantwoordelijk voor het samenstellen en indienen van een registratiedossier...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen – blootstelling en gevaren – panels Aanbevelingen – blootstelling en gevaren – panels Blootstellingsbeoordeling en risicokarakterisering
U moet een blootstellingsbeoordeling en een risicokarakterisering uitvoeren voor stoffen met een registreerde hoeveelheid van tien ton of meer per jaar als deze stoffen zijn...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen – dossierbeoordeling – panels Aanbevelingen – dossierbeoordeling – panels Besluit in het kader van dossierbeoordeling
Bij de dossierbeoordeling controleert ECHA of de informatie die u bij uw registratie hebt ingediend, voldoet aan de vereisten op grond van Reach voor uw stof en...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen – C&L Aanbevelingen – C&L Indeling en etikettering
Indeling en etikettering vormen het uitgangspunt voor de communicatie over gevaren en zijn belangrijke elementen die moeten waarborgen dat de gezondheid van de mens en het...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen – aanpassingspanels Aanbevelingen – aanpassingspanels Aanpassingen
Een aanpassing van een standaardinformatievereiste houdt in dat u geen test uitvoert maar een motivering geeft. Uw motivering moet ofwel gebaseerd zijn op algemene regels zoals...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen – stoffenbeoordeling – panels Aanbevelingen – stoffenbeoordeling – panels Besluit in het kader van stofbeoordeling
De beoordeling van stoffen wordt door de EU-lidstaten uitgevoerd. De bedoeling is om potentiële risico’s met betrekking tot het veilig gebruik van een stof te verduidelijken. De...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Evaluation process Evaluation process Beoordelingsproces
Fasen Overzicht Beoordelingsproces Fase 1 Beoordeling Fase 2 Besluitvorming Fase 3 Follow-up van het besluit van ECHA REACH heeft tot doel de gezondheid van de mens en het...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Beoordeling Beoordeling Beoordeling
ECHA en de lidstaten beoordelen de door ondernemingen ingediende informatie om de kwaliteit van de registratiedossiers en van de testvoorstellen te onderzoeken. Het doel hiervan...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Beoordelingsprocedure: actoren Beoordelingsprocedure: actoren Actoren
De belangrijkste deelnemers aan de beoordelingsprocedure zijn: Registranten Een natuurlijke of rechtspersoon die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) is gevestigd en...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Beoordeling in het kader van REACH: voortgangsverslag 2017 Samenvatting en aanbevelingen aan registranten 2 Beoordeling in het kader van REACH: voortgangsverslag 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Beoordeling in het kader van REACH - voortgangsverslag 2016 Samenvatting en aanbevelingen aan registranten 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Aanbevelingen aan registranten Beoordeling in het kader van REACH – voortgangsverslag 2015 Rapport ta' ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 (802.7k)
Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 Meer weten om veiliger te worden Om Europa gezonder, veiliger en welvarender te maken, willen we meer weten over...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2013 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2013 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2013 (479.4k)
Meer weten om veiliger te worden Om Europa gezonder, veiliger en welvarender te maken, willen we meer weten over de chemische stoffen die we gebruiken. Hier laten...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Evaluatieverslag 2013: meer kennis, meer veiligheid Evaluatieverslag 2013: meer kennis, meer veiligheid Evaluatieverslag 2013: meer kennis, meer veiligheid (1,228.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu FEITEN EN CIJFERS ECHA-14-A-02-NL In het jaarverslag worden de evaluatieactiviteiten van ECHA in...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 (892.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu l Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 ...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Beoordelingsrapport 2012 - Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven Beoordelingsrapport 2012 - Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven Beoordelingsrapport 2012 - Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven (302.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Als uw bedrijf zich voorbereidt op de volgende registratietermijn, kunt u de analyses en ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Beoordeling volgens REACH 2011 Beoordeling volgens REACH 2011 Beoordeling volgens REACH 2011 (555.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS (63.9k)
ECHA-FS-12-05-NL Samenvatting van het beoordelingsrapport 2011 BEOORDELING VAN REACH-REGISTRATIEDOSSIERS Ondernemingen die voor de volgende ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Voortgangsrapport beoordeling 2009 Voortgangsrapport beoordeling 2009 Voortgangsrapport beoordeling 2009 (447.2k)
Beoordeling volgens REACH Voortgangsrapport 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Voortgangsverslag 2010 over beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2010 over beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2010 over beoordeling in het kader van REACH (379.3k)
Beoordeling volgens REACH Voortgangsrapport 2010 DISCLAIMER Het rapport bevat aanbevelingen aan potentiële registranten...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 25 results.

Categories Display