Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 25 results.
Most relevant Last modified
Soovitused – nõutav teave Soovitused – nõutav teave Nõutav standardteave
Registreerimiskohustuste täitmiseks peate esitama REACH-määruse kohase minimaalse nõutava standardteabe. Need teabenõuded sõltuvad teie toodetava või ELi/EMPsse imporditava aine...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Recommendations - cnl box Recommendations - cnl box Soovitused registreerijatele
Klassifitseerimine ja märgistamine
Similar Results Similar Results
22/02/21
Soovitused registreerijatele – üldteave – põhitekst Soovitused registreerijatele – üldteave – põhitekst Üldsoovitused
Hoidke oma registreeringud ajakohased ja tegutsege ennetavalt oma registreerimisandmete täiendamiseks vastavalt järgmistele üldsoovitustele. Jälgige muudatusi ja ajakohastage...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Soovitused – ainete identifitseerimine Soovitused – ainete identifitseerimine Aine identifitseerimine
Ettevõtted peavad enda toodetavad või imporditavad ained selgelt identifitseerima. See võimaldab ettevõtetel sama aine ühiselt registreerida vastavalt REACH-määruse põhimõttele...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Soovitused – registreerimine Soovitused – registreerimine Registreerimine
Kui teie ettevõtte toodab või impordib aineid koguses üle 1 tonni aastas, peate koostama ja ECHA-le esitama registreerimistoimiku. Selleks saate kasutada järgmisi soovitusi. ...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Soovitused – kokkupuude ja riskid – paneelid Soovitused – kokkupuude ja riskid – paneelid Kokkupuute hindamine ja riski iseloomustus
Kui aine, mis registreeritakse koguses vähemalt 10 tonni aastas, on klassifitseeritud ohtlikuks või püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks (PBT-aineks) või väga püsivaks ja...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Soovitused – toimikute hindamine – paneelid Soovitused – toimikute hindamine – paneelid Toimiku hindamise otsus
Toimiku hindamisel kontrollib ECHA, kas teie registreerimistoimikus esitatud teave vastab REACH-määruse nõuetele teie aine ja kogusevahemiku kohta. Kui teie toimik ei vasta...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Soovitused – klassifitseerimine ja märgistus Soovitused – klassifitseerimine ja märgistus Klassifitseerimine ja märgistamine
Ohtudest teavitamine algab klassifitseerimisest ja märgistusest, mis on olulised, et kaitsta inimtervist ja keskkonda kahjulike kemikaalide eest. Klassifitseerimise, märgistuse...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Soovitused – kohandamine – paneelid Soovitused – kohandamine – paneelid Kohandused
Nõutavate standardandmete kohandamine tähendab, et katsetamise asemel esitate põhjenduse. Teie põhjendus peab põhinema üldeeskirjadel, nagu on selgitatud REACH-määruse XI lisas,...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Soovitused – ainete hindamine – paneelid Soovitused – ainete hindamine – paneelid Aine hindamise otsus
Aineid hindavad Euroopa Liidu liikmesriigid. Ainete hindamise eesmärk on selgitada võimalikke aine ohutu kasutamise riske. Hindav pädev asutus võib nõuda REACH-määruse kohaselt...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Evaluation process Evaluation process Hindamisprotsess
Etapid Ülevaade Hindamisprotsess 1. etapp hindamine 2. etapp otsustamine 3. etapp ECHA otsuse järelmeetmed REACH-tegevuse eesmärk on kaitsta inimtervist ja keskkonda ning selle...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Hindamine Hindamine Hindamine
ECHA ja liikmesriigid hindavad ettevõtete esitatud teabe alusel registreerimistoimikute ja katsetamisettepanekute kvaliteeti. Hindamise eesmärk on leida, kas aine on...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Hindamismenetlus: tegutsejad Hindamismenetlus: tegutsejad Tegutsejad
Hindamismenetluse põhiosalejad on järgmised. Registreerijad Registreerija võib olla Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuv füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet või...
Similar Results Similar Results
14/11/19
REACH-hindamine 2017. aasta aruanne Kommenteeritud kokkuvõte ja soovitused registreerijatele 2 REACH-hindamine 2017. aasta aruanne Lahtiütlus See väljaanne on...
Similar Results Similar Results
03/05/18
2016. aasta REACH-hindamise aruanne Kommenteeritud kokkuvõte ja soovitused registreerijatele 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
EACH-hindamine 2015. aasta aruanne Soovitused registreerijatele EACH-hindamine 2015. aasta aruanne Soovitused registreerijatele EACH-hindamine 2015. aasta aruanne Soovitused registreerijatele (217.1k)
Soovitused registreerijatele REACH-hindamine 2015. aasta aruanne 2 2015. aasta REACH-hindamise...
Similar Results Similar Results
23/03/16
REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 (946.4k)
REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 Rohkem teadmisi, vähem ohte Et muuta Euroopa tervemaks, ohutumaks ja jõukamaks, on vaja kasutatavate kemikaalide kohta...
Similar Results Similar Results
16/07/15
REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2013 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2013 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2013 (468.0k)
Rohkem teadmisi, vähem ohte Et muuta Euroopa tervislikumaks, ohutumaks ja õitsvamaks, vajame kasutatavate kemikaalide kohta rohkem teavet. Teadmisi kogudes, ...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Hindamisaruanne 2013: rohkem teadmisi, suurem ohutus Hindamisaruanne 2013: rohkem teadmisi, suurem ohutus Hindamisaruanne 2013: rohkem teadmisi, suurem ohutus (1,231.0k)
annankatu 18, PK 400, fi-00121 Helsingi, Soome | echa.europa.eu FAKTID JA ARVUD ECHA-14-A-02-ET Aastaaruandes selgitatakse ECHA hindamistoiminguid 2013. aastal, ...
Similar Results Similar Results
11/04/14
REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 (858.9k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingi, Soome | Tel +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 2 ...
Similar Results Similar Results
24/05/13
2012. aasta hindamisaruanne - Põhijäreldused ja olulised soovitused ettevõtjatele 2012. aasta hindamisaruanne - Põhijäreldused ja olulised soovitused ettevõtjatele 2012. aasta hindamisaruanne - Põhijäreldused ja olulised soovitused ettevõtjatele (302.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Kui Teie ettevõte valmistub järgmiseks registreerimistähtpäevaks, saate oma toimiku REACH-...
Similar Results Similar Results
19/03/13
REACH-määruse kohane hindamine 2011 REACH-määruse kohane hindamine 2011 REACH-määruse kohane hindamine 2011 (479.0k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE 2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE 2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE (57.2k)
ECHA-FS-12-05-ET 2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE Ettevõtetel, kes peavad registreerima aineid...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Hindamistulemuste aruanne 2009 Hindamistulemuste aruanne 2009 Hindamistulemuste aruanne 2009 (397.3k)
2009. aasta REACH-hindamise aruanne ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
2010. aasta REACH-hindamise aruanne 2010. aasta REACH-hindamise aruanne 2010. aasta REACH-hindamise aruanne (489.6k)
REACH-hindamine 2010. aasta aruanne VASTUTUSE VÄLISTAMISE SÄTTED Käesolev aruanne sisaldab soovitusi potentsiaalsetele...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 25 results.

Categories Display