Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 25 results.
Most relevant Last modified
Soovitused – nõutav teave Soovitused – nõutav teave Nõutav standardteave
REACH-määruse kohaselt on nõutavad standardandmed need, mida on vaja vähemalt registreerimiskohustuste täitmiseks, ja need sõltuvad otseselt sellest, kui palju te ainet toodate...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Soovitused – ainete identifitseerimine Soovitused – ainete identifitseerimine Aine identifitseerimine
REACH-määrus nõuab, et kõik registreerijad esitavad oma ainete kohta piisavalt aineid identifitseerivat teavet. Iga aine kohta on ainult üks registreerimistoimik, seega peavad...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Soovitused – riskijuhtimine – paneelid Soovitused – riskijuhtimine – paneelid Klassifitseerimine ja märgistamine
Klassifitseerimine ja märgistus on äärmiselt tähtsad, et tagada tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase ning ainete, segude ja toodete vaba liikumine. Klassifitseerimine ja...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Soovitused – ainete hindamine – paneelid Soovitused – ainete hindamine – paneelid Aine hindamise otsus
Aineid hindavad Euroopa Liidu liikmesriigid. Ainete hindamise eesmärk on selgitada aine ohutu kasutamisega seotud probleeme. Hindav pädev asutus võib nõuda standardsest...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Soovitused – toimikute hindamine – paneelid Soovitused – toimikute hindamine – paneelid Toimiku hindamise otsus
Kui ECHA leiab, et teie registreerimistoimik ei täida nõutava teabe nõudeid seoses kogusevahemikuga, milles aine registreerisite, teeb ta otsuse. Selle otsusega kohustatakse...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Soovitused – kokkupuude ja riskid – paneelid Soovitused – kokkupuude ja riskid – paneelid Kokkupuute hindamine ja riski iseloomustus
Kui aine, mis on registreeritud koguses üle 10 t/a, on klassifitseeritud ohtlikuks või püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks (PBT) või väga püsivaks ja väga...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Soovitused – kohandamine – paneelid Soovitused – kohandamine – paneelid Kohandused
Nõutava standardteabe kohandamine tähendab, et katsetamise asemel tuleb esitada üld- või erieeskirjade alusel põhjendus. Üldeeskirjad on eritletud REACH-määruse XI lisas ning...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Soovitused – registreerimine Soovitused – registreerimine Registreerimine
Vastutate teabe kogumise eest nende ainete koguse, omaduste ja kasutamise kohta, mida toodetakse või imporditakse koguses üle 1 t/a. Te esitate need andmed ECHA-le...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Soovitused registreerijatele – üldteave – põhitekst Soovitused registreerijatele – üldteave – põhitekst Üldsoovitused
Need üldsoovitused rõhutavad ECHA põhisõnumeid, kuidas saate hoida registreerimisandmed korras ja neid ennetavalt täiustada. Ajakohastage korrapäraselt Teie vastutate selle...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Evaluation process Evaluation process Hindamisprotsess
Etapid Ülevaade Hindamisprotsess 1. etapp hindamine 2. etapp otsustamine 3. etapp ECHA otsuse järelmeetmed REACH-tegevuse eesmärk on kaitsta inimtervist ja keskkonda ning selle...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Hindamine Hindamine Hindamine
ECHA ja liikmesriigid hindavad ettevõtete esitatud teabe alusel registreerimistoimikute ja katsetamisettepanekute kvaliteeti. Hindamise eesmärk on leida, kas aine on...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Hindamismenetlus: tegutsejad Hindamismenetlus: tegutsejad Tegutsejad
Hindamismenetluse põhiosalejad on järgmised. Registreerijad Registreerija võib olla Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuv füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet või...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Soovitused – sissejuhatus Soovitused – sissejuhatus Soovitused registreerijatele
Kõigil REACH-registreerijatel soovitatakse ennetavalt ajakohastada ja üle vaadata oma teave, et parandada registreerimistoimikute kvaliteeti. Järgmised soovitused põhinevad...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH-hindamine 2017. aasta aruanne Kommenteeritud kokkuvõte ja soovitused registreerijatele 2 REACH-hindamine 2017. aasta aruanne Lahtiütlus See väljaanne on...
Similar Results Similar Results
03/05/18
2016. aasta REACH-hindamise aruanne Kommenteeritud kokkuvõte ja soovitused registreerijatele 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
EACH-hindamine 2015. aasta aruanne Soovitused registreerijatele EACH-hindamine 2015. aasta aruanne Soovitused registreerijatele EACH-hindamine 2015. aasta aruanne Soovitused registreerijatele (217.1k)
Soovitused registreerijatele REACH-hindamine 2015. aasta aruanne 2 2015. aasta REACH-hindamise...
Similar Results Similar Results
23/03/16
REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 (946.4k)
REACH-määruse kohase hindamise vahearuanne 2014 Rohkem teadmisi, vähem ohte Et muuta Euroopa tervemaks, ohutumaks ja jõukamaks, on vaja kasutatavate kemikaalide kohta...
Similar Results Similar Results
16/07/15
REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2013 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2013 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2013 (468.0k)
Rohkem teadmisi, vähem ohte Et muuta Euroopa tervislikumaks, ohutumaks ja õitsvamaks, vajame kasutatavate kemikaalide kohta rohkem teavet. Teadmisi kogudes, ...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Hindamisaruanne 2013: rohkem teadmisi, suurem ohutus Hindamisaruanne 2013: rohkem teadmisi, suurem ohutus Hindamisaruanne 2013: rohkem teadmisi, suurem ohutus (1,231.0k)
annankatu 18, PK 400, fi-00121 Helsingi, Soome | echa.europa.eu FAKTID JA ARVUD ECHA-14-A-02-ET Aastaaruandes selgitatakse ECHA hindamistoiminguid 2013. aastal, ...
Similar Results Similar Results
11/04/14
REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 (858.9k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingi, Soome | Tel +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2012 2 ...
Similar Results Similar Results
24/05/13
2012. aasta hindamisaruanne - Põhijäreldused ja olulised soovitused ettevõtjatele 2012. aasta hindamisaruanne - Põhijäreldused ja olulised soovitused ettevõtjatele 2012. aasta hindamisaruanne - Põhijäreldused ja olulised soovitused ettevõtjatele (302.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Kui Teie ettevõte valmistub järgmiseks registreerimistähtpäevaks, saate oma toimiku REACH-...
Similar Results Similar Results
19/03/13
REACH-määruse kohane hindamine 2011 REACH-määruse kohane hindamine 2011 REACH-määruse kohane hindamine 2011 (479.0k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-määruse kohane hindamine Vahearuanne 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE 2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE 2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE (57.2k)
ECHA-FS-12-05-ET 2011. aasta hindamisaruande kokkuvõte REACH-REGISTREERIMISTOIMIKUTE HINDAMINE Ettevõtetel, kes peavad registreerima aineid...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Hindamistulemuste aruanne 2009 Hindamistulemuste aruanne 2009 Hindamistulemuste aruanne 2009 (397.3k)
2009. aasta REACH-hindamise aruanne ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
2010. aasta REACH-hindamise aruanne 2010. aasta REACH-hindamise aruanne 2010. aasta REACH-hindamise aruanne (489.6k)
REACH-hindamine 2010. aasta aruanne VASTUTUSE VÄLISTAMISE SÄTTED Käesolev aruanne sisaldab soovitusi potentsiaalsetele...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 25 results.

Categories Display