Search

Results for tag Data sharing biocides
Most relevant Last modified
Skyldigheter att gemensamt utnyttja data – förordningen om biocidprodukter (EU) nr 528/2012 Huvudbudskap Skyldigheter att gemensamt utnyttja data – förordningen om biocidprodukter (EU) nr 528/2012 Huvudbudskap Skyldigheter att gemensamt utnyttja data – förordningen om biocidprodukter (EU) nr 528/2012 Huvudbudskap (53.6k)
Skyldigheter att gemensamt utnyttja data – förordningen om biocidprodukter (EU) nr 528/2012 Huvudbudskap 1) För att minimera försöken på ryggradsdjur och för...
Similar Results Similar Results
28/04/14
Förordningen om biocidprodukter – Förfrågan Förordningen om biocidprodukter – Förfrågan Förfrågan
Information om tillgängliga djurförsök och studier En sökande som vill utföra djurförsök eller studier på ryggradsdjur för sina tillståndsansökningar enligt förordningen om...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Förordningen om biocidprodukter – Gemensamt utnyttjande av data Förordningen om biocidprodukter – Gemensamt utnyttjande av data Gemensamt utnyttjande av data
En grundläggande och ny aspekt i förordningen om biocidprodukter är att befintliga dataägare såväl som presumtiva sökande måste dela med sig av vissa uppgifter från djurförsök...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 3 results.

Categories Display