Search

Results for tag Data sharing
Most relevant Last modified
Registranter måste göra sitt bästa för att dela uppgifter om ämnens inneboende egenskaper på ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt. Detta gäller i synnerhet...
Similar Results Similar Results
13/11/19
Byte av ledande registrant Byte av ledande registrant Ändringar i ett gemensamt inlämnande
Byte av ledande registrant Medregistranterna kan överföra uppdraget som ledande registrant i Reach-IT om den tidigare ledande registranten och den nya ledande registranten är...
Similar Results Similar Results
13/03/19
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (104.3k)
Annegatan 18, box 400, FI–00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu Typiska kostnadselement i samband med datautbyte ECHA-17-B-05-SV Huvudprincipen för samarbete i...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Tvister om gemensamt utnyttjande av data Tvister om gemensamt utnyttjande av data Tvister om gemensamt utnyttjande av data
Registranterna måste göra sitt bästa för att se till att kostnaderna för gemensamt utnyttjande av information fastställs på ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt....
Similar Results Similar Results
25/01/16
Showing 4 results.

Categories Display