Search

Results for tag Data sharing
Most relevant Last modified
Juhtregistreerija muutmine Juhtregistreerija muutmine Ühise esitamise muudatused
Juhtregistreerija muutmine Kaasregistreerijad võivad juhtregistreerija rolli REACH-ITis üle anda, kui eelmine ja uus juhtregistreerija sellega nõustuvad. Juhtregistreerija...
Similar Results Similar Results
13/03/19
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (101.8k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Soome | echa.europa.eu Tüüpilised kuluelemendid andmete jagamisel ECHA-17-B-05-ET Andmete jagamisel tehtava koostöö peamine...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Andmejagamisvaidlused Andmejagamisvaidlused Andmejagamisvaidlused
Kaasregistreerijad peavad tegema kõik, et teabe jagamise kulude kindlaksmääramine oleks õiglane, läbipaistev ja mittediskrimineeriv. Kui kokkuleppele ei jõuta, saab...
Similar Results Similar Results
25/01/16
Showing 3 results.

Categories Display