Search

Results for tag CnL Inventory
Most relevant Last modified
Úvodní pokyny k nařízení CLP Úvodní pokyny k nařízení CLP Úvodní pokyny k nařízení CLP (1,874.6k)
Úvodní pokyny k nařízení CLP Verze 3.0 – leden 2019 1 P O K Y N Y Úvodní pokyny k nařízení CLP verze 3.0 leden 2019 2 Úvodní...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Seznam klasifikací a označení Seznam klasifikací a označení Seznam klasifikací a označení
Co je to seznam klasifikací a označení? Tato databáze obsahuje informace o klasifikacích a označeních oznámených a registrovaných látek, které byly přijaty od výrobců a dovozců....
Similar Results Similar Results
25/10/18
Oznámení na seznam klasifikací a oznaèení Oznámení na seznam klasifikací a oznaèení Jak podat a aktualizovat oznámení o klasifikaci a označení
Oznámení lze podat pouze elektronicky prostøednictvím portálu REACH-IT na internetových stránkách agentury ECHA. Chcete-li tak uèinit, musíte se nejprve v systému REACH-IT...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Kdo je povinen podat oznámení? Kdo je povinen podat oznámení? Oznámení na seznam klasifikací a označení
LáLátku musíte oznámit do seznamu klasifikací a označení do jednoho měsíce od jejího uvedení na trh, pokud jste: výrobce látky, na kterou se vztahuje registrace podle nařízení...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Showing 5 results.

Categories Display