Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
CLP išmanymas CLP išmanymas CLP paaiškinimas
Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) yra pagrįstas Jungtinių Tautų visuotinai suderinta sistema (GHS) ir juo siekiama užtikrinti aukšto...
Similar Results Similar Results
30/03/21
Įvadinės rekomendacijos dėl CLP reglamento Įvadinės rekomendacijos dėl CLP reglamento Įvadinės rekomendacijos dėl CLP reglamento (1,825.5k)
CLP reglamento įvadinės gairės Versija 3.0 – 2019 m. sausio mėn. 1 G A I R Ė S CLP reglamento įvadinės gairės Versija 3.0 2019 m. sausio...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Ženklinimas ir pakavimas Ženklinimas ir pakavimas Ženklinimas ir pakavimas
Kai nustatomos cheminės medžiagos arba mišinio pavojingos savybės, tuomet cheminę medžiagą arba mišinį reikia atitinkamai klasifikuoti. Gamintojai, importuotojai, tolesni...
Similar Results Similar Results
17/07/17
Pagrindinis Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamento principas yra savarankiškas cheminės medžiagos arba mišinio klasifikavimas, kurį atlieka gamintojas,...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Bandymų reikšmė CLP reglamente Bandymų reikšmė CLP reglamente Bandymų reikšmė CLP reglamente
Klasifikavimo ir ženklinimo tikslais reikalaujama, kad cheminės medžiagos arba mišinio gamintojai, importuotojai arba tolesni naudotojai surinktų duomenis ir įvertintų bet kokią...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Mišinio klasifikavimas – nustatykite informaciją Mišinio klasifikavimas – nustatykite informaciją Susipažinkite su visa prieinama informacija
Pirmasis darbas – nustatyti visą tinkamą ir turimą su mišiniu ir su kiekviena paviene jo chemine medžiaga susijusią reikalingą informaciją. Atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrų...
Similar Results Similar Results
27/05/15
Pastabos ir patarimai dėl pavojingumo tipų Pastabos ir patarimai dėl pavojingumo tipų Pastabos ir patarimai dėl pavojingumo tipų (72.8k)
Pastabos ir patarimai dėl pavojingumo tipų Mišinys, palyginti su pavienėmis sudedamosiomis dalimis, gali kelti kitokius pavojus, pvz., degiųjų ir oksiduojančiųjų cheminių...
Similar Results Similar Results
02/09/14
Mišinio klasifikavimas – peržiūra Mišinio klasifikavimas – peržiūra Patikrinkite klasifikavimą
Atminkite, kad mišinio klasifikavimą dėl įvairių priežasčių gali tekti peržiūrėti. Sudedamųjų mišinio cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo pakeitimai CLP reglamento VI...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Mišinio klasifikavimas – nuspręskite Mišinio klasifikavimas – nuspręskite Apsispręskite dėl klasifikavimo ir ženklinimo
Jeigu įvertinę mišinį nustatote, kad su juo susiję pavojai atitinka kriterijus, pagal kuriuos šį pavojų galima priskirti vienai ar daugiau pavojaus klasėms, kategorijoms ar...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Surinkus visą informaciją ir įvertinus jos patikimumą, ateina laikas duomenis lyginti su klasifikavimo kriterijais bei nuspręsti, kaip mišinį reikėtų klasifikuoti. Kiekvienos...
Similar Results Similar Results
25/08/14
Mišinio klasifikavimas – patikrinkite Mišinio klasifikavimas – patikrinkite Studijuokite turimą informaciją
Turimos informacijos apie mišinį identifikavimo ir patikrinimo reikalavimai išdėstyti CLP reglamento 6–8 straipsniuose. Surinkę visą pagrindinę ir specialią informaciją apie...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image Nuo ko turėčiau pradėti?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mišinių klasifikavimas Mišinių klasifikavimas Mišinių klasifikavimas
©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar Ar jūs esate ES/EEE įsisteigęs mišinių importuotojas ar ruošėjas? Jeigu esate, jūs esate atsakingas už mišinių, kuriuos teikiate rinkai...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 13 results.

Categories Display