Search

Results for tag Chemical similarity check
Most relevant Last modified
Biocidförordningen – serviceförfarande för kontroll av kemisk likhet Biocidförordningen – serviceförfarande för kontroll av kemisk likhet Ansöknings- och bedömningsförfarande
Företag ska använda elektroniska inlämningsverktyg för att ansöka om kontrollen av kemisk likhet. Ansökningar lämnas in till ECHA genom R4BP 3 i form av en IUCLID-fil. För...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biocidförordningen – kontroll av kemisk likhet Biocidförordningen – kontroll av kemisk likhet Kontroll av kemisk likhet
Företag kan begära att Echa gör en kontroll av kemisk likhet för deras verksamma ämnen om inget slutligt beslut om godkännande av det verksamma ämnet ännu har fattats. Detta kan...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Showing 2 results.

Categories Display