Search

Results for tag Candidate List substances in articles
Most relevant Last modified
Glaustos rekomendacijos Gaminiuose esančioms cheminėms medžiagoms taikomi reikalavimai Glaustos rekomendacijos Gaminiuose esančioms cheminėms medžiagoms taikomi reikalavimai Glaustos rekomendacijos Gaminiuose esančioms cheminėms medžiagoms taikomi reikalavimai (838.8k)
G L A U S T O S R E K O M E N D A C I J O S Gaminių sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms taikomi reikalavimai Dokumento paskirtis – paprastai paaiškinti...
Similar Results Similar Results
26/01/18
Rekomendacijos dėl gaminių sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms taikomų reikalavimų Versija 4.0 – 2017 m. birželio mėn. 1 ...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Su gaminiais, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų iš kandidatinio sąrašo, susijusios prievolės Su gaminiais, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų iš kandidatinio sąrašo, susijusios prievolės Kandidatinio sąrašo cheminės medžiagos gaminių sudėtyje
Su gaminiais, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų iš kandidatinio sąrašo, susijusios prievolės Pranešimas apie gaminiuose esančias chemines medžiagas Esant tam tikroms...
Similar Results Similar Results
12/11/14
Informacijos perdavimas tiekimo grandinėje Informacijos perdavimas tiekimo grandinėje Informacijos perdavimas tiekimo grandinėje
Kai cheminė medžiaga įrašoma į kandidatinį sąrašą, gaminių, kuriuose jos koncentracija viršija 0,1 proc. masės (masės %), tiekėjai gaminio gavėjams privalo pateikti tiek...
Similar Results Similar Results
17/10/14
Pranešimas apie gaminių sudėtyje esančias medžiagas Pranešimas apie gaminių sudėtyje esančias medžiagas Pranešimas apie gaminių sudėtyje esančias chemines medžiagas
Gamintojai ir importuotojai privalo ECHA pranešti apie jų gaminiuose esančias kandidatinio sąrašo medžiagas, jei tenkinamos abi šios sąlygos: cheminės medžiagos koncentracija...
Similar Results Similar Results
17/10/14
Showing 5 results.

Categories Display