Search

Results for tag Candidate List substances in articles
Most relevant Last modified
Stručné pokyny Požadavky na látky v předmětech Stručné pokyny Požadavky na látky v předmětech Stručné pokyny Požadavky na látky v předmětech (827.6k)
P O K Y N Y V K O S T C E Požadavky na látky obsažené v předmětech Cílem dokumentu je jednoduchou formou vysvětlit hlavní požadavky na látky obsažené v předmětech. ...
Similar Results Similar Results
26/01/18
Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech verze 4.0 – červen 2017 1 P O K Y N Y ...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Povinnosti vztahující se na předměty obsahující látky ze seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV Povinnosti vztahující se na předměty obsahující látky ze seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV Látky ze seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV obsažené v předmětech
Povinnosti vztahující se na předměty obsahující látky ze seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV Oznamování látek obsažených v předmětech Výrobci a dovozci předmětu...
Similar Results Similar Results
12/11/14
Sdělování informací v dodavatelském řetězci Sdělování informací v dodavatelském řetězci Sdělování informací v dodavatelském řetězci
Bezprostředně po zařazení látky na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV musí dodavatelé předmětů, které tuto látku obsahují v koncentraci vyšší než 0,1 %...
Similar Results Similar Results
17/10/14
Oznamování látek obsažených v předmětech Oznamování látek obsažených v předmětech Oznamování látek obsažených v předmětech
Výrobci a dovozci musí agentuře ECHA podat oznámení o látkách, které jsou uvedeny na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV a které jsou obsaženy v předmětech, jež...
Similar Results Similar Results
17/10/14
Showing 5 results.

Categories Display