Search

Results for tag Board of Appeal
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
The Board of Appeal and its Registry The Board of Appeal and its Registry Apellatsiooninõukogu
Apellatsiooninõukogu teeb otsuse kaebuste kohta, mis on esitatud teatud otsuste peale, mille amet on teinud REACH-määruse ja biotsiidimääruse alusel. Kuigi apellatsiooninõukogu...
Similar Results Similar Results
28/07/20
The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents Apellatsioonimenetlus
Related REACH Regulation Articles 89 – 94 Biocidal Products Regulation Article 77 REACH Fee Regulation[PDF] Article 10 Amendment to the REACH Fee Regulation[PDF] Annex VIII ...
Similar Results Similar Results
08/05/20
Kuulamised Kuulamised Ärakuulamine
Apellatsioonimenetluse pooltel on õigus anda menetluses suulisi seletusi. Apellatsiooninõukogu korraldab seepärast kuulamise, kui ta peab seda vajalikuks või kui seda taotleb...
Similar Results Similar Results
20/03/20
Võtke apellatsiooninõukoguga ühendustl Võtke apellatsiooninõukoguga ühendustl Kontaktandmed
Külastusaadress: Telakkakatu 6 00150 Helsinki Soome Menetlusdokumendid võib tuua Euroopa Kemikaaliameti valvelauda. Palun lisage ümbrikule või esikaanele märge „Registry of the...
Similar Results Similar Results
17/12/19
The Board of Appeal - Decisions table cap The Board of Appeal - Decisions table cap Otsused
Otsused avaldatakse nii juhtumi kui ka inglise keeles.
Similar Results Similar Results
17/10/19
Apellatsiooninõukogu – kaebuse esitamise kontroll-loetelu Apellatsiooninõukogu – kaebuse esitamise kontroll-loetelu Apellatsiooninõukogu – kaebuse esitamise kontroll-loetelu (237.7k)
1 (1) Käesolev kontrollnimekiri on praktiline abivahend, mis ei pruugi sisaldada kõike vajalikku. Kaebuse esitajal soovitatakse kasutada nimekirja oma kaebuse sisu...
Similar Results Similar Results
14/09/18
Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogu ECHA otsuste sõltumatu läbivaatamine Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogu ECHA otsuste sõltumatu läbivaatamine Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogu ECHA otsuste sõltumatu läbivaatamine (917.0k)
Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogu ECHA otsuste sõltumatu läbivaatamine ECHA-17-P-02-ET © European Chemicals Agency, 2017 ED-02-17-834-ET-N -...
Similar Results Similar Results
07/08/17
Apellatsioonimenetluse osapoolte praktiline tegevusjuhend menetluse algatamiseks Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogus Apellatsioonimenetluse osapoolte praktiline tegevusjuhend menetluse algatamiseks Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogus Apellatsioonimenetluse osapoolte praktiline tegevusjuhend menetluse algatamiseks Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogus (629.9k)
Praktilised juhised apellatsioonimenetluse osapooltele menetluse algatamiseks Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogus 28.02.2017 SISUKORD A....
Similar Results Similar Results
24/02/17
Käesolevas jaotises antakse ülevaade apellatsiooninõukogust ning tutvustatakse apellatsioonimenetlust.
Similar Results Similar Results
08/09/15
The Board of Appeal - Role & Responsibilities The Board of Appeal - Role & Responsibilities Apellatsiooninõukogu – roll ja ülesanded
REACH-määruse alusel tehtud ameti otsused, mille peale saab esitada kaebuse, võivad käsitelda järgmist: vabastus üldisest registreerimiskohustusest, kui ainet kasutatakse toote-...
Similar Results Similar Results
25/06/15
Forms to prepare documentation for appeals Forms to prepare documentation for appeals
Esikaane vormi [PDF]* Lisade tabel [PDF]* Tõendite loend [PDF]* Kontrollnimekiri [PDF]* * Vastutamatusesäte. See on algselt inglise keeles avaldatud dokumendi tõlke...
Similar Results Similar Results
19/05/14
Apellatsiooninõukogu – lisatabelid Apellatsiooninõukogu – lisatabelid Apellatsiooninõukogu – lisatabelid (479.9k)
Kuupäev Menetlusdokumentide esitamisel Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogule menetluse algatamiseks määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklite 91–93...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Apellatsiooninõukogu – tõendavate dokumentide loetelu Apellatsiooninõukogu – tõendavate dokumentide loetelu Apellatsiooninõukogu – tõendavate dokumentide loetelu (332.5k)
Kuupäev Palun pange tähele, et käesolev TÕENDITE LOEND tuleb alati esitada koos kirjeldatud tõendusmaterjaliga. Lisateabe saamiseks vaadake praktiliste...
Similar Results Similar Results
22/07/13
1 leht lehest (esitatud lehtede koguarv) Kuupäev: Käesolevat esikaane vormi on soovitav kasutada menetlusdokumentide esitamisel Euroopa...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Composition of the Board of Appeal links Composition of the Board of Appeal links Apellatsiooninõukogu koosseis
Apellatsiooninõukogu liikmete, asendusliikmete ja täiendavate liikmete nimekiri
Similar Results Similar Results
17/06/13
OTSUS EUROOPA KEMIKAALIAMETI APELLATSIOONINÕUKOGU MENETLUSES TÕENDITE KOGUMISE EEST MAKSTAVATE SUMMADE JA ETTEMAKSETE ARVUTAMISE EESKIRJADE KOHTA OTSUS EUROOPA KEMIKAALIAMETI APELLATSIOONINÕUKOGU MENETLUSES TÕENDITE KOGUMISE EEST MAKSTAVATE SUMMADE JA ETTEMAKSETE ARVUTAMISE EESKIRJADE KOHTA OTSUS EUROOPA KEMIKAALIAMETI APELLATSIOONINÕUKOGU MENETLUSES TÕENDITE KOGUMISE EEST MAKSTAVATE SUMMADE JA ETTEMAKSETE ARVUTAMISE EESKIRJADE KOHTA (39.8k)
1 Limassol, 17. detsember 2009 Dokument: MB/77/2009/D OTSUS EUROOPA KEMIKAALIAMETI APELLATSIOONINÕUKOGU MENETLUSES TÕENDITE KOGUMISE EEST...
Similar Results Similar Results
02/12/11
EUROOPA KEMIKAALIAMETI APELLATSIOONINÕUKOGU OTSUS APELLATSIOONIMENETLUSE KÄIGUS TÕENDITE KOGUMISEGA SEOTUD KULUDE RAKENDUSEESKIRJADE KOHTA EUROOPA KEMIKAALIAMETI APELLATSIOONINÕUKOGU OTSUS APELLATSIOONIMENETLUSE KÄIGUS TÕENDITE KOGUMISEGA SEOTUD KULUDE RAKENDUSEESKIRJADE KOHTA EUROOPA KEMIKAALIAMETI APELLATSIOONINÕUKOGU OTSUS APELLATSIOONIMENETLUSE KÄIGUS TÕENDITE KOGUMISEGA SEOTUD KULUDE RAKENDUSEESKIRJADE KOHTA (20.2k)
EUROOPA KEMIKAALIAMETI APELLATSIOONINÕUKOGU OTSUS APELLATSIOONIMENETLUSE KÄIGUS TÕENDITE KOGUMISEGA SEOTUD KULUDE RAKENDUSEESKIRJADE KOHTA EUROOPA...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 17 results.

Categories Display